Ga naar de inhoud
Tot 100.000 woningen per jaar

Zo wil het nieuwe kabinet de wooncrisis aanpakken

Bouwvakkers aan het werk bij de bouw van nieuwe woningen in Rotterdam Katendrecht. Beeld © ANP

De woningnood in Nederland is groot. Daarom is de aanpak van die crisis een prioriteit voor het nieuwe kabinet. Het plan is om de bouw van nieuwe woningen te versnellen 'tot rond de 100.000 woningen per jaar'. 

Iedereen moet een woning kunnen krijgen in Nederland, of je nou huurt of koopt, stellen VVD, D66, CDA en CU in het regeerakkoord dat vandaag werd gepresenteerd. "Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens."

Veel bouwen wordt moeilijk

De bedoeling is dat tenminste twee derde van de 100.000 nieuw te bouwen woningen per jaar een betaalbare huur- of koopwoning wordt. De afgelopen jaren was het streefcijfer 75.000. Deze woonplannen moeten in goede banen geleid worden door een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke ordening. 

De vraag is of dit allemaal gaat lukken. Het tekort aan personeel staat het snel bouwen van extra woningen in de weg, waarschuwde informateur Wouter Koolmees (D66) bij het aanbieden van het akkoord. 

Om woningcorporaties te stimuleren meer te bouwen wordt de gewraakte verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen, afgeschaft. Het geld dat zo vrijkomt bij onder andere woningcorporaties moet onder andere gebruikt worden voor de bouw van flexwoningen en betaalbare huurwoningen. Daarover worden bindende afspraken gemaakt met de corporaties. 

Bekijk ook deze video:

03:15
De werkelijkheid verschilt van het papier..

Tienduizenden woningen in kantoren

Om het acute woningtekort voor studenten, arbeidsmigranten, spoedzoekers en daklozen aan te pakken moeten er jaarlijks zo'n 30.000 tijdelijke woningen bijkomen. De helft daarvan moet gebouwd worden en de andere helft moet komen in omgebouwde kantoren, schrijft de coalitie. 

Er is meer goed nieuws voor starters. Bij het aanvragen van een hypotheek wordt de actuele stand van de studieschuld bepalend, stelt het nieuwe kabinet. Het meerekenen van de volledige studieschuld was jarenlang een doorn in het oog van starters op de woningmarkt die door de opgebouwde studieschuld een veel lagere hypotheek konden krijgen. 

Tegelijkertijd wordt de regeling die starters en andere woningkopers in staat stelde tot ruim 105.000 euro te krijgen van bijvoorbeeld hun ouders zonder daarover schenkbelasting te betalen geschrapt. 

Sociale huur omlaag 

Ook aan de huursector wordt gedacht. De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd. De huur voor mensen met een hoger inkomen wordt ondertussen stapsgewijs verhoogd. 

Daarnaast krijgen middenhuurwoningen een huurprijsbescherming. De bedoeling is om deze woningen betaalbaar te houden voor middeninkomens. Ondertussen moet het ook aantrekkelijk blijven voor beleggers om in dit soort woningen te investeren. 

Dit staat nog meer in de woonplannen van het kabinet 

  • Het bouwen van prefabwoningen wordt opgeschaald en circulair en klimaatbestendig bouwen wordt gestimuleerd. 

  • De komende 10 jaar wordt in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld om nieuwe woningen goed bereikbaar te maken. 

  • Er komt een registratieplicht of verhuurvergunning voor 'met name' grote verhuurders om malafide verhuurders makkelijker aan te pakken.

  • Voor senioren wordt het eenvoudiger om een deel van de waarde van het huis op te nemen. 

  • De bouw van grote datacentra wordt aan banden gelegd zodat er genoeg elektriciteit beschikbaar blijft voor nieuwe woningen.