Minder geboorten

We krijgen steeds minder kinderen: 'Studie en flexwerk zitten in de weg

27 juli 2020 06:15 Aangepast: 27 juli 2020 11:48
Hoe vaak huilt jouw baby? Beeld © iStock

Vrouwen in Nederland krijgen de laatste jaren steeds minder kinderen en dat is niet meer alleen te wijten aan economische malaise, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doordat vrouwen langer studeren en meer flexwerken daalt het kindertal.

In 2010 werden er 184.000 kinderen geboren. In 2018 waren dat er nog 169.000, blijkt uit recente cijfers. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw daalde in dezelfde periode van 1,8 naar 1,59. Dat is volgens het CBS het laagste aantal sinds 1997.

Voorheen werd een laag kindertal volgens het bureau altijd verklaard door economische ontwikkelingen. "Tijdens en vlak na een economische recessie worden doorgaans minder kinderen geboren dan in tijden van hoogconjunctuur”, schrijft het CBS.

Goede economie

Maar in 2018 groeide de Nederlandse economie alweer een paar jaar, terwijl het aantal kinderen dat we kregen gewoon verder daalde. Een slechte economie kan dus niet de volledige verklaring zijn, aldus het CBS.

Het bureau wijst wel op twee andere ontwikkelingen die het lage kindertal mogelijk verklaren. Ten eerste volgen steeds meer twintigers een hbo- of universitaire opleiding.

Onderwijs is minder snel kinderen

Het CBS berekende dat het aandeel studerende vrouwen tussen 2010 en 2017 groeide. Vooral bij vrouwen tussen de 22 en 27 jaar. Dat aandeel nam toe met 3 procentpunt.

Het is bekend dat vrouwen die onderwijs volgen minder vaak kinderen krijgen dan degenen die al afgestudeerd zijn en werken. Dit geldt volgens het CBS voor alle leeftijden, maar is vooral een factor bij vrouwen onder de 33 jaar.

Veel meer flexcontracten

Studenten beschikken meestal niet over de financiële middelen om een kind te kunnen bekostigen. Ook wordt het afronden van een studie als belangrijke voorwaarde voor het ouderschap gezien, schrijft het CBS.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een tweede verklaring voor het dalende aantal kinderen. Er zijn anno 2020 veel meer mensen met een tijdelijk, flexibel contract en het aantal vaste contracten daalt.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

CDA en D66 willen einde aan wildgroei flexibele arbeidscontracten

Vooral vrouwen onder de 30

Het CBS berekende dat het aandeel flexcontracten onder vrouwen groeide. In 2010 had bijna 26 procent van de werkende vrouwen zo’n contract, in 2017 ruim 32 procent. Het aandeel groeide onder alle leeftijden, maar vooral bij vrouwen onder de 30 jaar.

Vrouwen met een flexibel contract krijgen minder snel kinderen. Niet alleen omdat ze minder inkomen hebben, maar ook omdat ze meer onzekerheid hebben over hun werk en inkomen in de toekomst.

Volgens het CBS geldt dit verschil tussen vast en flex alleen voor vrouwen tussen de 21 en 33 jaar. Bij vrouwen jonger dan 21 of ouder dan 33 jaar was het krijgen van een kind niet afhankelijk van de contractsoort.

Hoeveel geboortes lopen we mis?

Om het concreet te maken, maakte het CBS maakte een rekensom van hoeveel kinderen er niet geboren zijn doordat vrouwen langer studeren en vaker een flexcontract hebben.

Als het aandeel studerende vrouwen in 2017 nog hetzelfde niveau van 2010 had gehad, dan zouden er in 425 extra geboorten zijn geweest onder 20-29 jarigen in 2018. Ofwel: 0,004 extra kinderen gemiddeld per vrouw.

En wanneer het aandeel vrouwelijke werknemers met een flexibel arbeidscontract op het niveau van 2010 was gebleven, zouden er 1668 meer kinderen zijn geboren. Een stijging van 0,017 kinderen gemiddeld per vrouw. Die extra geboorten vinden plaats bij vrouwen tussen de 22 en 34 jaar.

Opgeteld komt het CBS op het mislopen van 2093 geboorten en een stijging van het gemiddelde aantal kinderen per vrouw met 0,02.

Klein effect, maar mannen tellen ook

Dat effect is volgens het bureau ‘vrij klein’ en betreft vooral vrouwen onder de 33 jaar. "Het lijkt voornamelijk om een uitsteleffect te gaan", aldus het CBS.

Naar de mannen is niet gekeken en ook zij studeren langer en hebben vaker flexibele contracten. Ook dat kan effect hebben.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Asscher roept werkgevers op zwangerschapsdiscriminatie te bestrijden

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van