Ga naar de inhoud
Schending van journalistieke code

Ongehoord Nederland meer dan half miljoen kwijt aan sancties en juridische kosten

ON!-voorzitter Arnold Karskens. Beeld © ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

De sancties die aan Ongehoord Nederland zijn opgelegd en de juridische kosten die de nieuwe publieke omroep daarvoor verwacht te gaan maken, lopen op tot meer dan 600.000 euro. Dat is veel meer dan de omroep in een jaar aan ledengelden wist binnen te halen.

Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van ON!. Sinds Ongehoord Nederland begin 2022 is toegelaten tot het publieke bestel, is het nog geen moment rustig geweest rond de omroep.

Drie sancties

In juli 2022 kreeg de omroep een boete opgelegd van de NPO van ruim 84.000 euro wegens het schenden van de journalistieke code. De ombudsman van de NPO concludeerde in een rapport dat er sprake was van 'een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten'.

Massale
Lees ook:
Massale kritiek op Ongehoord Nederland, omroep wast handen in onschuld

In december volgde een tweede boete van ruim 56.000 euro omdat de omroep naar het oordeel van de NPO onvoldoende wil samenwerken met de andere omroepen. In april van dit jaar werd er opnieuw een boete opgelegd wegens het schenden van de journalistieke code. Met bijna 132.000 euro was dit de gevoeligste tot nu toe.

Kwart miljoen opzij gezet

Het totaal aan boetes komt daarmee uit op 272.000 euro, maar de totale kosten vallen veel hoger uit voor ON!. De omroep vecht de boetes namelijk aan, en laat in het jaarverslag weten bereid te zijn om door te procederen tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als de rechter in Nederland hen geen gelijk geeft.

Daar hangt een flink prijskaartje aan. Vorig jaar betaalde de omroep al 88.000 euro aan juridische bijstand. Dit jaar kan dat bedrag exploderen, verwacht ON!. Het heeft alleen al voor 2023 een kwart miljoen opzij gezet om te procederen tegen de NPO. Opgeteld bij de boetes komt dat neer op een bedrag van 610.000 euro.

Meer dan alle ledengelden

Een pijnlijke aderlating voor de jonge omroep. Het bedrag van 610.000 euro is meer dan de omroep vorig jaar in totaal aan ledencontributie en donaties ontving. Dat bedrag kwam uit op 467.014 euro, blijkt uit de jaarrekening. De lidmaatschapsgelden alleen bedroegen 350.000 euro.

Dat betekent overigens niet dat de omroep direct in geldnood zit. Veruit het grootste deel van het budget komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ON! reageerde niet op meerdere verzoeken om commentaar.

Voortbestaan in gevaar

Overigens kunnen de problemen voor ON! groter worden dan alleen maar financieel. De directie van de NPO heeft aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) gevraagd om de uitzendlicentie van ON! in te trekken, omdat het zijn leven niet wil beteren.

NPO
Lees ook:
NPO wil Ongehoord Nederland van de buis, verzoek ingediend bij staatssecretaris

Dat dreigement hangt als een donkere wolk boven de toekomst van de omroep, blijkt ook uit het jaarverslag. In de jaarrekening geeft ON! zelf aan dat het risico bestaat dat de omroep zijn licentie verliest, en daardoor niet meer mag uitzenden én geen recht meer heeft op 3,8 miljoen euro aan publiek geld.

"Indien de licentie toch zal worden ingetrokken, zal de omroepvereniging stoppen met alle activiteiten en ophouden te bestaan", schrijft het zelf.