Economie

DNB trok intern boetekleed aan voor rol bij faillissement DSB

12 oktober 2015 10:58 Aangepast: 12 oktober 2015 12:04
Nout Wellink, oud-president van DNB, tijdens het verhoor van de Parlementaire enquetecommissie Financieel Stelsel. Beeld © ANP

Anderhalve maand voor het faillissement van DSB Bank heeft De Nederlandsche Bank in kaart gebracht waar hij tekort was geschoten in zijn rol van toezichthouder. In een interne mail werden de 'kwetsbaarheden van het DSB-dossier' opgesomd.

Dat blijkt uit stukken van de onderzoekscommissie-DSB Bank, die tussen november 2009 en eind juni 2010 uitzocht hoe de bank van Dirk Scheringa failliet kon gaan. RTL Z vroeg het archief van de commissie op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Op last van de rechter maakte het ministerie van Financiën delen ervan na vijf jaar tegenstribbelen openbaar.

'Problemen al langere tijd bekend'
In de vrijgegeven stukken staat dat 'eind augustus (2009) in de interne e-mailwisselingen bij DNB steeds vaker gesproken (wordt) over welke maatregelen te treffen richting DSB en hoe te motiveren dat DNB eerder geen maatregelen heeft getroffen, terwijl de problemen bij DSB al langere tijd bekend waren en de eventuele aansprakelijkheid van DNB'.

Dit leidde tot een interne evaluatie van DNB over wat goed en slecht was gegaan met betrekking tot DSB Bank. De kwetsbaarheden werden in een interne e-mail van 26 augustus 2009 door DNB op een rijtje gezet. Het moment van ingrijpen komt daarin aan de orde, plus het feit dat in het verleden vaak werd gedreigd, maar nooit doorgepakt.

'DNB was op de hoogte'
Volgens de interne evaluatie van DNB uit augustus 2009 konden 'vraagtekens gezet worden bij de deskundigheid van bestuur en directeur-grootaandeelhouder Dirk Scheringa en bij de verlening van de bankvergunning'. Signalen van de gedragstoezichthouder AFM hadden DNB niet aangezet tot het nemen van maatregelen en DNB verzuimde de bank aan te spreken 'op het feit dat Scheringa beslissingen nam waar (de financiële directeuren Frank) De Grave en (eerder Gerrit) Zalm niet van wisten, dan wel niet mee instemden'. "DNB was hiervan wel op de hoogte."

DNB met de hakken in het zand

Als de onderzoekscommissie onder leiding van Michiel Scheltema eind april 2010 tot de conclusie komt dat De Nederlandsche Bank bij het faillissement van DSB waarschuwende signalen heeft genegeerd, gaan de hakken bij DNB in het zand. De toezichthouders AFM en DNB mogen een conceptversie van het eindrapport scannen op de aanwezigheid van toezichtsvertrouwelijke informatie. De wet financieel toezicht schrijft voor dat die informatie geheim blijft.

Uit het archief van de commissie valt af te leiden dat DNB 'het rapport voor een heel groot deel als toezichtsvertrouwelijk beschouwt'. Met andere woorden: in de vorm die het rapport dan heeft, kan het volgens DNB niet openbaar worden gemaakt.

Het ministerie van Financiën moet er als opdrachtgever van de onderzoekscommissie aan te pas komen om het rapport openbaar te krijgen. Volgens Scheltema 'heeft er uiteindelijk - afgezien van enkele anonimiseringen - geen enkele wijziging of weglating op grond van toezichtsvertrouwelijkheid plaatsgevonden'. Maar van de interne DNB-evaluatie is in het eindrapport zoals dat gepubliceerd is geen spoor meer

De evaluatie die De Nederlandsche Bank in augustus 2009 intern rondmailde, bevat verwijten die RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek bracht in december van datzelfde jaar. Op dat moment was de onderzoekscommissie nog volop aan het werk. DNB zei zich niet te herkennen in het door RTL geschetste beeld en sleepte de omroep voor de rechter. Vergeefs

`