Ga naar de inhoud
Versoepelde regels

Pensioenfonds PME verhoogt pensioenen, eerste verhoging sinds 2008

Pensioenfonds PME gaat in juli de pensioenen verhogen. Beeld © ANP

PME verhoogt in juli de pensioenen met 1,29 procent. Het gaat om alle pensioenen, dus ook die van mensen die nog niet met pensioen zijn. Het is de eerste verhoging sinds 2008. Pensioenfondsen in Nederland staan er na jaren van kommer en kwel wat beter voor. Ze profiteren van de hogere rente en van de versoepelde regels.

De pensioenen in Nederland zijn al jaren niet meer verhoogd. Dat kwam omdat de financiële positie van veel fondsen, zoals PME, niet goed genoeg was om dit te doen.

De fondsen moeten namelijk genoeg geld in kas houden om niet alleen nu pensioenen uit te keren aan hun gepensioneerden, maar ook om dit in de toekomst te kunnen blijven doen voor hun leden die nu nog werken. 

Dekkingsgraad

De door de overheid ingevoerde dekkingsgraad bepaalt of een pensioenfonds moet korten (de pensioenen verlagen), mag indexeren (mee laten stijgen met de inflatie) of zelfs verhogen. Deze graadmeter staat op 110 procent. Dat betekent dat er voor iedere euro die in de toekomst uitgekeerd moet worden, er 1,10 euro in kas moet zijn. 

De overheid heeft aangekondigd de eisen te gaan versoepelen, dan wordt de grens van de dekkingsgraad verlaagd naar 105 procent.

Grote
Lees ook:
Grote fondsen in de plus dankzij stijgende rente, hoop op verhoging pensioenen

De verhoging van 1,29 procent is een inhaalslag voor de gemiste verhoging die PME op 1 januari 2022 onder de toen geldende regels nog niet kon geven, zo meldt PME.

'Hoogste tijd'

Voorzitter Eric Uijen: "We hebben eerder gezegd niets liever te doen dan de pensioenen verhogen, zodra dit verantwoord kan. Vanaf 1 juli mag het, kan het, en doen we het dus ook. Het werd de hoogste tijd."

Uijen hoopt de pensioenen een halfjaar later weer te kunnen verhogen. "De huidige kleine verhoging is een druppel op de gloeiende plaat is voor onze gepensioneerden, die de torenhoge inflatie iedere dag in hun portemonnee voelen. Ik hoop daarom van harte dat over een half jaar een nieuwe verhoging mogelijk is. Maar beloven kan ik dat nog niet, zeker niet gezien de onzekere situatie in de wereld."

Andere fondsen

PME had in mei een beleidsdekkingsgraad van 105,2 procent. Ook de andere grote pensioenfondsen zoals ABP, PFZW en PMT, hebben een dekkingsgraad die rond de 105 ligt. Onduidelijk is nog of die andere fondsen ook kiezen voor een verhoging.

"Het helpt als de grens voor pensioenverhoging per 1 juli mogelijk versoepeld wordt", zei  Harmen van Wijnen van ABP in april nog tegen RTL Z. "Als die mogelijkheid (om te indexeren, red.) er komt, is het de intentie van het ABP-bestuur dit ook te doen."

En ook bij PFZW heerste toen voorzichtig optimisme. "Als die grens voor de dekkingsgraad wordt aangepast, ontstaat mogelijk ruimte om de pensioenen enigszins te verhogen. Dat wil PFZW graag, als dat evenwichtig mogelijk is", aldus voorzitter Joanne Kellermann in april.

Dit is een artikel van