Bedrijven

ABN Amro: onzekerheid over beleid remt groei bedrijfsleven in 2020

10 december 2019 06:03
Beeld © P. le Clercq

De onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid remt komend jaar de economische groei in verschillende sectoren. Voornamelijk de bouw, industrie en boeren hebben last van de onzekerheid.

Dat moet stoppen, stelt de researchafdeling van ABN Amro in de de sectorvoorspellingen voor de komende jaren.

De bank is daarbij streng voor zowel het kabinet als het bedrijfsleven, en roept op tot een mentaliteitsverandering. Hoofd research Franka Rolvink Couzy zegt dat zowel de overheid als bedrijven nu actie moeten ondernemen, om verrassingen te voorkomen.

"Je kan maatregelen nemen als het echt niet meer anders kan, je kan ook een visie creëren voor de toekomst", zegt zij. Daarmee refereert ze aan hoe het kabinet is omgegaan met de stikstofcrisis. Genomen maatregelen zorgen voor druk op verschillende sectoren, terwijl het ook nog onzeker is wat voor maatregelen er komend jaar nog worden genomen.  

Spoedmaatregelen brengen ondernemers in het nauw

De afgelopen jaren gebeurde het omgekeerde, zegt Rolvink Couzy. De overheid haalt keer op keer niet de doelen die in het klimaatakkoord zijn opgenomen. En daarnaast moeten er met spoedmaatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot binnen de perken te houden. Bedrijven hebben daar direct last van, vooral door de voortdurende onzekerheid. 

De agrarische sector ziet de omzet met een half procent krimpen, de bouw met 2 procent en bij de industrie gaat er 1,5 procent af. Transport en logistiek krijgt te maken met een half procentje groei.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Zijn we nu verlost van de PFAS-crisis? 6 vragen en antwoorden

Melkveehouderijen en bouw geraakt

Daarnaast verwacht ABN Amro dat de stikstofdiscussie gevolgen zal hebben voor melkveehouderij. Bedrijven zullen voorzichtig zijn met investeren, omdat er nog veel onduidelijk is over maatregelen die moeten worden genomen. Een daling van de melkveestapel en melkveebedrijven wordt niet uitgesloten. 

De bouw groeide vorig jaar nog met 4 procent, maar dat slaat om naar 2 procent krimp. Omdat een definitieve oplossing voor PFAS en stikstof op zich laat wachten, worden de woningbouw en de grond-, wegen- en waterbouw (gww) mogelijk hard getroffen. Gww was de groeimotor voor de bouw, maar zal in 2020 flink inkrimpen. Omdat er bij de aanleg van wegen - en het gebruik ervan - veel stikstof wordt uitgestoten, is het lastig om er vergunningen voor te krijgen. 

Bedrijven die aan de bouwsector verbonden zijn, krijgen ook te maken met minder groei. Een krimp in de bouwproductie zorgt vrij direct voor een dalende vraag naar bouwmaterialen, grondstoffen, gereedschap en materieel.

Eerder anticiperen

Daarbij merkt Rolvink Couzy op dat zowel bedrijven als de overheid nu nog te vaak een reactief beleid voeren. "Als regels steeds aangepast worden, maakt dat het heel onzeker voor ondernemers. Het is lastig om daarop te anticiperen. Maar als de bouw eerder omgeschakeld was naar elektrische machines, dan waren daar nu ook minder grote gevolgen geweest", aldus Rolvink Couzy.

Verder zijn noodmaatregelen niet de oplossing om hervorming door te voeren, aldus de bank. Om op de lange termijn te kunnen voldoen aan klimaateisen, moeten vroegtijdig maatregelen worden genomen. "Als je echt een ommekeer wil, gaat dat niet van de ene op de andere dag. Het is goed voor bedrijven om naar nieuwe verdienmodellen te kijken, die aansluiten bij het klimaat." 

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Ruilverkaveling: onorthodox maar 'kan een oplossing voor stikstofcrisis zijn'

Een kleine opsteker is er voor alle bedrijven die niets te maken hebben met PFAS of stikstof. Die sectoren presteren vrij goed. Technologie, media en telecom heeft een bovengemiddelde groei, van ongeveer 2,5 procent. Dat komt vooral door de IT-sector.

Ook leisure blijft groeien. De komende twee jaar verwacht ABN Amro daar 2,5 procent groei. Dat is vooral te danken aan de stijging van de koopkracht en de groei van het aantal buitenlandse toeristen - die zijn namelijk goed voor 40 procent van alle toeristische uitgaven in Nederland.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van