Ga naar de inhoud
Geen 'pin-only'-winkels

Europese Commissie wil acceptatieplicht voor contant geld

Een klant pint bij de supermarkt. Beeld © ANP

De Europese Commissie wil dat vrijwel alle bedrijven en instellingen de verplichting krijgen om contant geld aan te nemen. 'Pin-only'-winkels zouden daarmee verdwijnen.

Het wetsvoorstel van de Commissie komt erop neer dat contant geld, op een paar uitzonderingen na, verplicht moet worden geaccepteerd. Die verplichting zou trouwens niet gaan gelden voor online-aankopen.

Twee uitzonderingen

Op de regel gelden slechts twee uitzonderingen. Contant geld mag 'te goeder trouw' worden geweigerd als daar een goede en tijdelijke reden voor is. Bijvoorbeeld een tekort aan wisselgeld of als een klein bedrag in hele grote coupures wordt afgerekend.

Ook als vooraf is afgesproken dat een bedrag wordt betaald via de pin of bankoverschrijving, mag contant geld geweigerd worden. "Het eenzijdig weigeren van contant geld, zoals nu soms bijvoorbeeld wordt gedaan via een 'pin-only'-sticker, mag niet", schrijft het kabinet in een eerste analyse van het Brusselse voorstel.

Brussel
Lees ook:
Brussel wil 3 miljard euro extra van Nederland

Wettig betaalmiddel

Volgens de Commissie zijn de nieuwe regels nodig, omdat de euro weliswaar het wettig betaalmiddel is in alle eurolanden, maar nergens is formeel vastgelegd wat dat eigenlijk betekent. Als het aan de Commissie ligt, betekent 'wettig betaalmiddel' straks dat het verplicht aanvaard moet worden, tegen de volledige waarde, waardoor de betaler aan zijn verplichting kan voldoen.

Dat betekent ook dat winkeliers geen extra kosten mogen rekenen als de klant met contant geld wil betalen.

Het wetsvoorstel schrijft ook voor de lidstaten regels moeten maken voor strafmaatregelen als winkels, dienstverleners of instellingen zich niet houden aan de acceptatieplicht. Daar moeten boetes op komen te staan en er moet een autoriteit aangewezen worden om te handhaven.

Niet onverdeeld positief

Het demissionaire kabinet is niet onverdeeld positief over het voorstel van de Commissie. Voornamelijk omdat het wat Den Haag betreft op veel fronten te vaag is. Zo schrijft het kabinet dat het niet duidelijk is of de regels ook zouden gelden voor betalingen aan overheden, zoals boetes of belastingschulden. Daarvoor zou de verplichting in ieder geval niet moeten gelden, vindt het kabinet.

"Het kabinet ziet voornamelijk de meerwaarde van verplichte acceptatie van contant geld bij betalingen aan de toonbank en zal erop inzetten dat de verordening die reikwijdte krijgt."

DNB
Lees ook:
DNB wil harde afspraken over contant geld, 'anders wetgeving'

Meer uitzonderingen

Verder zijn er vragen over de uitzonderingsgronden. Zo vindt het kabinet onder andere dat er ook permanente uitzonderingsgronden moeten zijn, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. "Het kabinet kan zich voorstellen dat sommige ondernemers in het geheel geen contant geld aannemen vanwege reële en concrete veiligheidsrisico's." Als voorbeeld worden betalingen in bussen genoemd.

Ook ziet Den Haag het niet zitten om een toezichthouder op te tuigen die de boel in de gaten moet houden en boetes op kan leggen. Als het aan het kabinet ligt stappen burgers gewoon naar de rechter, als ze het idee hebben dat hen onrecht aan wordt gedaan.

Onderhandelen

Of, wanneer en in welke vorm de wet er komt, zal later moeten blijken. Uiteindelijk zullen de lidstaten en het Europees Parlement in moeten stemmen met de wet. In dat proces kan het voorstel nog flink worden gewijzigd.