Ga naar de inhoud
Uit oud ijzer

Energiecentrale op ijzerpoeder in de maak

De proefopstelling met ijzerpoeder bij brouwerij Bavaria in Lieshout, in 2020. Beeld © ANP Foto

Een nieuwe energiecentrale waarin niet gas of steenkolen worden verbrand, maar ijzerstof. De komende maanden verrijst zo'n centrale van 1 megawatt in Helmond, die 500 huizen moet gaan verwarmen. Ook liggen er plannen om een metaalpoedercentrale van 5 megawatt te bouwen.

IJzerschaafsel als brandstof is een idee uit de koker de TU Eindhoven en het Metal Power Consortium.  Eerder zette die laatste bij de brouwerij van Bavaria een kleiner testproject op. Dat was succesvol waardoor nu een grotere installatie gebouwd gaat worden.

Testopstelling

Die warmteboiler in Helmond, hoogte acht meter, zal worden uitgebaat door warmtenetleverancier Ennatuurlijk en is mede opgezet door Rift, een onderneming die is voortgekomen uit de TU Eindhoven en die de techniek verder heeft ontwikkeld.

De warmteboiler wekt warmte (en dus warm water) op door de verbranding van het ijzerpoeder. Mocht deze test een succes blijken, dan wil Rift samen met milieudienst Veolia een centrale van 5 megawatt bouwen. 

Bavaria
Lees ook:
Bavaria brouwt met ijzer als alternatief voor gas

Een ijzerbrandstof-installatie verbrandt ijzerpoeder. Daarbij komt geen CO2 vrij. De energie die bij de verbranding vrijkomt, wordt omgezet in warmte. Het ijzerpoeder wordt gemaakt uit oud ijzer dat in een elektrische oven wordt gesmolten om er poeder van te maken. Daar komt nu nog een klein beetje CO2 bij vrij, aldus de onderzoekers van Rift.

IJzerpoeder als circulaire brandstof

De nieuwe brandstof kan ook worden hergebruikt. Het restproduct dat vrijkomt bij verbranding is roest. Dat kan weer worden opgevangen en omgezet in ijzerpoeder, om weer opnieuw te gebruiken. Daarvoor heeft Rift een productie-installatie gebouwd bij Arnhem, die tegelijkertijd getest wordt met de warmteboiler in Helmond.

Rift-oprichter Mark Verhagen schetst vandaag in het Financieele Dagblad dat er maandelijks 'enkele' vrachtauto's nodig zijn om het roest te verplaatsen van Helmond naar Arnhem en de brandstof terug naar Helmond. 

Fabriek
Lees ook:
Fabriek voor biokerosine in Delfzijl nóg later in bedrijf

IJzerpoeder is volgens de onderzoekers veilig en gemakkelijk over langere afstanden te vervoeren. Metaalverbranding is bovendien een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, stelt Rift: het is (grotendeels) CO2 vrij, circulair, veilig en compact.

Consortium Metal Power zei eerder voor 2030 de eerste kolencentrale te willen ombouwen tot duurzame ijzerbrandstofcentrale. Net als bij een kolencentrale kan met de opgewekte warmte een stoomturbine worden aangedreven die vervolgens stroom opwekt.

Bron: RTL Z / ANP