Economie

Vrouwen aan de top: het lukt maar niet

16 november 2015 09:51 Aangepast: 16 november 2015 11:15
Beeld © ANP

Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen aan de top in Nederland. Eind 2015 zou 30 procent van het bestuur en de raad van commissarissen van bedrijven moeten bestaan uit vrouwen, maar dat lukt maar zelden. Het advies luidt: gooi het streefcijfer maar omlaag.

Het streefcijfer van 30 procent procent vrouwen in een topfunctie is vastgelegd in de Wet bestuur en toezicht. Maar slechts een klein percentage van de bedrijven haalt het, blijkt vandaag uit een evaluatie van de wet.

Het aandeel vrouwen in de raad van bestuur is steeg naar 9,6 procent eind 2014, in 2012 was dit nog 7,4 procent. In de raden van commissarissen steeg het aandeel vrouwen van 9,8 procent naar 11,2 procent.   

Ambitie omlaag
De evaluatiecommissie is voorlopig nog geen voorstander van een verplicht vrouwenquotum. Zij adviseert om het 'wettelijk streven' nog eens met vier jaar te verlengen. Het instellen van een hard quotum wordt wel gezien als volgende stap.

De commissie heeft er een hard hoofd in dat het streefcijfer over vier jaar wél wordt gehaald. Want als eind 2019 nog steeds minder dan 20 procent vrouwen in topfuncties zit, dan moet het streefcijfer van 30 procent voor 2020 worden vervangen voor een hard quotum waar sancties voor gelden. Wordt het aandeel van 20 procent over vier jaar wel gehaald, dan moet oorspronkelijke doelstelling van 30 procent verschuiven naar 2023, aldus de commissie.

Beetje vooruitgang
Er is in de afgelopen jaren wel wat vooruitgang te zien, maar die is vooralsnog teleurstellend. Het aantal bedrijven dat het streefcijfer haalde in het bestuur steeg van 9,3 procent in 2012 naar 14,2 procent eind 2014. In de raad van commissarissen gaat het iets beter: daar steeg het aantal bedrijven met genoeg vrouwen van 14,7 procent naar 17,8 procent.

"Er moet echt iets veranderen", zegt Gerdi Verbeet, voorzitter van de commissie Monitoring Talent naar de Top, die de evaluatie uitvoerde. "Bedrijven moeten echt de handschoen oppakken en er werk van maken om diversiteit in de top te realiseren."

Verbeet begrijpt niet waarom bedrijven niet meer vrouwen in de top zouden willen. Volgens haar hebben ze er zelf belang bij omdat een bedrijf 'echt beter wordt' van diversiteit.

'Bedrijven begrijpen er niets van' 
Een groot gedeelte van de bedrijven blijft achter. Eind 2014 had 76 procent van de besturen en 63 procent van de raden van commissarissen geen enkele vrouw, zo blijkt uit de monitor.

Verbeet maakt zich vooral zorgen over deze 'grote achterhoede' die niet bezig lijkt te zijn met diversiteit en het streefcijfer aan hun laars lappen. "Dat zijn bedrijven die er niets van begrijpen, die niet zien dat de arbeidsmarkt is veranderd."

'Resultaten betreurenswaardig'
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, die zich ook hard maakt voor emancipatie vindt de resultaten betreurenswaardig, maar ze is wat voorzichtiger. "Ik sluit een quotum niet uit. Maar ik vind op dit moment, juist met die voorzichtig positieve tendens in 2015, dat we een laatste kans moeten bieden met aanscherping in maatregelen om het zonder een quotum te doen", zegt ze tegen RTL Z.

"Want zonder quotum krijg je wel veel meer draagvlak en een veel duurzamere oplossing. Maar nogmaals, het moet dan wel nu gebeuren want mijn geduld is zo langzamerhand ook wel op", aldus Bussemaker. 

'Zwaktebod'
Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW noemt het bijstellen van de ambities 'een zwaktebod.' 

Tegen RTL Z zegt hij dat het hoog tijd wordt dat er dingen veranderen. "Laten we nou op dit punt zeggen, jongens het is voorbij, we gaan gewoon met zijn allen de goede functies invullen, en hup, halen dat streefcijfer." 

 

`