Ga naar de inhoud
Vanwege loonsverhoging

Ralph Hamers krijgt tik op de vingers van tuchtrechter

Voormalig ING-baas Ralph Hamers. Beeld © AFP

Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft een formele berisping gekregen van de tuchtrechter voor het bankwezen. De zaak draaide om een geruchtmakende loonsverhoging in 2018, die uiteindelijk werd teruggedraaid.

Ook de toenmalig commissarissen van de bank Jeroen van der Veer en Henk Breukink hebben een formele tik op de vingers gekregen.

50 procent loonsverhoging

Begin 2018 maakte ING bekend dat de topman een loonsverhoging zou krijgen van 50 procent. Dat was nodig, zo oordeelde de raad van commissarissen, omdat Hamers in vergelijking met andere ceo's veel te weinig zou verdienen.

ING
Lees ook:
ING zwicht voor druk en ziet af van omstreden salarisverhoging topman Hamers

Dat besluit kwam de bank duur te staan. De maatschappelijke verontwaardiging was groot, de politiek was kwaad en zelfs het eigen personeel kwam in opstand.

Onzorgvuldig

In eerste instantie oordeelde de tuchtrechter dat de hoofdrolspelers niets hadden misdaan, maar de beroepscommissie denkt daar anders over. De bankiers wordt verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld, waarmee zij de beroepsregels voor bankiers hebben geschonden.

Bovendien wisten alle betrokkenen van het lopende strafrechtelijke onderzoek naar ING, waarvoor de bank datzelfde jaar nog een megaboete zou krijgen, maar dat had uiteindelijk geen invloed op het besluit.

Gewaarschuwd mens

Ook wordt het Hamers, Van der Veer en Breukink aangerekend dat zij onvoldoende oog hebben gehad voor de verontwaardiging die er zou ontstaan. "Dit aspect klemt te meer daar de remuneratiecommissie bij de voorbereiding van het voorstel intern door de HR-afdeling van de bank al in een vroeg stadium is gewaarschuwd dat een verhoging van 40 procent niet alleen tot publieke en politieke beroering zou leiden, maar ook tot ophef binnen de bank", schrijft de beroepscommissie.

Ondanks dat, is er zelfs besloten om het salaris met 50 procent op te krikken, tot ruim 3 miljoen euro.

Kaken op elkaar

Overigens ging Hamers formeel niet over zijn eigen loonsverhoging. Daarover besluit de raad van commissarissen. Maar uit de interne stukken blijkt wel degelijk dat de steun van Hamers noodzakelijk was.

Wie er nu precies hoofdverantwoordelijk is voor de onzorgvuldige salarisverhoging, blijft echter in het midden, omdat Hamers, Breukink en Van der Veer tegen de commissie hun kaken stijf op elkaar hielden over wat er tussen hen is besproken.

Gewipte
Lees ook:
Gewipte bankier Hamers ontving 28,4 miljoen euro in 2,5 jaar tijd

"Doordat verweerders zich bij de behandeling van de klacht ten overstaan van de Commissie van Beroep op deze wijze hebben opgesteld, hebben zij het aan zichzelf te wijten dat de Commissie van Beroep niet kan achterhalen wie welke rol heeft gespeeld met betrekking tot de verweten gedragingen. Daarom zal de Commissie van Beroep het tuchtrechtelijk verwijtbare gedrag in dezelfde mate aan hen toerekenen door eenzelfde maatregel aan elk van verweerders op te leggen."

Berisping

Uiteindelijk is besloten om de drie heren een berisping te geven, de lichtste straf mogelijk. Er was een beroepsverbod geëist (1 jaar voor Hamers, 3 jaar voor de commissarissen), maar dat vond de beroepscommissie te gortig.

In de eerste plaats omdat de regels voor bankiers nog niet eerder op deze manier zijn toegepast. Ook weegt de tuchtrechter mee dat het alweer vijf jaar geleden is dat het salarisvoorstel werd gedaan 'en dat verweerders in de publiciteit met de gevolgen van het handelen al geruime tijd zijn achtervolgd'.

ING teleurgesteld

Een woordvoerder van ING laat weten dat de bank 'teleurgesteld' is over de uitspraak, onder meer omdat de salarisverhoging uiteindelijk is teruggetrokken voordat deze werd ingevoerd. 

"Bovendien druist de uitspraak naar onze mening in tegen de bedoelingen van de bankierseed om het individuele gedrag van bankiers te beoordelen en niet beleidsbeslissingen van organen zoals de Raad van Commissarissen - laat staan tegen voorstellen die niet eens werden uitgevoerd."