Ga naar de inhoud
Miljoenenenota

Klimaatmiljarden demissionaire kabinet naar groene energie en CO2-opslag

Tata in IJmuiden is een van de grote vervuilers van Nederland. Beeld © ANP

In de begroting voor volgend jaar heeft het demissionaire kabinet bijna 7 miljard euro beschikbaar gesteld voor de versnelde vergroening van de Nederlandse economie. Dat geld wordt onder andere besteed aan verduurzaming van woningen en de industrie.

Daarnaast moet het ondergronds opslaan van CO2 een van de belangrijkste oplossingen worden voor de milieuproblemen, blijkt uit de plannen van het demissionaire kabinet.  

Het kabinet investeert 6,8 miljard euro in de aanpak van de klimaatverandering. Doel daarbij is de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) te verminderen. Met het geld moeten burgers en bedrijven worden aangejaagd hun uitstoot te verminderen.  

Van warmtepomp thuis...

Het kabinet wil woningeigenaren financieel helpen met onder meer de aanschaf van een hybride warmtepomp. Er komt een regeling waarbij 1000 tot 2100 euro van de aanschafprijs wordt gesubsidieerd. Zo'n hybride warmtepomp kost gemiddeld 4000 euro.  

Ook komt er geld beschikbaar om de 20 procent slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren. 

...tot meer wind op zee

Bijna de helft van het extra geld, namelijk 3 miljard euro, gaat naar het al het bestaande subsidiepotje om de productie van groene energie te stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van zonne- en windparken.

Zo bekijkt het kabinet de mogelijkheden voor bijna een verdubbeling van de plannen voor windparken op zee. Tot nu toe is het plan om die capaciteit te laten groeien tot 11 gigawatt in 2030. Dat zou 21 gigawatt moeten worden. Voor het onderzoek is 150 miljoen euro gereserveerd.

Wat moeten we ook alweer bereiken?

Het uiteindelijke doel van de verduurzaming is het verlagen van de CO2-uitstoot. Nederland moet die over negen jaar met 49 procent hebben teruggebracht. Dat is dan in vergelijking met de uitstoot in 1990.

Destijds waren bedrijven en particulieren samen verantwoordelijk voor 228 miljoen ton CO2 (228 miljard kilogram) die de lucht in ging. De broeikasgasemissies bedroegen in 2020 166 megaton CO2-equivalent.

In 2030 mag de uitstoot niet hoger zijn dan 116 miljoen ton. En die laatste tientallen miljoenen tonnen zijn het moeilijkst te realiseren. 

En CO2 opslag

Een deel van de miljarden gaat naar 'andere technologieën' om de uitstoot van Nederland te verlagen, met name door de ondergrondse opslag van CO2. Een aantal bedrijven en de haven van Rotterdam hebben onder de naam Porthos grote plannen voor die ondergrondse opslag (CCS genaamd) in lege gasvelden op zee.

Maar die bedrijven hebben de realisatie daarvan nadrukkelijk verbonden aan miljardensubsidies die uit Den Haag of Brussel moeten komen. Het kabinet lijkt ze nu tegemoet te komen omdat CO2-opslag relatief snel te realiseren is.

Met het Porthos-project zou Nederland al over drie jaar grote hoeveelheden CO2 kunnen opslaan.    

Geschokt

Volgen Michèlle Prins, programmaleider energie van Natuur en Milieu, gaat er in de huidige rijksbegroting zeker 1 miljard euro extra naar die CCS-projecten in Nederland.

"En dat zou ook zo 2 miljard euro kunnen worden, afhankelijk van wat CO2-uitstoot gaat kosten in de toekomst. Wij zijn hier echt geschokt over want er is zo minder ruimte voor andere technologieën." 

Dit
Lees ook:
Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland

Marjan Minnesma van Urgenda, de milieuorganisatie die de klimaatzaak tegen de overheid aanspande en won, vindt het positief dat er in de Troonrede en in de begroting veel aandacht is voor het klimaat. "Het was het hoofdthema van de Troonrede. Dat noem ik vooruitgang."

Twijfels over opslag

Over de besteding van de bijna 7 miljard euro heeft ze twijfels. " Er gaat teveel subsidie naar ondergrondse CO2-opslag. Daarmee gaat er veel meer dan afgesproken CO2 de grond in".

Ze hekelt het feit dat daarmee de daadwerkelijke uitstoot van de industrie niet omlaag gaat. "Want het is een tijdelijke oplossing."   

Douceurtje

Ook Milieudefensie is daar niet over te spreken. Met subsidies voor CO2-opslag worden de verkeerde bedrijven gesubsidieerd in de ogen van deze milieuorganisatie . 

"Dit demissionaire kabinet gebruikt de politieke chaos om onder het mom van klimaatbeleid het grote bedrijfsleven een miljardendouceurtje toe te delen, opgehoest door huishoudens en MKB."

'Snel
Lees ook
'Snel CO2-belasting nodig om klimaatdoelen te halen'

1,3 miljard voor energietransport

Een groot probleem bij de overgang van energie uit kolen en gas naar duurzamere bronnen is het transport van de groene energie. Netbeheerders hebben er de afgelopen tijd veelvuldig op gewezen dat de capaciteit van het Nederlandse stroomnet onvoldoende is.

Het kabinet trekt nu 1,3 miljard euro uit voor een betere energie-infrastructuur. Dat geld gaat onder meer naar een warmtetransportnet in Zuid Holland en het ombouwen van gasleidingen naar een waterstofnet voor de zware industrie. 

Bekijk ook deze video:

01:00
Het alarmerende rapport van IPPC
RTL Z First Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief

Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief

Dit is een artikel van