Ga naar de inhoud
Thuiswerken

Pas na de file naar kantoor: zo spreiden we straks de drukte op de weg

Archieffoto Beeld © ANP

Langzaam gaan we weer terug naar normaal. Hoewel we al wat vaker naar kantoor reizen, blijven we als het aan de overheid ligt ook post-corona deels thuiswerken. Zo wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Nederland bereikbaar houden.

Het komende jaar gaat er 3,6 miljard euro naar het achterstallige onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen, zo maakte het ministerie op Prinsjesdag bekend.

Extra asfalt komt er nauwelijks bij. Nu de samenleving stap voor stap weer van het slot gaat, wil IenW de drukte op de weg en in de trein zoveel mogelijk mijden en spreiden. Daarvoor worden afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen gemaakt over hoe mensen een gedeelte van de week thuis kunnen werken.

Het ministerie lijkt daarmee het voorbeeld van de provincie Noord-Holland te volgen, dat in september 2020 al afspraken maakte met 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.000 medewerkers over het spreiden van werktijden. Het gaat onder meer om ABN Amro en advocatenkantoor Loyens & Loeff.

In de lunchpauze naar kantoor

Het kan onder meer betekenen dat werknemers die dag wel naar kantoor komen, maar thuis starten en na de files vertrekken, zegt een woordvoerder van Loyens & Loeff.

"We zitten op de Zuidas in Amsterdam. Veel medewerkers wonen in de buurt. Ze reizen dan bijvoorbeeld in de lunchpauze naar kantoor. Mensen die verder weg werken, mogen trouwens ook later reizen. Ze gaan dan vaak ook later naar huis, waardoor ze ook op de terugweg de spits mijden."

Afspraken maken

Op het gloednieuwe kantoor in Amsterdam, dat net voor corona in gebruik werd genomen, werken 800 mensen. "Belangrijk is dat niet iedereen op dezelfde dagen de spits mijdt en (deels) thuiswerkt. Want dan wordt het hier op dinsdag en donderdag heel druk en komt er op woensdag en vrijdag bijna niemand. Het is de bedoeling dat mensen binnen het team afspraken maken. Waar werken ze en wanneer."

De medewerkers zullen ook na corona met name voor vergaderingen naar kantoor komen. "Maar ook dat hoeft niet. We kunnen ook hybride werken, waarbij een deel van de mensen vanaf huis digitaal meevergadert. Belangrijkste is dat je vooraf helder aangeeft of je komt of niet."

Meer
Lees ook:
Meer thuiswerken gaat de files niet voorkomen, deze dingen wel

Ongerust

Niet iedereen is blij dat de overheid het deels in thuiswerken zoekt en weinig in nieuwe infrastructuur investeert. De logistieke branchevereniging TLN maakt zich 'grote zorgen'.

"Nederland blijft de komende jaren zowel economisch als demografisch groeien. Die groei gaat onvermijdelijk gepaard met de toename van vervoers- en verkeersbewegingen. Om te voorkomen dat Nederland dichtslibt, moet daarom op tijd geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur."

TLN wijst op een waarschuwing van TNO dat de jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie snel oplopen. Totaal is er de komende drie decennia circa 50 miljard euro meer nodig, aldus TNO.

"Ook Rijkswaterstaat waarschuwde dat er meer onderhoudswerk dan budget is, en dat zonder extra investeringen het aantal storingen en spoedreparaties gaat toenemen. Met grote verkeershinder tot gevolg," zegt TLN.

ANWB

Ook de ANWB vindt dat er meer geld nodig is voor het onderhoud aan het wegennet en andere infrastructuur. "3,6 miljard euro is te weinig om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen."

Volgens de ANWB zijn veel wegen, bruggen, viaducten en tunnels in Nederland 'aan het eind van hun levensduur'. Met de 3,6 miljard die nu wordt uitgetrokken, ziet de bond het uitgestelde onderhoud toenemen."Met een groter risico op uitval en storingen tot gevolg."

Onderzoek:
Lees ook:
Onderzoek: ook op langere termijn minder files door thuiswerken