Welkom bij RTL Nieuws! Hier vind je voortaan al jouw RTL Z nieuws, actuele beurskoersen, nieuwsuitzendingen en meer.

Heb je nog vragen? Check onze FAQ.

×
Economie

CPB: belast werkelijke rendement bij vermogensbelasting

25 september 2015 10:35 Aangepast: 25 september 2015 11:14
Het CPB grijpt ook terug op Piketty voor het betoog om werkelijk behaalde vermogenswinsten te belasten Beeld © ANP

De belastingen op kapitaal zijn nu nog een lappendeken. Dat kan veel eenvoudiger. Daarin past het belasten van het daadwerkelijke rendement op vermogen in plaats van met een fictief rendement te rekenen. Ook kan de fiscale belasting van het eigen huis naar box 3, zegt het Centraal Planbureau (CPB).

Belastingen op kapitaalinkomen in Nederland leverden in 2012 ongeveer 33 miljard euro op. Dat is 5,6 procent van het bbp. Het gemiddelde in Europa ligt aanzienlijk hoger: op 8,2 procent van het bbp.

Nu nog worden verschillende typen kapitaalinkomen fiscaal verschillend behandeld, maar dat kan worden vereenvoudigd en meer gelijk worden getrokken. Nu is er sprake nog sprake van een lappendeken, zegt het CPB en dat resulteert erin dat huishoudens en bedrijven beslissingen over vermogensopbouw laten afhangen van de fiscale behandeling. Om dat te veranderen hoeft niet het hele systeem op zijn kop te worden gezet. Het huidige stelsel kan met een paar stappen uniformer worden gemaakt, zegt het CPB.

Fiscus stimuleert schulden maken
Het huidige fiscale stelsel wordt verder als onrechtvaardig ervaren. Doordat rente voor bedrijven fiscaal aftrekbaar is en hypotheekrente voor huishoudens, worden meer schulden gemaakt dan nodig is. Daardoor is de Nederlandse economie gevoeliger voor schommelingen in de conjunctuur.

Een eventuele hervorming van het belastingstelsel is goed voor onze welvaart, aldus het CPB.

Maatregelen
Het CPB pleit voor een aantal maatregelen:
- De fiscaal gunstige behandeling van pensioenopbouw en daarmee de verstoring van de spaarbeslissing kan worden verminderd door de omkeerregel af te toppen en de fiscalisering van de AOW te versnellen
- Het eigen huis en de hypotheek kunnen in box 3 van de inkomstenbelasting worden geplaatst om de verschillende vermogenscomponenten zo gelijk mogelijk te behandelen
- Vreemd vermogen bij vennootschappen en kan fiscaal hetzelfde worden behandeld als het eigen vermogen worden behandeld. Dat neemt een prikkel weg om veel schulden aan te gaan

Als argument om de werkelijke rendementen te belasten bij vermogensbelasting gebruikt het CPB dezelfde als de regering: rijkere Nederlanders sparen meer en beleggen een groter gedeelte in beter renderende, maar vaak ook risicovolle vermogensbestanddelen, zoals aandelen, obligaties en onroerend goed.

Piketty
Het CPB grijpt terug op een onderzoek naar de langjarige rendementen tussen 1990 en 2012. Dat zou uitwijzen dat het gemiddelde rendement voor de onderste helft  van de vermogensverdeling uitkwam op 3,7 procent en 4,6 procent voor de rijkste 1 procent.

Het CPB grijpt daarbij ook terug op Piketty, die stelt dat huishoudens met hogere inkomens en vermogens ook een hoger rendement halen.

Zelfde tarief eigen woning als voor spaargeld en aandelen
Het CPB ziet weinig reden om bepaalde besparingen anders te belasten dan andere en dat kan een argument zijn om huizen zwaarder te belasten dan besparingen, aandelen of ondernemingsvermogen.

Om te voorkomen dat huishoudens de samensteling van hun vermogen laten bepalen door de fiscus, moet er volgens het CPB in principe één gelijk tarief moeten gelden voor sparen, pensioenen, beleggen, eigen huis of eigen onderneming.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van