Ga naar de inhoud
Last van oplopende rente

Kaag: mogelijk bezuinigen om miljardentegenvaller op te vangen

Minister Sigrid Kaag van Financiën. Beeld © RTL Z

De oplopende rente op de staatsschuld kan het kabinet de komende jaren enkele miljarden euro's extra kosten. Hoe die miljardentegenvaller moet worden opgevangen, is nog onduidelijk. Minister van Financiën Sigrid Kaag sluit niet uit dat daarvoor bezuinigd zal moeten worden.

In augustus maakt het kabinet de balans op, in aanloop naar Prinsjesdag. Dan kijkt het ook naar de oplopende rentekosten. 

Niet vooruitlopen

"Het kan heel goed zijn dat we in augustus al vooruitkijkend moeten bepalen of er ombuigingen aankomen, dat er andere keuzes gemaakt moeten worden", zegt Kaag in haar wekelijkse gesprek met RTL Z. "Maar ik ga er niet op vooruitlopen. We hebben tegenvallers, maar er zijn ook altijd wel wat meevallers." Het woord 'ombuigingen' is Haags jargon voor bezuinigingen.  

Uit een bijlage bij de Voorjaarsnota, een tussenstand van hoe de Nederlandse begroting er voorstaat, blijkt dat de rente op staatsleningen de komende jaren gestaag oploopt. Dat leidt dit jaar tot een stijging van de rentelast voor de overheid met naar schatting 246 miljoen euro.

Dat bedrag loopt op naar 2,3 miljard euro in 2025. Over de gehele kabinetsperiode zou dat op kunnen tellen tot ruim 5 miljard euro.

Minimumloon
Lees ook:
Minimumloon gaat al vanaf volgend jaar omhoog

Of het mes gaat in geplande investeringen om deze tegenvaller op te vangen wil Kaag nog niet zeggen. "In augustus gaan we kijken op basis van de laatste cijfers of we andere keuzes maken, inclusief ombuigingen. Dan moeten we dat ook bespreken." Die maand komt het Centraal Planbureau met een nieuwe raming die als basis dient voor het opstellen van de begroting voor volgend jaar.

Klimaatfonds verkleind

De afgelopen jaren was de rente extreem laag en soms zelfs negatief. Dat betekende dat Financiën geld toe kreeg bij het afsluiten van staatsleningen. De lage rente was voor het kabinet ook de reden om miljardenfondsen op te zetten voor de aanpak van de klimaat- en stikstofproblemen. Ook kwam er een fonds voor langetermijninvesteringen.

In de Voorjaarsnota wordt echter weer in het klimaat- en stikstoffonds gesneden. Het kabinet trekt meer geld uit om de AOW even hard te laten stijgen als het minimumloon. Ook moet er extra geld naar Defensie.

Kabinet
Lees ook:
Kabinet weet hoe ze miljardengat wil dichten, nu eerst leuren bij oppositie

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Commissie het voorstel gedaan om de Europese begrotingsregels in 2023 nog een jaar op te schorten, zodat landen meer armslag hebben om de economische gevolgen op te vangen. Nederland staat welwillend tegenover dit idee, maar minister Kaag is vooralsnog niet van plan van deze financiële ruimte gebruik te maken.