Bedrijven

Schiphol laat oordeel omwonenden meetellen voor bonus

15 januari 2020 14:17
Beeld © Getty Images

Niet alleen de financiële resultaten van Schiphol, maar ook het oordeel van omwonenden over de luchthaven telt vanaf dit jaar mee voor de bonus die medewerkers krijgen. Dat lijkt wel vooral van symbolische waarde te zijn.

Daarmee komt Schiphol de belofte na die topman Dick Benschop deed in zijn nieuwjaarstoespraak van 2019.

Minimaal een 7,3

"De beloning van Schiphol-medewerkers zal voortaan mede afhangen van de reputatie van Schiphol bij de omwonenden", zei Benschop vorig jaar in het gedeelte van zijn speech over het terugwinnen van vertrouwen van bewoners rond het vliegveld.

Voor 2019 geldt dat omwonenden Schiphol een rapportcijfer van minimaal 7,3 moeten geven voor de maximale bonus. Dat cijfer wordt begin maart bekendgemaakt. In 2018 was dat nog een 6,7. Het cijfer over 2019 heeft invloed op de bonus die medewerkers dit jaar krijgen uitgekeerd.

Drie onderdelen

Het cijfer wordt opgebouwd uit drie onderdelen. Allereerst wordt geregeld een reputatieonderzoek uitgevoerd onder de omwonenden. Verder moeten er minder meldingen van overlast binnenkomen bij het Bewonersaanspreekpunt. Ook de inzet van omwonenden zelf speelt een rol: zij moeten wel betrokken zijn bij lokale initiatieven.

Elk onderdeel telt voor een derde mee. Schiphol wil nu nog niet verder uitweiden over de precieze invulling van bijvoorbeeld de bewonersinzet.

Medewerkersbonus Schiphol

Werknemers van Schiphol hebben recht op een bonus van maximaal 6 procent van hun jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. Daarvan is de helft afhankelijk van de financiële prestaties van het bedrijf, blijkt uit de cao. Hoe beter het bedrijf presteert, hoe hoger de bonus.

Voor het bepalen van de andere 3 procent wordt gekeken naar niet-financiële doelstellingen. Deze zijn vastgelegd in de managementagenda door de raad van commissarissen, die zich baseert op de doelen van de directie.

Van de niet-financiële doelstellingen is de tevredenheid van omwonenden weer een beperkt onderdeel.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Schiphol op zee? De Noordzee is eigenlijk al vol

Signaalfunctie

"Je zou kunnen zeggen dat het vooral een symbolisch gebaar is", zegt Robert Dur, hoogleraar beloningsbeleid en prestaties aan de Erasmus Universiteit. "Maar niet een onbelangrijk gebaar. Het geeft in ieder geval het signaal af dat Schiphol niet alleen naar financiële resultaten streeft, maar ook andere zaken belangrijk vindt." 

Voor de gewone medewerker zal de maatregel het verschil niet maken, meent Dur. "Als je bij de helpdesk staat, heb je niet direct invloed op het beperken van de geluidsoverlast. En de link tussen de beslissingen die je als persoon maakt en je financiële bonus, is zwak." 

Niet alleen praatjes

Hij denkt dat het oordeel van omwonenden wellicht een sterker effect heeft op de beslissingen aan de top. "Je wordt immers niet alleen aan de financiële, maar ook aan de maatschappelijke doelstellingen gehouden."

Hoe bepalend die niet-financiële doelstellingen van Schiphol zijn voor de beslissingen die de top neemt, is volgens Dur geen uitgemaakte zaak. "Maar als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen: deze maatregel verzet toch het kompas. Niet alleen praten, maar ook daadwerkelijk je beloningsbeleid aanpassen. Het zou ook vreemd zijn als je een brede set doelstellingen hebt en de bonus vervolgens alleen van de financiële resultaten laat afhangen."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Minister: Schiphol mag groeien mits hinder beperkt wordt

'Benschop verdient geen bonus'

Dat het oordeel van omwonenden nu wordt meegenomen is op zich positief, vindt Matt Poelmans. Hij is delegatieleider van de Bewoners Omgeving Schiphol. "We waren dan ook positief over de aanpak zoals Dick Benschop die schetste toen hij aantrad als topman. Zijn ideeën zoals die naar voren kwamen bij een bewonersoverleg vonden we ook interessant."

Toch verdient in ieder geval de topman helemaal geen bonus, vindt Poelmans. "Het aantal klachten van omwonenden is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal bewoners dat geluidshinder ervaart is in tien jaar tijd verdubbeld."

Natuurlijk kan Benschop niet volledig worden afgerekend op het bestuur van zijn voorgangers, zegt de delegatieleider. "Maar hij kan zich er ook niet achter verschuilen. Als hij geen instrumenten heeft om bepaalde maatregelen door te voeren, wie dan wel?"

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Directeur Schiphol tevreden met stikstofuitspraak: 'Duidelijk en werkbaar'

Maximaal 20 procent

De invloed van het oordeel van omwonenden is overigens wel beperkt: in totaal gebruikt Schiphol acht prestatie-indicatoren in de managementagenda, zoals medewerkerstevredenheid en de stiptheid waarmee vluchten worden uitgevoerd.

Het oordeel van omwonenden geldt ook voor de bonus van de directie. Zij kunnen maximaal een bonus van 20 procent van hun jaarsalaris krijgen, staat in het jaarverslag. Daarvan is 6 procent afhankelijk van de financiële targets, de rest van de doelstellingen voor op de langere termijn.

Wat betekent dit voor Benschops bonus? 

De vaste beloning van Dick Benschop op jaarbasis is 431.731 euro. De variabele beloning, oftewel de bonus, is daar maximaal 20 procent van: 6 procent op basis van financiële resultaten, 14 procent op basis van de al dan niet behaalde doelstellingen uit de Managementagenda.

  • 14 procent van 431.731 euro is 60.442 euro.
  • Het oordeel van omwonenden levert Benschop hier maximaal 1/8 van op: 7.555 euro.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van