Ga naar de inhoud
Aangeboden door Van Eck

Beleggen in waterstof kan ook met (iets) minder risico

Beeld © iStock

De noodzaak van duurzame alternatieven voor energie is het afgelopen jaar wel heel duidelijk geworden. En daar liggen dus ook kansen voor beleggers. Maar investeren in nieuwe technologie is natuurlijk niet bepaald zonder risico. Maar door te kiezen voor ETF’s, kun je dat risico wel in de hand houden. Martijn Rozemuller CEO Europe van VanEck legt uit hoe.

“Waterstof is een belangrijke nieuwe vorm van duurzame energie”, vertelt Rozemuller. “Zeker voor beleggers die al met duurzaamheid bezig zijn, kan het heel interessant zijn om in waterstof te investeren. Juist omdat de ontwikkelingen nog vrij jong zijn, is er veel ruimte voor groei.”

Waterstof de schoonste energie

“Zonder meteen heel technisch te worden, heeft waterstof als energiebron een aantal belangrijke voordelen. In de eerste plaats is het overal. Het zit natuurlijk in water, maar bijvoorbeeld ook in de sterren en andere objecten in het heelal,” legt Rozemuller uit. We hebben er dus heel veel van. “Ten tweede is waterstof heel schoon. Het enige afvalproduct dat energie vanuit waterstof kent, is namelijk water.” Dus het is niet alleen CO2-uitstoot verminderend, maar er zijn verder ook geen andere afvalrisico’s zoals die er bij bijvoorbeeld kernenergie wel zijn. Maar volgens de ervaren belegger is een van de mooiste voordelen misschien wel het feit dat waterstof circulair is: “Uit het water dat als afvalstof vrijkomt bij verbranding, kun je namelijk weer nieuwe waterstof winnen.”

Waterstof als energiebron is niet helemaal nieuw: “In de ruimtevaart wordt het al heel lang als brandstof gebruikt. De energiedichtheid van waterstof is namelijk erg hoog en dus heb je veel minder gewicht nodig dan als je bijvoorbeeld kerosine in je space shuttle zou moeten meenemen.” Maar waterstof als mogelijk consumentenproduct is pas iets van de laatste tien jaar. “De verwachtingen van waterstof zijn hooggespannen. Ik denk dat het een veelbelovende technologie is.”

Risico spreiden dankzij ETF’s

De technologie voor waterstof als energiebron voor huishoudens, auto’s en meer, staat dus nog in de kinderschoenen. En dat maakt het ook wel een zeer volatiele sector om in te beleggen. “Zoals bij de meeste volatiele aandelen, is bij beleggen in waterstof het grootste voordeel ook meteen het grootste nadeel,” vertelt Rozemuller. Omdat de sector relatief jong is, kun je mogelijk nog op een interessant moment instappen. “Zodra waterstof zijn belofte meer en meer waarmaakt biedt dit mogelijke kansen op rendement. Aan de andere kant is de sector daardoor ook nog onzeker, en drukken tegenslagen in de ontwikkeling meteen hard op de winst.”

Waterstofaandelen zijn dus zeker geen aandelen voor beleggers met zwakke zenuwen. Toch kun je met behulp van ETF’s in elk geval een stukje risico wegnemen. “Met een ETF koop je stukjes aandelen van verschillende bedrijven.” Je zit dus met een kleinere investering direct gespreid in de beursgenoteerde waterstofsector. En dat is wel zo prettig omdat het nog lastig te voorspellen is welke bedrijven uiteindelijk de hoogvliegers zullen worden in deze categorie. “Dat waterstof de toekomst heeft, acht ik waarschijnlijk. Maar ontwikkelingen tuimelen soms over elkaar heen, waardoor de winnaar van het ene kwartaal een half jaar later zomaar de verliezer kan blijken.” Bij VanEck hebben ze daarom een gespreide waterstof ETF ontwikkeld, waarbij de kans groot is dat je altijd meeprofiteert van de winnaar binnen de beursgenoteerde waterstofsector van dat moment. Uiteraard werkt de spreiding ook twee kanten uit: de ETFs zal ook eventuele verliezers bevatten.  Als de sector als geheel groeit, zou het geheel netto toch positief uit moeten werken.

Aandelen selectie zonder emotie

De waterstof ETF van VanEck wordt elk kwartaal opnieuw gewogen.  “Dat betekent dat we elke drie maanden opnieuw kijken of de aandelen die in de ETF zitten aan de selectiecriteria van de index voldoen.” Die voorwaarden liggen vast en zijn puur cijfermatig waardoor er geen emotie komt kijken bij die weging. “Vertrouwen in, of zelfs liefde voor een specifiek bedrijf komen dus niet om de hoek kijken. De daadwerkelijke feiten van een bedrijf tellen.”

De ETF bestaat uit de 25 grootste bedrijven in de sector. “Dit kunnen bedrijven zijn die waterstof energie opwekken, maar bijvoorbeeld ook bedrijven die opslagmogelijkheden voor waterstof ontwikkelen.” Op die manier ben je als belegger dus ook niet beperkt in welke ontwikkelingen je rendement probeert te halen. “Want in de hele energietransitie liggen juist bij de opslag van energie veel uitdagingen.” Daarnaast is het volgens Rozemuller belangrijk dat een bedrijf waterstof echt als focus heeft, en het er niet zomaar even bij doet. “Alleen bedrijven die minimaal vijftig procent van de omzet vanuit waterstof gerelateerde activiteiten halen, komen in aanmerking.  Daarnaast worden ook de grootste producenten van waterstofgas in de ETF opgenomen, omdat zij essentieel zijn voor de ontwikkeling van de waterstofsector” Dat betekent dat bij VanEck soms bedrijven buiten de boot vallen, die je in andere waterstof ETF’s wel vindt. “Hyundai bijvoorbeeld. Die zijn wel bezig met waterstof motoren, maar dit is opt dit moment slechts een fractie van hun omzet.”

“Met deze ETF willen we juist de leken en de kleinere beleggers laten meeprofiteren van die trend,” benadrukt Rozemuller. Dankzij de regelmatige weging die echt puur cijfermatig is, hoef je zelf geen onderzoek meer te doen. “Aangezien de onderliggende index van de ETF de grootste bedrijven qua marktkapitalisatie selecteert, komen succesvolle waterstofbedrijven automatisch in het fonds terecht.”

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden. Dit is marketingcommunicatie.
Deze website is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH en VanEck Asset Management B.V. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.
Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.
Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH / VanEck Asset Management B.V.

Dit artikel is tot stand gekomen in opdracht van Van Eck en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van RTL Nieuws.