Ga naar de inhoud
Bedrijven

Fastned heeft beursnotering hard nodig, snakt naar nieuw vermogen

Fastned heeft grote groeiplannen. Beeld © Fastned

Fastned gaat over ruim drie weken naar de beurs, om nieuwe beleggers te kunnen bereiken. Het bedrijf heeft die nieuwe beleggers hard nodig, gezien de bijzonder ambitieuze plannen en de zwakke balans.

Fastned wil profiteren van de opkomst van elektrische auto's. In de afgelopen jaren heeft Fastned daarom een netwerk opgebouwd van 97 snellaadstations in Nederland, Duitsland en het VK.

Laag eigen vermogen

Het bedrijf draait tot nu toe echter met verlies. Er stoppen namelijk nog maar weinig auto's bij Fastned om op te laden. Vorig jaar was de omzet in Nederland 1,6 miljoen euro en in Duitsland een magere 1000 euro. In de eerste drie maanden van 2019 verdrievoudigde de totale omzet weliswaar tot 844.000 euro, maar dat is nog altijd een zeer beperkt bedrag.

De verliezen moeten worden gefinancierd, en tegelijkertijd wil het bedrijf snel groeien. Fastned heeft in de komende jaren gemiddeld 40 miljoen euro per jaar nodig, schreef ING onlangs in een vertrouwelijk analistenrapport. Daardoor zullen de rentelasten verder stijgen.

Fastned
Lees ook:
Fastned op 14 juni naar de beurs, nog geen prijs bekend

Zwakke balans

De verliezen en de snelle groei hebben een wissel getrokken op de balans. Zo was eind vorig jaar het eigen vermogen nog maar 2,8 miljoen euro, nog geen 7 procent van het totale vermogen.

Zonder de vermogensversterking van 6 miljoen euro, die nog net in de boeken over 2018 werd meegenomen, zou het eigen vermogen eind december zelfs negatief zijn geweest. Inmiddels is de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen verder verslechterd.

Verlies

De uitgifte van obligaties leverde onlangs namelijk 10,6 miljoen euro op, terwijl het eigen vermogen juist terugliep. Dat zit zo: in het eerste kwartaal was het 'operationele' ebitda-resultaat break-even, maar dat is dus vóór aftrek van rentelasten en afschrijvingen, terwijl de kosten voor de bouw van nieuwe stations niet zijn meegerekend. Er wordt dus nog een nettoverlies geleden.

Over het tweede kwartaal doet Fastned geen uitspraken over het resultaat.

'Fastned
Lees ook:
'Fastned heeft de komende jaren ruim 160 miljoen euro nodig'

Rentelasten

Zonder vermogensversterking zal er van het eigen vermogen eind juni waarschijnlijk weinig overblijven. In de eerste drie maanden was de rentedragende schuld namelijk 34 miljoen euro, wat rentelasten van vijf ton per kwartaal opleverde. In het tweede kwartaal is de rentedragende schuld 44 miljoen euro, zodat de rentelasten van april tot en met juni op een kleine zeven ton uitkomen.

Verder waren in geheel 2018 de afschrijvingen bijna 1,5 miljoen euro. In het jaar tot nu toe is er voor 3,3 miljoen euro geïnvesteerd, zodat de afschrijvingen in een halfjaar zeker acht ton zullen bedragen.

Als het er in het tweede kwartaal wederom 'operationeel' een break-even ebitdaresultaat wordt behaald, dan komt het eigen vermogen eind juni daarmee op minder dan 1 miljoen euro uit en dat zou bijzonder weinig zijn.

Geld nodig voor groei

Naast geld om de balans te versterken heeft Fastned ook middelen nodig voor zijn enorme groeiplannen. Fastned wil namelijk drie tot zes nieuwe stations per maand openen en dat kost zo'n vier ton per station.

Tot nu toe heeft Fastned de groei vooral met leningen gefinancierd, dat betekent dat de risico's grotendeels bij de obligatiehouders liggen. Mocht het helemaal mis gaan, dan zijn zij hun geld kwijt, terwijl als Fastned een groot succes wordt, vooral de verschaffers van het eigen vermogen profiteren. Zij hoeven de winst namelijk maar met weinig andere beleggers te delen.

Thuis
Lees ook:
Thuis je auto laden of toch snelladen, wat heeft de toekomst?

'Derde golf': Frankrijk

Fastned bouwt nu, naast in Nederland, ook in Duitsland en het VK nieuwe laadstations. De 'tweede golf', zoals het bedrijf het zelf noemt, bestaat uit groei in België en Zwitserland. In Zwitserland heeft het bedrijf een tender voor de bouw van 20 stations gewonnen. Binnen een jaar moeten er vijf operationeel zijn.

Inmiddels spreekt het zelfs van een 'derde golf', want ook voor Frankrijk blijken er nu plannen te zijn. Daar is onlangs een eerste werknemer aangetrokken om de groei in Frankrijk te versnellen.

In Duitsland heeft Fastned wat tegenslag, er zijn minder overeenkomsten gesloten voor nieuwe stations dan verwacht. Daarom zitten er inmiddels meer mensen op.

Grote plannen

Fastned heeft naast de 97 bestaande stations nog eens 25 nieuwe laadstations in aanbouw, daarvoor is ook de financiering rond. Verder zijn er nog eens 369 stations in verschillende stadia van ontwikkeling, terwijl nóg eens 'honderden additionele' plaatsen worden onderzocht.

Deels wordt daarbij met andere partijen samengewerkt. Dat kan de investeringen drukken, maar het blijft gaan om forse bedragen die nodig zijn. ING denkt dat de vrije kasstroom (de winst plus afschrijvingen min de investeringen die nodig zijn om het bedrijf voort te zetten) pas in 2025 positief zal zijn.