Ga naar de inhoud
Waar moeten ze wonen?

'Buitenlandse werknemers zijn geen oplossing voor personeelstekort'

Arbeidsmigranten plukken appels in het Noord-Brabantse Alphen. Beeld © ANP Foto/HH

Buitenlandse werknemers zijn geen oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, waarschuwen de arbeidsinspectie en de adviescommissie voor vreemdelingenzaken. Werkgevers kijken naar arbeidsmigranten om hun personeelstekorten op te lossen. Maar de mensen moeten vervolgens ook ergens wonen. En de grote vraag is: waar?

De roep klinkt steeds luider om werknemers uit het buitenland in te vliegen, in de strijd tegen het personeelstekort in Nederland. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland is de situatie op de arbeidsmarkt nijpend.

"In vrijwel alle sectoren is nu sprake van tekorten", stellen de werkgeversverenigingen in een discussiestuk dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. "De verwachting is dat de beschikbare beroepsbevolking de komende decennia niet of nauwelijks groeit, terwijl de vraag naar personeel flink zal groeien."

Personeelsproblemen oplossen

De werkgeversverenigingen kijken dan ook nadrukkelijk naar het buitenland om hun personeelsproblemen op te lossen. "Van binnen de Europese Unie maar ook van buiten zullen meer mensen nodig zijn om aan onze vraag (naar personeel) te voldoen."

Voor VNO-NCW en MKB staat daarbij voorop dat 'arbeidsmigranten hier graag moeten willen werken en daarom goed worden gehuisvest en toegang hebben tot voorzieningen als zorg'.

'Boete
Lees ook:
'Boete en verbod voor uitzendbureau dat arbeidsmigrant slecht behandelt'

Maar juist daar wringt de schoen. Met de huisvesting van arbeidsmigranten is het te vaak slecht gesteld. Zo vond eind april in Tegelen een controle plaats in een pand waarin vier personen verbleven die 'mogelijk worden uitgebuit'.

Positie arbeidsmigranten verbeteren

En afgelopen weekeind werden in acht panden vlak over de grens met Nijmegen misstanden aangetroffen bij de huisvesting van Roemenen die werken voor een Nederlands uitzendbureau. Toegang tot zorg is ook niet vanzelfsprekend, bleek medio april.

Wat aan deze berichten opmerkelijk is, is dat twee jaar geleden nog een adviescommissie onder leiding van Emile Roemer een reeks aanbevelingen deed om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Ze waren tweederangsburgers, en dat moest veranderen.

Gezondheidsrisico's
Lees ook:
Gezondheidsrisico's arbeidsmigranten in Nederland nog groter dan gedacht

Maar het uitvoeren van de aanbevelingen kost tijd, waarschuwde het kabinet eind vorig jaar al. 

Weerbarstige problematiek

"De verbetering van de positie van arbeidsmigranten is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. De problematiek is weerbarstig, verbetering van de situatie is urgent, het aanpassen van wetten en systemen vergt een lange adem en langdurige samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en sociale partners is en blijft noodzakelijk."

In onderstaande video zoekt Roland Koopman uit of het niet beter is om bedrijven te verplaatsen in plaats van werknemers uit het buitenland te halen:

Tekort op de arbeidsmarkt: niet mensen maar bedrijven verplaatsen?

02:44

Mede daarom pleiten de arbeidsinspectie en de adviescommissie voor vreemdelingenzaken voor een pas op de plaats.

Niet meer werknemers naar Nederland

Nieuwe arbeidsmigranten 'hebben onder meer recht op een gezinsleven en ook huisvesting nodig', constateert de adviescommissie in aanloop naar het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over arbeidsmigratiebeleid.

"De keuze voor meer migratie levert in toenemende mate miserabele woonsituaties op", stelt de arbeidsinspectie in het onlangs verschenen jaarverslag over 2021. Zolang fatsoenlijke huisvesting niet gegarandeerd kan worden, zouden niet nog meer buitenlandse werknemers naar Nederland moeten worden gehaald.