Ga naar de inhoud
Gemiddeld 17 procent erbij

Woningwaarde flink omhoog: zoveel steeg de WOZ bij jou

De WOZ-waarde van woningen die veel mensen de komende weken van hun gemeente ontvangen stijgt nog sterk. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 17 procent.

De WOZ-waarde bepaalt voor woningeigenaren de hoogte van de belasting die ze betalen aan hun gemeente (de onroerendezaakbelasting), de waterschappen (waterschapsbelasting) en aan het Rijk bij de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt.

De WOZ-waarde wordt bepaald per woning: het ene huis zal in percentage meer stijgen dan het andere in een gemeente. Zoek hier de stijging van de WOZ op in jouw gemeente:

De landelijke stijging van 17 procent is nog maar een gemiddelde. De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt.

Marktontwikkeling

Deze daling is dit jaar niet terug te zien in de WOZ-waarden. Dat komt omdat voor de WOZ-waarde in 2023 gemeenten moeten kijken naar de marktontwikkeling in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022).

De afkorting Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken deze WOZ-waarde voor het heffen van verschillende belastingen.

Type woning 

Per woning wijkt de waardestijging vaak flink af van het landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen.

Op dit moment zijn gemeenten bezig met de laatste controle van de WOZ-waarden. Het overzicht met actuele waardeontwikkelingen per gemeente is te vinden op de website van de Waarderingskamer.

Verrast
Lees meer:
Verrast door een hoge WOZ-waarde? Je kunt er ook van profiteren

Verkoopprijs 

Voor het bepalen van de WOZ-waarde in 2023 moeten gemeenten kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2022. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. De waardepeildatum ligt altijd in het verleden. Voor 2023 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2022.

Ook voor huurders

Ook voor huurders van woningen kan de WOZ-waarde van belang zijn, bijvoorbeeld voor het bepalen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel.