Van onze partner Van Eck

Goudaandelen en onroerend goed: vluchtheuvels voor beleggers

23 maart 2021 16:17 Aangepast: 14 september 2021 10:34
Beeld © Getty Images

Wie verstandig belegt, kan met goud en onroerend goed risico’s spreiden. Naast een dempende werking op marktschommelingen hebben dit soort aandelen nog een paar interessante voordelen die vaak over het hoofd worden gezien.

"Particuliere beleggers hebben de neiging om zich op reguliere aandelen te richten zoals tech en olie", zegt Martijn Rozemuller van ETF-aanbieder VanEck. "Dat is jammer want er zijn veel meer mogelijkheden om met aandelen je portefeuille te diversifiëren.", aldus Rozemuller. Als voorbeeld verwijst hij naar goud- en vastgoedaandelen.

Goud als waarde opslag

"We merken dat goud en onroerend goed vaak een beetje onderbelicht blijven.", zegt Rozemuller. Goud wordt in beleggerskringen weleens ‘de veilige haven’ genoemd. In tijden van onrust op de markt stappen veel mensen over in goud. Dit leidt er toe dat historisch tijdens dalingen van aandelenprijzen, goud minder is gedaald, of zelfs is gestegen. Dat maakt goud, zo legt Rozemuller uit, aantrekkelijk voor beleggers als vluchtheuvel. "Goud geldt al eeuwen als waarde opslag."

Dividend

Aandachtspunt van goud is  het gebrek aan intrinsieke waarde. En daar komen goudaandelen om de hoek kijken.  Wie wil beleggen in goud, kan deze laatste categorie overwegen. Volgens Rozemuller zijn er een aantal verschillen tussen ‘gewoon’ goud en goudaandelen. Gewoon goud, de fysieke baartjes die we kennen uit de kluis van de bank, hebben bewaarkosten. Buiten de waardestijging levert dit goud geen kasstroom op.

Goudaandelen daarentegen zijn een aandeel in een goudmijn. Deze bedrijven betalen dividend uit. Als de goudprijs stijgt, dan stijgt de waarde van de goudmijn sneller omdat de vaste kosten om het goud te delven gelijk blijven. "Daardoor kan de winst boven proportioneel stijgen.", zegt Rozemuller die daaraan toevoegt dat het omgekeerde natuurlijk ook het geval is.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Beleggen voor beginners: wat is een ETF?

Vraag neemt toe

Naast de specifieke omstandigheden van de goudmijnbedrijven, meent Rozemuller dat de casus voor goud in het algemeen positief is. Centrale banken in landen als China, Rusland en Turkije tonen steeds meer belangstelling in het edelmetaal om hun goudvoorraad te verstevigen. In landen met een stijgende welvaart zoals India neemt de vraag naar gouden sieraden toe. Tot slot gebruikt de elektronica-industrie steeds meer goud. "De vraagt stijgt terwijl het aanbod constant is. Je hebt veel meer opwaarts potentieel."

Dan onroerend goed, dat volgens Rozemuller een alternatieve belegging wordt genoemd. Volgens hem is dat niet terecht omdat onroerend goed een heel natuurlijk onderdeel van een beleggingsportefeuille is. Vastgoed is een belangrijk kapitaalgoed in de maatschappij. Veel grote, institutionele beleggers hebben tussen de vijf en tien procent in vastgoed belegd. Particuliere beleggers zien onroerend goed als allocatie binnen hun portefeuille echter vaak over het hoofd. "Afgezien van de eigen woning. En dat is jammer."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Waarom juist degelijke obligaties passen in een sexy beleggingsportefeuille

Kopen en beheren

Vastgoed kan een hoger rendement hebben dan aandelen. Al is de waardestijging wel sterker verbonden met de ontwikkelingen op de aandelenmarkt, benadrukt Rozemuller. "Maar het is niet volledig gecorreleerd en heeft dus net als goud een dempende werking op de volatiliteit van de markt. Dat is ook de reden waarom institutionele beleggers daarvoor kiezen."

Investeren in vastgoed is op twee manieren mogelijk: je kunt een appartement of een huis kopen en dat gaan verhuren. Een andere optie is beursgenoteerd vastgoed kopen en dan profiteren van expertise van professionele beleggers, legt Rozemuller uit. "Dit soort real estate investment trusts (REITs) zijn in de jaren zestig ontwikkeld in de VS om particuliere beleggers de kans te geven om in vastgoed te investeren. Zij kopen en beheren. Als belegger koop je een stukje van hun portefeuille."

Instappen opnieuw aantrekkelijk

Een voordeel boven zelf vastgoed kopen is dat je vastgoedaandelen veel makkelijker kunt spreiden en dat de instapprijs laag is. Bovendien zijn dit soort portefeuilles zelf ook weer divers. Vastgoedaandelen kunnen bestaan uit ziekenhuizen, woningen, winkels en kantoren die over de hele wereld staan. Volgens Rozemuller, die onderstreept dat in het verleden behaalde rendementen uiteraard geen garantie voor de toekomst zijn, hebben vastgoedaandelen in het verleden wel laten zien dat ze beter renderen dan de markt. "In het verleden hebben ze hun waarde getoond."

Tot slot het punt van de winkels en kantorenmarkt, die momenteel sterk druk onder staat door de covidcrisis. Rozemuller erkent dat beide vastgoedvormen in prijs gedaald zijn. Maar hij wijst er ook op dat die daling van ongeveer vijfentwintig procent reeds is ingeprijsd. Dat maakt op dit moment instappen volgens hem het overwegen waard. Rozemuller; "Aan de casus voor vastgoedaandelen als middel om je portefeuille te diversifiëren is niks veranderd. Die staat nog steeds als een huis."

Deze informatie is afkomstig van VanEck Asset Management B.V., een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck Asset Management B.V. en de aan VanEck Asset Management B.V. verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van