Ga naar de inhoud
Schade door droogte en overstromingen

800.000 woningen met onverzekerbaar verzakkingsrisico, klimaatschade vaak niet gedekt

In Zaandam zijn veel woningen op houten funderingspalen verzakt. Beeld © ANP

Zo'n 800.000 woningen in Nederland kunnen bij daling van het grondwaterpeil verzakken of instorten, en er is geen verzekeraar die dergelijke schade wil dekken. Het is een voorbeeld van het stijgende aantal onverzekerbare schades die het gevolg zijn van klimaatverandering. En dat terwijl de schadelast de komende jaren fors gaat toenemen.

Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een vandaag verschenen rapport.

Onverzekerbare schade

Volgens de toezichthouder moeten de overheid en de verzekeraars samen naar oplossingen zoeken voor onverzekerbare schade, die het gevolg is van klimaatveranderingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verzakkingen van huizen door langdurige droogte, of schade na overstromingen.

Ook moeten verzekeraars hun klanten goed duidelijk maken welke schades wel en niet worden vergoed, stelt de AFM.

Overstromingen

Na de overstromingen in Limburg eerder dit jaar was de schade enorm. Ondernemers wisten in sommige gevallen niet dat ze daarvoor niet waren verzekerd. De overheid heeft een vergoeding vastgesteld om burgers en bedrijven in het getroffen gebied te helpen.

Deze
Lees ook:
Deze schade wordt vergoed (en dit niet) bij regenval en overstromingen

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. De schade door overstromingen was in de eerste tien jaar van deze eeuw in de Europese Unie gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Volgens schattingen van klimaatonderzoekers loopt dat op tot 23 miljard euro per jaar in 2050.

Woningverzakkingen

Als voorbeeld van onverzekerbare schade door klimaatveranderingen noemt de AFM woningverzakkingen. In 2016 dekten vier verzekeraars dit risico nog. Sinds vorig jaar doet geen enkele dat meer, terwijl Nederland steeds meer te maken krijgt met langdurige periodes van droogte en dus risico's op verzakkingen.

Bodemdaling
Lees ook:
Bodemdaling groter dan verwacht: miljoen huizen kunnen verzakken

"Naar schatting 800.000 woningen lopen het risico op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil", schrijft de toezichthouder in een toelichting.

Daarvan kunnen de financiële gevolgen enorm zijn met een gemiddeld schadebedrag van 64.000 euro. De AFM raadt consumenten in risicogebieden aan om daar rekening mee te houden in hun financiële planning wanneer ze er een huis kopen.

Volgens een eerder onderzoek van Ecorys in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreft het panden met houtenpaalfunderingen. Die zijn vooral toegepast vóór 1890 in historische steden als Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, Zaanstad en Haarlem en van 1890 tot 1970 in gebieden met slappe bodems.

Bestudeer de polisvoorwaarden

Momenteel zijn de polisvoorwaarden van schadeverzekeringen lang niet altijd duidelijk over de dekking van schade die het gevolg is van klimaatsverandering, constateert de AFM. "De consument heeft nu te maken met complexe polissen met beperkingen, uitsluitingen, preventie-eisen en veranderende voorwaarden."

Omdat er grote onderlinge verschillen tussen de polissen zijn, moeten consumenten goed kijken welke klimaatgerelateerde dekking hun verzekeringspolis heeft, raadt de toezichthouder aan.