Ga naar de inhoud
Aangeboden door Van Eck

De slimme belegger kiest ook voor dividend

Beeld © iStock

Van dividend wordt nog te vaak gezegd dat het niet veel meer is dan een leuk extraatje. Soms zelfs een ‘sigaar uit eigen doos’. Maar niets is minder waar. Volgens Martijn Rozemuller, CEO Europe bij VanEck, biedt dividendbeleggen een aantal voordelen, maar ook risico’s.

Dividend is een winstdeling van een bedrijf met haar eigenaren”, legt Rozemuller uit. “Dus elke aandeelhouder, groot en klein, profiteert daarvan. En ook niet beurgenoteerde bedrijven kunnen dividend uitdelen aan hun eigenaren.” Lang niet alle bedrijven keren dividend uit. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf graag wat geld oppot voor slechtere tijden. Of dat een bedrijf de winst gebruikt om door te investeren.”  Zo keren een aantal tech-bedrijven geen dividend uit, om hun groei te financieren.

Rendement uit dividend

Behalve dat stukje winstdeling dat je als belegger extra krijgt, blijkt ook dat dividendaandelen het in het verleden qua totaalrendement ook vaak beter dan de markt hebben gedaan. “Dat lijkt misschien tegenstrijdig,” vertelt de ervaren belegger, “omdat ze winst uitdelen.” Maar de praktijk leert dat bedrijven die veel geld oppotten uiteindelijk minder op de kleintjes letten, “Ze hebben dan te veel geld achter de hand en kiezen dan makkelijker voor risicovolle projecten of kopen een privéjet voor de CEO. Bedrijven die dividend distribueren, voelen vaak de verplichting om dit op de lange termijn te blijven doen. En houden dus sneller de hand op de knip. Onderzoek onderschrijft dat”, aldus Rozemuller.

Een ander voordeel van dividendaandelen is dat ze een inflatie-corrigerende werking kunnen hebben: “Bij een hogere inflatie gaan de omzetten van grote bedrijven vaak omhoog”, blijkt volgens Rozemuller uit onderzoek. “Wij gaan allemaal meer betalen en daar profiteren bedrijven op termijn van.” Vaak zie je daarom dat, met een paar jaar vertraging, in tijden van inflatie de dividenden juist omhooggaan.  Uiteraard is er geen garantie dat deze beide effecten ook dit in de toekomst zo zullen blijven.

Sommige beleggers gebruiken die dividenden als extraatje voor de korte termijn. Ze gebruiken het dividend voor consumptieve uitgaven en profiteren van de koersrendementen om hun kapitaal op lange termijn te doen groeien. “Dat kan zeker bij een wat grotere portefeuille een leuk passief inkomen zijn, maar eigenlijk is het zonde,” zegt Rozemuller. “Je laat dan een heel stuk groei liggen. Want als je dividend weer investeert in nieuwe dividendaandelen, profiteer je optimaal van het rente-op-rente-effect.”

Beginnen
Lees ook:
Beginnen met beleggen kan (bijna) altijd

Risico’s van dividendbeleggen

Er ligt bij dividend wel een risico op de loer. “Een hoog dividend, van boven de vijf procent, betekent niet altijd direct dat het een goed aandeel is.” Of een dividend verhoudingsgewijs hoog of laag is, wordt bepaald door de verhouding van de koerswaarde en het uitgekeerde dividend. “We delen dus het dividend door de koers,” legt Rozemuller uit. Maar als dat sommetje op een hoog dividend uitkomt kan dat meerdere oorzaken hebben. “Het dividend is gewoon hoog, of verhoogd. Of de prijs van het aandeel is gezakt, maar het dividend gelijk gebleven. En dan is dus ineens het percentage dividend dat je krijgt hoger.” Op papier lijk je dan dus een hoog-dividendaandeel te pakken te hebben, maar uiteindelijk drukt die koersdaling op je totale rendement en valt de winst dus tegen. “Dat noemen we de dividendval.” Dat kan zelfs zover gaan dat het bedrijf in kwestie er zo slecht voorstaat en niet ver van een faillissement is. “Dus ook bij een hoogdividend aandeel moet je als belegger even onder de motorkap kijken.”

Je kunt natuurlijk zelf proberen te voorkomen in zo’n dividendval te trappen, maar “dat vergt heel veel onderzoek van jou als belegger,” volgens Rozemuller. Je kunt volgens de ervaren belegger dat werk veel beter voor je laten doen. “Met een dividend ETF, koop je je in een keer in verschillende bedrijven in en zorgt de aanbieder van de ETF dat het rekensommetjes gemaakt wordt.”

'Mijn
Lees ook:
'Mijn missie is om meer mensen aan het beleggen te krijgen'

Minder zorgen met een ETF

Zo’n dividend ETF heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats zorgt zo’n ETF direct voor spreiding over landen en sectoren: “Met een ETF koop je een mandje met verschillende aandelen. In het geval van de dividend-ETF die wij bij VanEck hebben ontwikkeld honderd hoog-dividendaandelen wereldwijd.” Op die manier kun je dus ook met een kleinere portemonnee genieten van de voordelen van dividendbeleggen.  

“In de tweede plaats poogt onze dividend-ETF kopers het risico van de dividendval  te verminderen, omdat we niet simpel weg voor de 100 hoogste dividendaandelen kiezen.” Bedrijven moeten volgens Rozemuller aan meer voorwaarden voldoen dan alleen een hoog dividend uitkeren. “Zo bekijken we of bedrijven niet een te groot aandeel van de winst in dividend uitkeren.” Dus bedrijven met een gevallen koers, maar een hoog historisch dividend komen er op die manier minder snel tussen. “En bedrijven komen alleen in aanmerking als er in de afgelopen jaren groei in het dividend zit.” Op die manier probeert de onderliggende index van de ETF dus zo goed mogelijk te filteren of bedrijven niet alleen hoog, maar vooral ook houdbaar dividend uitkeren.

“Uiteindelijk is zo’n dividend-ETF dus een mooie totaaloplossing voor beleggers met een grote, maar vooral ook een kleinere portemonnee.” Ook met een lagere inleg ben je als belegger verzekerd van spreiding. “En door de slimme selectie nemen we beleggers veel zorg uithanden en dekken we een stukje risico af.”

Belangrijke kennisgevingen
Dit is marketingcommuncatie. Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.  VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

Dit artikel is tot stand gekomen in opdracht van Van Eck en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van RTL Nieuws.