Ga naar de inhoud
De tijd dringt

Energieagentschap: 'Stop nu met nieuwe olie- en gasprojecten'

Oliewinning op een platform op zee. Beeld © Getty

Energiebedrijven moeten nog dit jaar helemaal stoppen met investeringen in nieuwe projecten voor olie- en gaswinning. Anders worden de doelstellingen van Parijs nooit gehaald. Dertig procent van de aandeelhouders van Shell eiste vandaag in de aandeelhoudersvergadering ook een snellere vergroening dan dat het olie- en gasbedrijf zelf voorstelt.

Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het IEA maakt jaarlijks een World Energy Outlook, die vooruitzichten biedt voor de wereldmarkt voor energie.

Geen CO2-uitstoot in 2050

Het voorstel van de IEA is onderdeel van een 227 pagina's dik scenario om te komen tot een CO2-uitstoot van nul in 2050 en daarmee te voldoen aan de afspraken zoals die in 2015 zijn gemaakt in Parijs.

Daarmee moet de stijging van de temperatuur bepekt blijven tot 1,5 graden in vergelijking tot die van 1990. IEA spreekt in het rapport over een 'totale transformatie van het energiesysteem dat onze economie ondersteunt'.

'Voorraden
Lees ook
'Voorraden zeldzame metalen nodig voor veiligstellen energietransitie'

Nu beginnen

Naast dat er niets meer geïnvesteerd moet worden in nieuwe fossiele energieprojecten, moeten volgens de IEA ook investeringen in geplande kolencentrales worden gestaakt en vanaf 2035 zouden er geen auto's meer moeten worden verkocht die op fossiele brandstoffen rijden.

Als dat allemaal lukt, zo denkt IEA, zal de wereldwijde elektriciteitssector al in 2040 een netto CO2-uitstoot van nul hebben. Maar er moet dan wel nu aan begonnen worden, zegt het IEA in het rapport. "Dit is een kritisch jaar aan het begin van een kritisch decennium om deze doelen te bereiken."

Banenmotor

Naast deze drastische reductie van investeringen in fossiele energie moet er ook sterk geïnvesteerd worden in schone energiebronnen. Volgens IEA moet dat 5.000 miljard dollar per jaar zijn in 2030. Op dit moment is dat 2.000 miljard.

De grote verandering van de energiemarkt zorgt ook voor miljoenen nieuwe banen, denkt het IEA. Het instituut verwacht dat de wereldeconomie zelfs 4 procent groter is in 2030 als er radicaal wordt omgeschakeld naar schone energie, dan als we op dezelfde voet doorgaan.

Olie blijft wel

Helemaal fossielvrij zal de wereld ook in 2050 niet zijn, zegt het IEA. Het gebruik van kolen zal met 90 procent zijn gereduceerd, de vraag naar gas zal gehalveerd zijn en die naar olie is in 2050 75 procent lager.

Fossiele energie zal nodig blijven, denkt het IEA, in sectoren waar het in het product is verwerkt zoals plastics, in fabrieken waar de CO2 goed opgevangen kan worden en in sectoren waar groene energiebronnen onvoldoende aanwezig zijn. Bij dat laatste kun je denken aan de luchtvaart.

Shell: consument moet veranderen

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell vanmorgen werd het rapport van de IEA aangehaald door de kritische aandeelhoudersgroep Follow This die eist dat Shell sneller werkt aan de verlaging van de CO2-uitstoot.

Shell begon de vergadering met een video en een toelichting door bestuursvoorzitter Ben van Beurden over hoe er wordt toegewerkt naar C02-neutraliteit in 2050. "Maar het hangt ook van onze klanten af", zei van Beurden. "De vraag moet veranderen. Elektrische auto's bijvoorbeeld zijn steeds meer te zien op de weg, maar nog steeds maar een heel laag percentage van het totaal." 

Shell vroeg aandeelhouders ook om steun voor de vergroeningsplannen en kreeg die ook van 89 procent van de aandeelhouders. Shell steekt echter nog altijd zeker driekwart van de 20 miljard dollar die het jaarlijks investeert in fossiele energie. 

Follow This

Follow This had in de aandeelhoudersvergadering net als de afgelopen jaren een resolutie ingediend. Daarin vraagt het van het bedrijf de vergroening te versnellen, meer korte termijn doelen te stellen en vaker over de voortgang te rapporteren. Ruim 30 procent van de aandeelhouders was het daarmee eens.

Vorig jaar was dat nog 14,4 procent. Het percentage van de aandeelhouders dat Follow This steunt loopt ieder jaar verder op, De Shell-directie had opgeroepen tegen het voorstel van Follow This te stemmen.   

Druk
Lees meer
Druk op Shell om snel te vergroenen neemt toe
Bron: RTL Z