Economie

Pensioenstelsel verandert fors, opbouw wordt eerlijker

06 juli 2015 13:30 Aangepast: 06 september 2015 16:30

Het kabinet heeft grote keuzes gemaakt voor de toekomst van het pensioenstelsel. De pensioenopbouw wordt voor jongeren veel gunstiger, maar ouderen hoeven niet meer premie te betalen. Iedereen moet waar krijgen voor z'n inleg, de zogenoemde doorsneepremie wordt afgeschaft. Het kabinet streeft er ook naar dat alle werkenden (verplicht) een goed pensioen gaan opbouwen.

De komende jaren wordt het Nederlandse pensioenstelsel grondig op de schop genomen (PDF). Na jarenlang praten heeft het kabinet besloten dat in 2020 wordt overgestapt op een eerlijk berekende systematiek van pensioenopbouw, volgens het systeem wat heet de 'degressieve pensioenopbouw'.

Uitleg
Momenteel bouwt iedereen, jong en oud, evenveel pensioenrechten op voor elke euro die wordt ingelegd. Dat is oneerlijk, want de euro van een jonge werknemer is veel meer waard voor een pensioenfonds. Een fonds kan dit geld namelijk nog tientallen jaren beleggen, waarna een hoger pensioen kan worden uitgekeerd.

"De herverdeling van jong naar oud is ongewenst", schrijft staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. Inleg van jongeren gaat nu deels rechtstreeks naar ouderen. Nu is het zo dat 1000 euro ingelegd door een 64-jarige evenveel pensioen oplevert als de 1000 euro van 25-jarige werknemers. Dat wordt aangepast. 

ZIE OOK: "Jongeren niet meer benadelen bij pensioen"

Economen vinden een degressieve opbouw eerlijker. Alle werknemers blijven wel precies evenveel euro's inleggen, maar jongeren gaan per jaar een veel hoger pensioen opbouwen dan ouderen. De pensioenpremies blijven gelijk, zodat ouderen niet uit de markt worden geprijsd, als te duur.

100 miljard euro
Het kabinet verkent in overleg met sociale partners en de pensioensector de mogelijkheden van een evenwichtige overgang. Het grote pijnpunt is dat jongeren voor 100 miljard euro zijn benadeeld.

Werknemers die nu rond de 44 jaar zijn en al 20 jaar pensioenpremie hebben ingelegd, en veel te weinig pensioen hebben opgebouwd door de doorsneepremie, moeten worden gecompenseerd. Zij gaan de komende 20 jaar namelijk niet meer profiteren van de voordelen van de doorsneepremie.

ZIE OOK: CPB: jongeren gedupeerd door pensioenstelsel

Het kabinet houdt vast aan het systeem van collectieve (verplichte) systemen wat we nu hebben in Nederland, maar het moet voor deelnemers wel veel duidelijker worden welke beleggingsrisico's ze lopen met hun geld. Over de verdeling van de risico's moeten heldere afspraken worden gemaakt.

Risico's delen, maar wel je eigen pensioenpotje
Individuele deelnemers moeten kunnen aangeven dat voor hun pensioenpotje risicovoller belegd kan worden. Andere deelnemers kunnen kiezen voor meer zekerheid. Dit is vooral van belang voor ouderen die niet het risico willen lopen dat hun pensioen moet worden gekort. 

Klijnsma stelt voor dat werknemers een 'persoonlijk pensioenvermogen' gaan opbouwen, met de mogelijkheid om risico's als arbeidsongeschiktheid, vroeg overlijden, maar ook heel lang leven met elkaar te delen.

Iedereen een goed pensioen
Het kabinet wil dat iedereen een goed pensioen opbouwt, ook zzp'ers. Maar de regering weet nog niet precies hoe dat geregeld moet worden. Dit jaar worden alle mogelijkheden nogmaals verkend. 

Opvallend is de groep werknemers die nu te veel pensioen spaart in de toekomst minder hoeft in te leggen. Nu moeten ze in de dure tijd, met opgroeiende kinderen en een hoge hypotheek verplicht zo’n 20% van hun salaris in een pensioenfonds stoppen, dat zal worden aangepast.

ZIE OOK: Kabinet wil voor alle werkenden een goed pensioen

Lage rente
Het kabinet ziet wel de risico’s van de huidige lage rente, maar past de rekenrente niet aan. "Mensen zijn onzeker over hun pensioen, door de lage rente zitten de pensioenfondsen al jarenlang in zwaar weer", aldus Klijnsma.

Wel zouden voor ouderen in de toekomst minder risico’s kunnen worden genomen dan voor jongeren, waardoor ze minder last hebben van een lagere rente. Voor ouderen wordt dan al het geld op een spaarrekening gezet.

ZIE OOK: ABP kan de pensioenen zeker 10 jaar niet verhogen

De rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten verrekenen, zal niet (kunstmatig) worden verhoogd. De komende 10 jaar worden veel pensioenen naar verwachting niet verhoogd, het kabinet komt gepensioneerden daarin niet tegemoet.

RTL Z / Erik Rezelman
`