Van onze partner Ministerie van EZK - MKB-actieplan

MKB-actieplan

Het gaat goed met de Nederlandse economie. De Nederlandse MKB-ondernemers staan aan de basis van dit succes. Desalniettemin zijn er ook een aantal grote uitdagingen binnen het MKB waarin de Nederlandse Overheid een rol kan spelen. Het MKB-actieplan van de Nederlandse Overheid bevat concrete maatregelen om het hele MKB in de mogelijkheid te stellen die uitdagingen succesvol aan te gaan, zodat ze ook in de toekomst succesvol kunnen blijven ondernemen. Het plan behandelt zeven belangrijke thema’s: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel.