Ga naar de inhoud
Lucratief verdienmodel

'WOZ-bezwaarbureaus hebben baat bij rekken van het proces'

WOZ-bureaus verdienen flink aan de bezwaarprocedures. Beeld © ANP.

Commerciële bureaus die namens burgers de WOZ-beschikking aanvechten, verdienen daar duizenden euro's aan. Dat gaat veranderen als het aan de overheid ligt. Hoogleraar Arjen Schep: "Burgers die dat zelf niet kunnen, moeten bezwaar kunnen blijven maken. Maar die bureaus hebben belang bij een langdurig proces."

"Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje." Het zou zo een reclame van De Efteling kunnen zijn, maar het is een commercial van één van de vele WOZ-bezwaarbureaus in Nederland.

Kosteloos kun je hen inhuren als je vindt dat de gemeente een te hoge inschatting heeft gemaakt van de waarde van je woning. En dat is belangrijk, want bij een te hoge inschatting moet je ook meer belasting betalen.

Kosten voor gemeenten

De bureautjes werken op no cure, no pay basis. Het kost jou als burger sowieso niets, maar de gemeente moet hen betalen als de WOZ-waarde verkeerd is ingeschat. Het kostte de gemeente Zevenaar bijvoorbeeld 37.000 euro, aldus de lokale wethouder.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) wil de commerciële bureautjes aanpakken. Vergoedingen worden als het aan hem ligt verlaagd en het geld gaat niet meer direct naar de bureautjes maar eerst naar de burger die zo inzicht krijgt in de kosten.

Dat
Lees ook:
Dat is schrikken: waarom gaat mijn WOZ-waarde door het dak?

Systeem uit de jaren '90

Arjen Schep is bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Het systeem met vergoedingen van de gemeente aan de bureaus stamt uit de jaren '90 toen bezwaarprocedures verliepen volgens ingewikkelde formulieren. Nu kun je het eenvoudig zelf online doen. Er is wel een categorie burgers waarvoor zelf bezwaar maken te moeilijk is. De bureaus voorzien in die behoefte", zegt Schep.

Belastingen

"De overheid heeft zelf de WOZ-waarde heel belangrijk gemaakt. Het wordt gebruikt om de gemeentebelastingen mee te berekenen, voor de waterschapsbelasting, voor de erfbelasting en voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Als je iets zo belangrijk maakt, moet je ook goed regelen dat mensen bezwaar kunnen maken als het niet klopt."

WOZ-bureaus krijgen nu 250 euro als ze een bezwaar indienen. Bij een hoorzitting verdubbelt dat bedrag. Voor een taxatierapport mag een rekening van 100 euro worden ingediend.

Ook voor huurders van belang

De hoogte van de WOZ-waarde is niet alleen belangrijk voor mensen met een koophuis. Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee in de maximaal toegestane huurprijs van sociale huurwoningen. De WOZ-waarde bepaalt deels hoeveel waarderingspunten een woning heeft en daarmee wat de maximale huurprijs is.

Sinds mei 2022 mag de WOZ-waarde voor maximaal 33 procent meetellen in de bepaling van de huurprijs. Ook voor huurders kan het daarom interessant zijn, bezwaar te maken. Lang kon dat niet, maar daar stak de Hoge Raad een stokje voor.

Bezwaarbureaus
Lees ook:
Bezwaarbureaus voor WOZ worden aan banden gelegd

Dubieus verdienmodel

Hoogleraar Schep: "Burgers hebben er belang bij om een correctie van de WOZ-waarde op een zo efficiënt mogelijke manier geregeld te krijgen. Het verdienmodel van die bureaus is daar niet op gericht. Zij hebben er baat bij om het proces te rekken. Het is dus goed dat naar hun verdienmodel wordt gekeken. Ze moeten hun boterham kunnen blijven verdienen, maar ze mogen geen exorbitant bedrag verdienen."

Nu zijn de winsten soms hoog. RTL Z bekeek de jaarrekeningen van diverse WOZ-bezwaarbureaus. Ze hebben niet allemaal een winst-en verliesrekening gedeponeerd bij de KVK.

Winst

Bij EerlijkeWOZ steeg het eigen vermogen van ongeveer 463.000 euro naar 1.262.842 euro, blijkt uit de jaarrekening over 2021. Maar het gaat om geleend geld, want ook de schulden stegen. Bij Bezwaarmaker BV daalde het eigen vermogen dat jaar. Er werd echter flinke winst gemaakt, blijkt uit het jaarverslag, waarin gesproken wordt over een dividend van 250.000 euro.

Selectie vooraf

Bouck Slockers van WOZMeldpunt, één van de bezwaarbureautjes die ons land rijk is, noemt het standpunt van de staatssecretaris 'eenzijdig'. "De helft van de bezwaarverzoeken van burgers wijzen we als sector al af. Die komen dus niet bij de gemeente terecht", zegt hij.

Ook zouden de bureaus bij een gegrond bezwaar de WOZ-waarde verder naar beneden krijgen dan individuele burgers. "Het gaat om een prijsdaling van 22.000 euro versus 15.000 euro. Wij kunnen ook betere argumenten aandragen omdat we erin gespecialiseerd zijn en hebben een database met woningen per buurt, zodat we zicht hebben op alle prijzen. Burgers hebben dat zelf niet."