Ga naar de inhoud
Ondanks verbroken beloftes

Muller mag helpen bij verkoop merkrechten failliet Spyker

Spyker-topman Victor Muller zoekt met curator kopers voor merkrechten. Beeld © ANP

Spyker-topman Victor Muller gaat curator Dennis Steffens helpen bij de verkoop van de merkrechten van het failliete sportwagenbedrijf. Opmerkelijk, want afgelopen jaar stelde hij de curator keer op keer teleur.

Dat Muller desalniettemin een belangrijke vinger in de pap krijgt bij de verkoop van de merkrechten, blijkt uit het onlangs verschenen eerste curatorenverslag van Spyker NV. Die vennootschap ging in januari failliet, nadat eerder al enkele andere dochterbedrijven van de sportwagenbouwer op de fles waren gegaan.

Schuldeisers willen 1,4 miljoen

Het faillissement van Spyker NV wordt afgewikkeld door curator Dennis Steffens, die sinds vorig jaar ook het bankroet van dochter Spyker Services onder zich heeft. Volgens zijn eerste verslag is Muller akkoord gegaan met de betaling van de volledige tekorten in beide faillissementen. Daarvoor is 1,4 miljoen euro nodig.

Geen
Lees ook:
Geen geld voor sportwagenmaker, Spyker NV failliet

Weinig hoopgevend is echter dat Muller eerder vergelijkbare deals over de schadeloosstelling van schuldeisers in de faillissementen van dochters Spyker Services en Spyker Events sloot, die hij vervolgens niet nakwam.

Rol in verkoop merkrechten

Daarom is het opmerkelijk dat Muller in dit faillissement nu een prominente rol krijgt in de verkoop van de mogelijk waardevolle merkrechten van Spyker.

Die merkrechten zijn met de intellectuele eigendomsrechten ondergebracht in de Britse vennootschap Spyker IP, die niet in de failliete boedel valt. Maar omdat de Belastingdienst deze rechten in onderpand had en wil dat de curator ze verkoopt, kan Steffens ze in de etalage zetten.

Sportwagenbouwer
Lees ook:
Sportwagenbouwer Joop Donkervoort wil niet achter de geraniums

"Gezien de uitstraling van het merk en de sportwagens kunnen die rechten miljoenen opleveren, misschien wel tientallen miljoenen", aldus de curator.

Buitenspel

Bij de verkoop van de merkrechten hoeft de curator Muller geen enkele invloed, inspraak of zeggenschap te geven. Na een faillissement is de curator immers de baas over een bedrijf, en staan de bestuurders buiten spel.

Dat Muller ondanks de eerdere verbroken betalingsbeloftes nu toch een rol bij de verkoop van de merkrechten krijgt, is ook opmerkelijk omdat de ondernemer mogelijk zelf belangen heeft bij die verkooptransactie.

Als geestelijke vader van Spyker zal hem er immers veel aan gelegen zijn om de merkrechten van de autobouwer in handen te laten komen van met hem verbonden partijen, of geldschieters die met hem willen samenwerken.

Wederopstanding

Het ligt voor de hand dat Muller de invloed over de rechten liever niet verliest. Hoewel Spyker al jarenlang geen sportwagens meer bouwt, heeft de ondernemer nog altijd de ambitie om het bedrijf uit de as te laten herrijzen.

Victor
Lees ook:
Victor Muller gaat Spyker opnieuw proberen groot te maken

Afgelopen herfst kondigde hij bijvoorbeeld nog de wederopstanding van Spyker aan. Maar omdat een kapitaalinjectie van vermogende Russen uitbleef, kwam daarvan nog niets terecht.

Toch beste keuze

Volgens curator Steffens is de samenwerking met Muller toch de beste keuze voor de schuldeisers van de failliete Spyker-bedrijven. "Dankzij deze overeenkomst is Muller ook akkoord gegaan met de betaling van de volledige tekorten in beide faillissementen."

Volgens de curator is de kans dat schuldeisers hun geld terugkrijgen, daardoor groter.

Dat Muller eerder vergelijkbare beloftes niet inloste, erkent Steffens. "Maar dit akkoord is ook nog eens verzekerd, omdat wij een tweede pandrecht hebben gekregen op alle activa van de Spyker-bedrijven die nog niet failliet zijn."

Puinhoop
Lees ook:
Puinhoop bij failliet Spyker Services, C8 Preliator foetsie

Ook wijst de curator erop dat Muller veel vermogende contacten heeft, die een grote som geld op tafel kunnen leggen voor de merkrechten van Spyker. "Hij kent mensen in China, Zweden en het Midden-Oosten die diepe zakken hebben."

Sint-juttemis

Ten slotte benadrukt de curator dat hij de mogelijkheid heeft om de controle weer in eigen handen te nemen als de resultaten van de deal met Muller tegenvallen. Hij zegt zeker geen zin te hebben om tot sint-juttemis te wachten op het geld voor de schuldeisers.

"In het akkoord is een heel harde termijn gesteld van drie maanden. Als er na die termijn onvoldoende voortgang is, zal ik de merkrechten alsnog zelf gaan verkopen", zegt Steffens. "Ik zit in de tussentijd ook niet stil, en onderhoud ook contacten met potentiële kopers. Die termijn in combinatie met de extra onderpanden is toch een flinke stok achter de deur."