Ga naar de inhoud
Grootste van Nederland

Huisbankier van deurwaardersgigant GGN draait kredietkraan dicht

GGN is het grootste deurwaarderskantoor van Nederland. Beeld © ANP

De huisbankier van het grootste deurwaarderskantoor van Nederland heeft de kredietkraan dichtgedraaid. Na jarenlange tegenvallers en ondanks een reorganisatie voldeed GGN niet meer aan de afspraken met de bank.

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z in de jaarrekeningen van GGN Mastering Credit.

Na eerdere tegenvallende jaren zag GGN de omzet en winst in 2021 opnieuw fors dalen. Zelf zegt het deurwaarderskantoor in een reactie (zie kader onderin) dat de resultaatverslechtering het ingecalculeerde gevolg is van een bewuste strategiewijziging, maar uit de jaarrekeningen blijkt iets anders.  

Grootste deurwaarder

GGN is het grootste deurwaardersbedrijf van Nederland, vorig jaar goed voor 366 voltijdsbanen en een bruto-omzet van bijna 38 miljoen euro.

Gerechtsdeurwaarders zijn door de overheid benoemde functionarissen die bevoegd zijn om schulden bij wanbetalers te incasseren. Dat kan met of zonder inmenging van de rechter. Sinds de invoering van meer marktwerking nam de concurrentie in de sector enorm toe. Veel deurwaarders kwamen daardoor in de problemen.

Reorganisaties

GGN werd de afgelopen vijf jaar zwaar getroffen. Het kantoor leed in 2018 een verlies van bijna 24 miljoen euro, en moest noodgedwongen reorganiseren. Dat jaar schrapte het 100 van de 700 banen en sloot vijf van de vijftien vestigingen.

Deurwaarders
Lees ook:
Deurwaarders hebben minder werk: 'Vak zal nooit helemaal verdwijnen'

In 2019 volgde een juridische herstructurering, waarmee de financiële aanspraken van oud-partners die nog miljoenen tegoed hadden wegens de verkoop van hun aandelen op afstand werden gezet.

Rust teruggekeerd

Daarmee leek de rust teruggekeerd. In 2019 boekte GGN weer een winst, van 1,4 miljoen euro. En de verwachtingen voor de toekomst leken goed.

"Wij zijn van mening dat de omzet zich zal stabiliseren, dan wel een lichte groei zal gaan vertonen", schreef GGN optimistisch in het jaarverslag over dat jaar dat werd ingeleverd bij de Kamer van Koophandel. "Ook de nettowinst zal de komende jaren een positieve trend vertonen."

Corona

Dat verslag verscheen in het voorjaar van 2020, dus de eerste gevolgen van de coronapandemie waren toen al zichtbaar. Volgens GGN zou corona echter nauwelijks effect hebben op de resultaten. Het deurwaarderskantoor verwachtte een beperkte daling van de omzet in het eerste kwartaal, later gecompenseerd door 'een inhaaleffect'.

Die verwachtingen bleken echter te rooskleurig. In 2020 daalde de bruto-omzet namelijk met 12,4 procent, tot 40,9 miljoen euro. De nettowinst daalde met bijna 29 procent, tot 1 miljoen euro.

Deurwaarders
Lees ook:
Deurwaarders hebben veel minder werk dan voor crisis: 'Door steun komt klap later'

Ondanks de beroerde resultaten over 2020 bleef het kantoor positief over de toekomst. Opnieuw schreef het te verwachten dat de omzet zich zou stabiliseren, en de nettowinst zou stijgen. GGN rekende ook op een positief effect van de stijging van de wettelijke tarieven die deurwaarders mogen berekenen.

Nieuwe teleurstelling

Maar uit de meest recente jaarrekening blijkt dat GGN de verwachtingen in 2021 opnieuw niet wist waar te maken.

De bruto-omzet van GGN daalde vorig jaar met 7,3 procent naar 37,9 miljoen euro. De nettowinst daalde van ruim 1 miljoen tot onder het half miljoen. De nettowinstmarge daalde van 2,5 tot 1,3 procent.

Oorzaken

Evenals het jaar ervoor wijt GGN de opnieuw tegenvallende resultaten in het verslag onder meer aan corona en nieuwe richtlijnen van beroepsorganisatie KBvG, waardoor 'het binnentreden bij schuldenaren niet meer mogelijk is'.

Ook zouden opdrachtgevers 'op grond van maatschappelijke overwegingen terughoudend zijn in het overdragen van vorderingen aan incassobureaus en gerechtsdeurwaarders'.

Kredietkraan

Uit het verslag blijkt verder dat de deurwaardersgigant eind 2021 niet meer voldeed aan de financiële afspraken die met huisbank ING waren gemaakt. ING draaide vervolgens de kredietkraan dicht. "De bank zal de financiering in de loop van 2022 beëindigen."

GGN bevestigt dat dat inmiddels is gebeurd. Volgens het verslag komt het voortbestaan van GGN hierdoor niet in gevaar.

Concurrenten

Opmerkelijk is dat GGN algemene oorzaken noemt voor de tegenvallende cijfers in 2021, terwijl de grote concurrenten van het kantoor het vorig jaar juist uitstekend deden.

Uit de jaarrekeningen van Flanderijn, Syncasso en LAVG blijkt dat die concurrenten de omzetten vorig jaar zagen stijgen, en de winsten veelal zagen exploderen.

'Omzetdaling bewuste keuze' 

In een schriftelijke reactie aan RTL Z wijt GGN de ingezakte resultaten in de afgelopen jaren aan een koerswijziging uit 2016. Destijds zou het kantoor bewust hebben gekozen voor zogenoemd 'sociaal incasseren'.

Dat betekent méér minnelijke schikkingen, en een lager aantal gerechtelijke trajecten. "En dus in de beginperiode een dalende omzet, simpelweg omdat gerechtelijke dossiers meer opleveren vanwege de wettelijke tarieven", aldus het kantoor.

"Toen wij startten met deze verduurzaming hebben wij daarmee bewust gekozen voor een traject waarbij haar huidige omzet/verdienmodel in eerste instantie zal afnemen, in het volste vertrouwen dat deze verduurzaming uiteindelijk zou leiden tot een omzetgroei."

Dat staat haaks op de in de jaarverslagen van 2019 en 2020 uitgesproken verwachtingen dat de omzet licht zou stijgen, en de winst zou toenemen.

Stapelen van onkosten

Dat andere deurwaarderskantoren in tegenstelling tot GGN in 2021 wel uitstekend presteerden, schrijft het kantoor toe aan hun afwijkende strategie. 

"In tegenstelling tot andere kantoren die de afgelopen jaren vol zijn blijven inzetten op het zoveel mogelijk stapelen van onkosten voor mensen met schulden ten gunste van hun eigen omzet, een deel van hun bedrijf failliet hebben laten gaan en zelfs geschorst zijn heeft GGN alle zaken uit het verleden opgelost en deze periode gebruikt om te verduurzamen en om het bedrijf financieel nog gezonder te maken."

In de lift

Dat huisbank ING de kredietkraan dichtdraaide, noemt GGN een voordeel. "Onze liquiditeit zal daardoor alleen maar toenemen omdat we dus geen aflossingsverplichtingen meer hebben."

GGN zegt de omzet en winst dit jaar 'geheel volgens plan' weer te zien te zien groeien. "De winstgevendheid van GGN zal net als de brutowinst dit jaar toenemen."