Migratie

Wat kost het opnemen van de vluchtelingen uit Moria?

11 september 2020 17:57 Aangepast: 11 september 2020 18:25
Vluchtelingen in een kamp op Lesbos. Beeld © AFP

Gisteravond besloot Nederland om honderd mensen uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria op te nemen. Het gaat om vijftig kinderen tot veertien jaar en vijftig kwetsbare mensen. Maar wat kost het om deze mensen naar Nederland te halen?

De honderd vluchtelingen uit het afgebrande kamp zitten nu nog de Griekse asielprocedure. Daar worden ze door Nederland uitgehaald. Hier wordt hun procedure verder afgehandeld en gekeken of ze mogen blijven.

UNHCR

Afgesproken is dat de honderd worden afgetrokken van het quotum van vijfhonderd zogenoemde UNHCR-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland worden gehaald. De UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Het gaat om de meest schrijnende gevallen die in een uitzichtloze situatie zitten in voor hen gevaarlijke gebieden. Deze worden in Nederland gehervestigd, zonder dat ze asiel hoeven aan te vragen.

Het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker

In de titel van dit stuk staat 'vluchtelingen uit Moria', maar eigenlijk gaat het om asielzoekers. Dat zit zo:

Een asielzoeker kan een vluchteling zijn, maar dat hoeft niet. Mensen kunnen ook om bijvoorbeeld economische redenen asiel aanvragen. Uit onderzoek moet blijken of een asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en dus bescherming nodig heeft.

UNHCR-vluchtelingen zijn nog voor ze in Nederland aankomen al aangemerkt als vluchteling. Jaarlijks nodigt Nederland vijfhonderd van deze vluchtelingen, geselecteerd door de VN, uit.

De mensen uit Moria zijn geen UNHCR-vluchtelingen. Zij zullen dus hun asielprocedure hier af moeten maken, voor moet blijken dat ze vluchteling zijn en in Nederland mogen blijven.

Zoals nu is afgesproken worden er volgend jaar honderd minder van deze UNHCR-vluchtelingen opgenomen. Stel dat iedereen uit Moria in Nederland mag blijven, dan kost dat de belastingbetaler dus geen euro extra.

Dit kost ons asielbeleid

Maar het asieltraject waar de honderd vluchtelingen nu in komen kost wel geld. De Rijksoverheid berekende zelf dat de opvang van een asielzoeker jaarlijks gemiddeld 27.900 euro kost. Het gaat dan om onder meer de huisvesting, gezondheidszorg, levensonderhoud en de personeelskosten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het COA krijgt dit jaar ruim 606 miljoen euro uit de schatkist, zo is begroot. Al is dat net iets minder dan de helft van de complete migratiebegroting. Een andere grote kostenpost is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die krijgt 414 miljoen euro.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Opvallende draai: Nederland vangt toch honderd vluchtelingen uit Moria op

IND

De IND handelt asielaanvragen af en bekijkt dus of de mensen uit Moria in Nederland mogen blijven. Als we die honderd in perspectief plaatsen zijn het er niet veel.

De verwachting is dat er dit jaar 29.500 asielzoekers naar Nederland komen. De kosten voor het IND per asielzoeker zijn net iets meer dan 14.000 euro.

Als we die 14.000 euro bij de 27.900 euro optellen komen we op 41.900 euro per asielzoeker. Vermenigvuldig dat bedrag met 29.500 asielzoekers en we komen uit op ruim 1,2 miljard euro. En dat is ook het bedrag dat voor migratie op de Rijksbegroting staat dit jaar.

Kinderen

De opvang van kinderen is duurder dan de opvang van volwassenen, omdat er voogdijtaken geregeld moeten worden.

De twee-na-grootste kostenpost op onze migratiebegroting is dan ook het Nidos, de organisatie die zich ontfermt over kinderen en jongeren die naar Nederland zijn gevlucht. De helft van de Moriavluchtelingen wordt dus door het Nidos geholpen. Het gaat om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).

Voogdij-instelling

De kosten die het Nidos maakt voor deze amv’s worden begroot op ruim 28.900 euro per kind. Hier wordt de begeleiding van betaald, maar ook het vinden van onderdak en een school. "We zijn een voogdij-instelling. We doen hetzelfde als wat een ouder doet", legt woordvoerder Elsbeth Faber uit.

Amv’s worden tot hun vijftiende meteen bij aankomst in een pleeggezin ondergebracht. Dat geldt dus ook voor de vijftig 'Moriakinderen'. Oudere kinderen gaan eerst naar een asielzoekerscentrum en worden pas als er een verblijfsvergunning is bij een pleeggezin ondergebracht.

Kosten

Zoals gezegd kost het opnemen van de honderd vluchtelingen uit Moria precies nul euro extra. Niets extra, maar het kost wel geld. Als we bovenstaande cijfers gebruiken kunnen we een grove schatting maken.

Het opnemen van vijftig volwassen kost 2.095.000 euro. Het opnemen van vijftig kinderen onder de vijftien kost 2.145.000 euro. Samen is dat 4.240.000 euro.

Omdat het om mensen gaat, met ieder hun eigen behoeften en hulp, is er geen precies prijskaartje aan te hangen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Kritiek op Moria-akkoord: 'Uitruil van vluchtelingen is heel wrang'

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van