Ga naar de inhoud
Coronacrisis

7,6 miljard euro extra aan steunpakketten: dit zijn de belangrijkste veranderingen

Demissionair ministers Koolmees en Hoekstra bij een eerdere presentatie van steunpakketten. Beeld © ANP Foto

De lockdown vanwege het coronavirus is verlengd en uitgebreid. Daarom is een forse aanvulling van het steunpakket aan het bedrijfsleven en ondernemers op zijn plaats, vindt het demissionaire kabinet, en daar trekt het liefst 7,6 miljard euro extra voor uit.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de pandemie ons trof, zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken donderdagavond tijdens de persconferentie waarin het uitgebreide pakket werd toegelicht. 

Kiezen tussen kwaden

"Ons uithoudingsvermogen is op de proef gesteld. Ondernemers hebben het laatste restje vet van hun botten geschraapt. Dat is helaas hoe het is. Het is bemoedigend om te zien hoe veerkrachtig we zijn, maar we moeten ons niet rijk rekenen: de sociale en economische gevolgen zijn gigantisch." 

Dat de overheidssteun wordt uitgebreid, is een welbewuste keuze, vulde minister Wopke Hoekstra van Financiën aan. "Dat levert een extra schuldenlast op, maar het is kiezen uit meerdere kwaden. Als we niks doen, is de schade voor de economie, voor de mensen in het land en voor de schatkist groter."

'Geen
Lees ook:
'Geen maatwerk bij coronasteun, meer ondernemers vallen buiten de boot'

Met de uitbreiding van het pakket, voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, is dus 7,6 miljard euro gemoeid. Dat gaat, onder andere, hiernaartoe:

Uitbreiding TVL

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten uit, de subsidie voor mkb'ers die vanwege de coronamaatregelen omzetverlies draaien en daarom moeite hebben om hun vaste lasten te betalen.

De drempel voor het omzetverlies blijft 30 procent, maar de vergoeding gaat omhoog van 70 naar 85 procent. Het maximumbedrag dat voor deze subsidie kan worden uitgekeerd, gaat ook omhoog: van 90.000 euro voor het vierde kwartaal van 2020, naar 330.000 euro per 1 januari 2021.

Dat komt mede omdat het kabinet ook grotere bedrijven toegang wil geven tot de regeling. De grens van maximaal 250 werknemers wordt losgelaten. 

Bekijk ook: de overheid geeft miljarden uit aan steunpakketten

02:28
Waar komt dat geld vandaan?

Uitbreiding TVL voor kleine ondernemers

Om ook kleine ondernemers beter te kunnen compenseren, zoals kappers en pedicures, gaat de ondergrens voor de maandelijkse vaste lasten omlaag. Dat was 3000 euro en wordt nu 2000 euro. 

Kleine ondernemers krijgen bovendien meer geld vanuit de TVL. Hun minimumsubsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro.

In totaal is met de TVL voor het eerste en tweede kwartaal van dit jaar 3,8 miljard euro gemoeid.

Zzp'ers
Lees ook:
Zzp'ers kunnen geld dat ze lenen via Tozo later terugbetalen

Uitbreiding NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, kortweg NOW, wordt eveneens opgehoogd. De subsidie, waarmee werkgevers hun werknemers kunnen doorbetalen, gaat omhoog van 80 naar 85 procent van de loonsom.

Nieuwe regels Tozo

Voor de ondernemersvariant, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, geldt dat die per 1 februari met een maand terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. De vermogenstoets die bij de vierde Tozo, per 1 april, zou ingaan, komt te vervallen.

Het urencriterium voor bijvoorbeeld de Zelfstandigenaftrek wordt opnieuw versoepeld, tot 1 juli. 

Uitstel van belasting

Ondernemers kunnen tot 1 juli uitstel van belasting aanvragen of verlenging van dat uitstel. Dit geldt ook voor ondernemers die dat tot nu toe nog niet hebben gedaan. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, verschuift naar 1 oktober 2021. Zij krijgen dan 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil verder soepeler gaan kijken naar het kwijtschelden van zulke schulden, mocht een terugbetalingsregeling niet voldoende zijn. Een regeling hiervoor er in het tweede kwartaal liggen. 

Koolmees:
Lees ook:
Koolmees: 60 procent bedrijven moet NOW-steun terugbetalen

Starters

Het bleek niet mogelijk om pas gestarte bedrijven en ondernemers binnen de TVL van financiële ondersteuning te voorzien. Daarom werkt het demissionaire kabinet aan een aparte regeling, voor ondernemers die tussen 1 januari en 20 juni 2020 begonnen zijn met een eigen zaak. 

Die regeling moet er op 1 april liggen. Volgens minister Bas van 't Wout, de opvolger van Eric Wiebes op Economische Zaken, wordt daarbij gekeken naar de huidige omzet ten opzichte van de omzet in het derde kwartaal van vorig jaar. 

Starters die tussen 1 januari en 15 maart 2020 zijn begonnen, komen voor het eerste kwartaal van dit jaar bovendien wel in aanmerking voor de TVL.

En verder:

  • De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd in Q1 van 2021 en verhoogd van 5,6 naar 21 procent van het vastelastenpercentage in de TVL. Het maximumbedrag wordt 200.000 euro. 
  • Het kabinet werkt aan een garantiefonds voor evenementen na 1 juli 2021, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en organiseren van bijvoorbeeld festivals. Voor het fonds wordt minimaal 300 miljoen euro uitgetrokken. 
  • Bestaande vaste reiskostenvergoedingen mogen tot 1 april dit jaar onbelast worden uitbetaald. Het kabinet zoekt nog naar een manier om thuiswerkkosten te kunnen vergoeden.