Ga naar de inhoud
Bedrijven

PostNL moet overuren meerekenen bij ontslagcompensatie

PostNL moet uitgaan van contract plus overuren. Beeld © ANP

Goed nieuws voor ontslagen werknemers van PostNL die structureel veel overuren draaiden. In een zaak van een werknemer die ten onrechte aan de dijk werd gezet, oordeelt het Haagse hof dat die overuren meegerekend moeten worden bij de compensatieregeling en het herstel van de arbeidsovereenkomst.

"Deze uitspraak heeft gevolgen voor heel veel werknemers", zegt de advocaat van de postmedewerker Elise van Es tegen RTL Z.

Zij verwacht dat de uitspraak zal leiden tot vele claims van ontslagen werknemers, mogelijk zelfs ook bij andere bedrijven dan PostNL. Het postbedrijf vreest daar zelf niet voor.

Onterecht ontslag

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag betreft een inmiddels 44-jarige man die sinds 1997 werkte bij PostNL. Begin 2019 werd hij als teamleider in een postsorteercentrum in het kader van een reorganisatie ontslagen.

Vorig jaar zomer oordeelde de kantonrechter in Rotterdam dat de man ten onrechte aan de kant was geschoven, omdat hij in een vergelijkbare functie herplaatst had kunnen worden. PostNL moest de man dus terug in dienst nemen, en hem compenseren voor de terugval in inkomsten tijdens de periode dat hij ten onrechte thuis had gezeten.

Financiële problemen

Zowel bij zijn terugkeer als bij de compensatie ging PostNL echter uit van het aantal uren uit zijn officiële contract, te weten 20 uur per week.  De kantonrechter ging daar aanvankelijk mee akkoord.

"Omdat mijn cliënt daardoor in de financiële problemen terechtkwam, is hij tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan", aldus advocaat Van Es.

En met succes. Gisteren oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat PostNL de man niet alleen ten onrechte ontsloeg, maar hem ook moet compenseren op basis van de daadwerkelijk gedraaide uren. Daarbij moeten de structurele overuren dus worden meegerekend.

Overuren tellen mee

Uitgaande van het jaar voorafgaande aan zijn non-actiefstelling, rekende de man zelf met 29 uur per week. Maar omdat dat jaar volgens PostNL niet representatief was, ging het hof uit van een periode van een aantal jaren, en kwam zo uit op 24,5 uur.

Van Es is blij met de uitspraak. "Zeker in dit geval, omdat PostNL deze werknemer ontsloeg, terwijl het bedrijf op basis van een eerdere uitspraak over een andere werknemer wist dat dit niet in de haak was. Dat is schandelijk."

Méér claims

Volgens Van Es is de uitspraak niet alleen van belang voor haar cliënt, maar ook voor werknemers die structureel overuren draaien en een ontslagvergoeding kregen op basis van hun officiële aantal uren. "Bij PostNL maken heel veel werknemers standaard veel overuren. Zij kunnen nu ook aanspraak maken op extra vergoedingen."

Ook verwacht Van Es dat op basis van deze uitspraak loonvorderingen kunnen volgen bij andere bedrijven.

'Uitzonderlijk geval'

PostNL laat weten zich te beraden over de uitspraak, en daarover met de werkgever in gesprek te gaan. Het postbedrijf zegt niet te vrezen dat de uitspraak verstrekkende gevolgen heeft. Volgens woordvoerder Tahira Limon gaat het in deze zaak om een niet veel voorkomend geval.

Volgens haar worden contracten vaak uitgebreid als een werknemer structureel veel overuren draait. In die gevallen kan er geen discussie of claim ontstaan. Ook zou PostNL er tegenwoordig vaak in slagen om gedwongen ontslagen te voorkomen, door werknemers intern te herplaatsen.

Niet alleen PostNL

Arbeidsrechtjurist Pascal Besselink van rechtsbijstandsverzekeraar DAS denkt wel dat de uitspraak van het hof verder gaat dan dit specifieke geval. "Met deze uitspraak in de hand kunnen andere ontslagen werknemers van PostNL ook een claim indienen. Gezien het totaal aantal werknemers van het postbedrijf, kan dat gaan om flinke aantallen."

PostNL telt ruim 46.000 werknemers, en is naar eigen zeggen een van de grootste werkgevers van Nederland.

Rol cao

Wel tekent Besselink aan dat bij dergelijke claims de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die geldt voor de betreffende werknemer een belangrijke rol kan spelen.

"Als daarin heel strak is bepaald hoe overuren worden vergoed en meetellen voor de totale urenomvang, hoeven die bij een berekening van bijvoorbeeld de gemiddelde arbeidsomvang en ontslagvergoedingen mogelijk niet worden meegerekend."

Dat kan betekenen dat deze uitspraak minder van toepassing is op andere bedrijven of bedrijfssectoren.