Actie nodig van regering

Greenpeace dreigt: rechtszaak als oplossing stikstofprobleem uitblijft

20 mei 2021 12:57 Aangepast: 20 mei 2021 14:12
Een boer bemest zijn land met drijfmest. Beeld © ANP

De overheid moet veel meer werk maken van het verlagen van de uitstoot van stikstof in Nederland. Als daar geen concrete plannen voor in het aanstaande regeringsakkoord komen, stapt Greenpeace naar de rechter om dat af te dwingen. De Nederlandse natuur waaronder oude eikenbossen gaat volgens de milieuorganisatie in hoog tempo dood en dat moet gekeerd worden.

Greenpeace heeft premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een sommatiebrief gestuurd waarin om actie wordt gevraagd. Greenpeace directeur Andy Palmen zegt 'een streep in het zand te trekken en we starten deze natuurzaak om de natuurcrisis te keren'.

50 procent minder

Hij vraagt de regering om een 50 procent reductie van de stikstofuitstoot in vier jaar, 70 procent in 2030 en 90 procent in 2035. De plannen die de regering vorig jaar maakte en die in maart door de Eerste Kamer zijn aangenomen, gaan veel minder ver.

Het kabinet streeft naar een halvering van schadelijke stikstof in 2035. Meerdere milieuorganisaties waren daar teleurgesteld over. Het Wereldnatuurfonds zei in maart al dat dat niet goed genoeg is.

"Deze periode tot 2035 is veel te lang en veel van de voorgestelde maatregelen zijn volgens wetenschappers onvoldoende effectief", stelt het Wereldnatuurfonds.

Boosdoeners

Stikstof wordt vooral uitgestoten door de landbouwsector. Zoals bij het uitrijden van de mest. Ook verkeer, de bouw en de industrie zijn verantwoordelijk voor een deel van de uitstoot, maar ook huishoudens stoten stikstof uit.

De bodem kan door te veel stikstof verzuren. Daardoor verdwijnen de planten en bomen die niet tegen een zure bodem kunnen. En ook vogels en insecten waaronder bijen kunnen er niet goed tegen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Groen licht voor stikstofwet, maar wat staat er nou precies in?

Zwarte lijst

De Europese Habitatrichtlijn, die is opgesteld om de natuur te beschermen, wordt ondanks de vorig jaar aangenomen stikstofwet door Nederland geschonden. De milieuorganisatie liet extra onderzoek doen waaruit blijkt dat het huidige maatregelenpakket tot 2030 niet genoeg stikstof reduceert om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen.

Volgens ecoloog Roland Bobbink die in opdracht van Greenpeace onderzoek deed, is er een 'een zwarte lijst van habitats waarvoor het nu of nooit is'.

"Oude eikenbossen bijvoorbeeld gaan in de laatste vijf jaar hard dood", zei hij in een toelichting in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Stikstofruimte is nul

Volgens advocaat Bondine Kloostra die de zaak voor Greenpeace voorbereidt, handelt Nederland onrechtmatig door na te laten het stikstofprobleem goed aan te pakken.

De stikstofaanpak van de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering, aangenomen op 9 maart 2021, schiet ernstig tekort door stikstof uit te laten stoten terwijl dat niet mag. "Er is geen stikstofruimte maar die wordt wel verbruikt."

Andy Palmen (l), directeur Greenpeace Nederland, en ecoloog Roland Bobbink. Andy Palmen (l), directeur Greenpeace Nederland, en ecoloog Roland Bobbink.

Kamer

Greenpeace wil alleen het stikstofprobleem benoemen en is niet van plan oplossingen aan te dragen. Dat moet in hun ogen de politiek doen. Kamerleden die bij de persconferentie aanwezig waren zeiden dat ook van plan te zijn.

Joris Thijssen van de PVDA is ook bang dat de economie schade oploopt. "De huidige aanpak onvoldoende. Er moet snel iets gebeuren waardoor Nederland van het slot afkan en we ook we huizen kunnen bouwen."

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren hekelt het feit dat de regering het belang van de veehouderij boven dat van de natuur stelt. Er is krimp nodig. D66 riep eerder ook al op tot halvering van de veestapel.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Weer 'bom' onder stikstofbeleid, grote onzekerheid bij boeren

RTL Z First Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief

Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van