Ga naar de inhoud
In Luxemburg gestald

Belastingcontroleur had zelf tonnen spaargeld op geheime rekening

De toezichtmedewerker van de Belastingdienst verborg zelf zijn spaargeld. Beeld © Getty Images.

Een controleur van de Belastingdienst kan op zoek naar een andere baan. De man, die al 26 jaar bij de fiscus werkte, verborg jarenlang zijn spaargeld. Hij had tonnen op een Luxemburgse bankrekening staan, onder meer verkregen uit een bruidsschat die hij kreeg van de ouders van zijn Japanse vrouw.

Hij gaf het spaargeld niet op bij zijn jaarlijkse belastingaangifte. Hij heeft zich daardoor volgens de fiscus niet als 'goed ambtenaar' gedragen.

De man, een vijftiger, werkte sinds oktober 1997 bij de Belastingdienst waar bij intern is opgeleid tot controleur. In zijn laatste functie moest hij toezicht houden bij het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Strenge regels

Tijdens zijn dienstverband had de Belastingdienst hem, net als andere medewerkers, verschillende keren geattendeerd op de regels van een 'integere Belastingdienst'. Zo werden in brochures uit 2009 en 2014 onder andere de basiswaarden geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid genoemd. Ook wist de man dat hij geen dingen mocht doen die het imago van de Belastingdienst konden schaden. Hierbij gaf de fiscus het personeel diverse voorbeelden.

Belastingdienst
Lees ook:
Belastingdienst overtreedt eigen regels inhuur zzp'ers

Iedere Nederlander die belastingaangifte doet, moet melden hoeveel spaargeld hij of zij in bezit heeft. Wie samen met zijn partner of alleen te veel geld heeft (voor 2022 was dat 101.300 euro bij fiscale partners), moet vermogensbelasting betalen.

Bankgeheim tot 2015

De inspecteurs kunnen bij controles ook zien of je geld in het buitenland op de bank hebt staan, tenzij er een bankgeheim geldt, wat in Luxemburg tot 2015 zo was. In februari 2018 liet de Belastingdienst aan de controleur weten dat er een onderzoek naar hem was gestart omdat hij een rekening had bij de Luxemburgse bank Banque et Caisse d'Epargne de l'État en het vermoeden bestond dat hij dat niet had gemeld bij zijn jaarlijkse aangifte.

Hij stuurde daarna een brief aan de inspecteur waarbij hij stelde een paar keer geld gestort te hebben op die rekening. Eén keer bij de opening van de rekening in in 1995 en kort daarna nog eens, waarbij het om 90.000 euro ging. Hij zou zoveel geld gespaard hebben omdat hij lang bij zijn ouders woonde en weinig geld uitgaf.

Bruidsschat

Ook was een deel van het geld afkomstig van de ontvangen bruidsschat van zijn buitenlandse schoonouders en van giften van diverse familieleden.

Daarna had hij de rekening niet meer gebruikt tot 2011 toen hij een halve ton stortte, dat hij had verdiend met de verkoop van zijn wijnvoorraad. In 2012 stortte hij nog eens 95.000 euro, deels afkomstig uit een erfenis en deels uit ander spaargeld.

Broodjesdiefstal
Lees ook:
Broodjesdiefstal komt Jumbo-chef na 42 jaar dienst duur te staan

In 2022 sloot de man samen met zijn vrouw een overeenkomst met de Belastingdienst. Hij moest 32.500 euro terugbetalen vanwege een navordering. Daarmee leek de kous af maar de inspecteur die het onderzoek had gedaan, besloot de zaak ook te melden bij de werkgever omdat de man zich niet als 'goed ambtenaar' had gedragen.

Ziekmelding

In 2022 kreeg de man, die zelf stelde steeds 'naar eer en geweten' zijn belastingaangiftes te hebben ingevuld, te horen dat de Belastingdienst vond dat het om een ernstige integriteitsschending ging. In december werd hij geschorst, waarna hij zich ziek meldde.

De Belastingdienst ging naar de rechter om de arbeidsovereenkomst te verbreken. De man zou ook hebben geprobeerd de belastinspecteur te beïnvloeden met het verzoek om over de onjuiste aangiften niets te melden bij zijn werkgever. Ook zou hij tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd.

De rechter geeft de fiscus gelijk. Dat de belastingaangiftes van de man eerder werden goedgekeurd, doet er niet toe. Hij mag ontslagen worden en krijgt ook geen ontslagvergoeding mee omdat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Weigering
Lees ook:
Weigering afspraak met baas buiten werktijd: loon ingetrokken