Ga naar de inhoud
Groeiend protest

Nog meer boren in de Waddenzee? Dit is waarom (en waarom niet)

Demonstratie in het Friese dorp Ternaard tegen gaswinning onder de Waddenzee. Beeld © ANP

Nieuwe gasboringen onder de Waddenzee zorgen voor groeiend protest in Friesland. Inwoners zijn bang voor bevingen en verzakkingen van de bodem. Natuurorganisaties maken zich zorgen om met name de broed- en trekvogels. Maar, zegt het ministerie, we hebben het gas gewoon nodig. Vijf vragen en antwoorden.

Wat gaat er gebeuren in Ternaard?

Het gasveld boven het dorpje Ternaard is een van de zo’n 175 kleinere gasvelden in Nederland. Op zo'n 3.5 kilometer diepte ligt het gasveld midden in de Waddenzee.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil daar gaan boren en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. Ze willen daar vanaf 2023 maximaal 7,5 miljard kubieke meter aardgas omhoog pompen, vanaf het land.Ter vergelijking: het aardgasveld in Groningen is goed voor 2740 miljard kubieke meter. Ruim 13 keer zoveel. 

Een nieuw gasveld aanboren dus. Maar wilden we niet juist van het gas af?

Nederland wil in de komende jaren van het gas af. Maar voordat alle huizen daar klaar voor zijn, dat duurt nog wel even. En dus moeten die huizen tot die tijd nog wel van gas worden voorzien. Daardoor zal de komende jaren onze vraag naar gas zelfs toenemen.

Gasprijzen
Lees ook:
Gasprijzen gaan door het dak: 'Bizar, en dan moet de winter nog komen'

Kunnen we dat gas niet importeren?

Een andere optie is het importeren van gas uit Rusland. Maar daarvoor zul je dan afhankelijk zijn van de Russen en dat ziet de Nederlandse politiek niet zitten. En ook in andere landen om ons heen zien ze een groei van de vraag naar elektriciteit en energie. Omdat ook die landen willen verduurzamen zullen zij niet veel kunnen exporteren. Bovendien is gas uit andere landen halen duurder.

Is het Waddengebied niet een beschermd gebied?

Het gebied staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat betekent dat de Waddenzee van uitzonderlijke universele waarde is en bewaard moet blijven voor huidige en toekomstige generaties.

De Waddenvereniging is bang dat de boorplannen desastreus zullen uitpakken voor planten en dieren in het gebied. Een gebied dat al onder druk staat door een stijgende zeespiegel en alle andere gevolgen van klimaatvereniging, stelt de Waddenvereniging. "Wij snappen het niet en willen het voorkomen", aldus woordvoerder Frank Petersen.

Hij is bang dat boren naar aardgas zorgt voor extra bodemdaling. Als de bodem extra daalt en de zeespiegel stijgt, dan zullen alle stukken zeebodem die je nu ziet bij eb niet meer zichtbaar zijn. En juist die zeebodem lokt, met al z'n lekkernijen, vele vogelsoorten. En dus ook vogelliefhebbers.

Gaan protesten en petities wat uithalen?

Natuurorganisaties en andere tegenstanders zijn dus bang dat het gebied beschadigd wordt door het boren en vrezen bijvoorbeeld voor bodemverzakkingen en aardbevingen. Er zijn dan ook al meerdere acties gevoerd om het plan tegen te houden. Toch lijkt het er voorlopig wel op dat het plan doorgaat.

Op 15 september debatteert de kamer weliswaar over gas- en zoutwinning in de Waddenzee maar het ministerie heeft de aanvraag van de NAM al in behandeling genomen. De vergunningsprocedure is in gang gezet en wordt toegekend als is voldaan aan alle voorwaarden. 

Wel kan er nog tot 7 oktober tegen het besluit in bezwaar worden gegaan en meerdere natuurorganisaties overwegen een gang naar de rechter om nieuwe boringen onder het waddengebied te voorkomen.