Regio Deals

Pot voor investeringen in de regio bijna leeg: hier gaat het geld heen

22 juli 2020 06:10 Aangepast: 22 juli 2020 06:36
De in problemen geraakte scheepswerf IHC bevindt zich in de Drechtstedenregio. Beeld © ANP

Het kabinet investeert nog eens 157,5 miljoen euro om allerlei problemen in de regio te helpen oplossen. De bodem van de pot voor investeringen is bijna in zicht: van de 950 miljoen is nog maar 40 miljoen over. Waar gaat al dat geld naartoe?

Van armoedebestrijding in Groningen tot betere infrastructuur in Zeeuws-Vlaanderen, van cleantech in Gelderland tot de maritieme sector in de Kop van Noord-Holland. Er is overheidssteun voor alle windstreken.

De overheid wil de woon- en leefomgeving verbeteren in regio's waar dat nodig is. Omdat ieder gebied z'n eigen problemen heeft, wordt het geld per regio verdeeld. Regio's konden in drie rondes overheidssteun aanvragen en vorige week zijn de laatste veertien deals bekrachtigd.

Op onderstaand kaartje zie je waar al het geld naartoe gaat.

De regio's krijgen niet zomaar een pot met geld: voorwaarde is dat ze zelf ook investeren. Dat geld mag van gemeenten komen, maar ook van bedrijven. Het kabinet verdubbelt het bedrag met minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen.

De projecten krijgen soms minder dan ze vroegen, om alle projecten die zijn uitverkoren in ieder geval iets te kunnen geven. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat is de instantie die de Regio Deals uitvoert.

950 miljoen

In totaal is er 897 miljoen aan investeringen toegezegd, van de 950 miljoen die het kabinet voor de Regio Deals heeft uitgetrokken.

Er zit nog 40 miljoen in de pot, daar wordt op een later moment een besluit over genomen, laat woordvoerder Lisa Gaster van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan RTL Z weten.

Nog eens 13 miljoen zijn opgegaan aan 'uitvoeringskosten'. Dat zijn onder meer loon-, reis en verblijfskosten voor medewerkers aan het programma. 

Dit zijn de uitverkoren regio's van de laatste ronde en de bestemmingen van de subsidie:

 • 22,5 miljoen voor Zwolle en het omliggende gebied. De miljoenen gaan onder meer naar het mkb, bijscholing voor werklozen en mobiliteit.
 • 22,5 miljoen voor de Drechtsteden en Gorinchem, als pleister voor de coronacrisis-wond. De vorige economische crisis kwam bijna nergens anders harder aan dan hier, omdat er veel maakindustrie zit die kwetsbaar is bij economische rampspoed. En dat zal nu ook zo weer zo uitpakken, is de angst. 
 • 17,5 miljoen voor nieuwe landbouwmethoden in Noord-Limburg. Inzet is minder uitstoot en overblijfselen. Ook wordt geld gestoken in kinderen leren om gezond te eten. 
 • 15 miljoen voor het zuidoosten van Friesland, onder meer bedoeld om de leefbaarheid in het gebied op peil te houden en de waterhuishouding te verbeteren. 
 • 15 miljoen voor het opknappen en leefbaarder maken van drie wijken in Utrecht, Nieuwegein en Zeist. Het gaat om respectievelijk Overvecht, Batau en Vollenhove.
 • 15 miljoen voor het doorbreken van de negatieve spiraal in Oost-Groningen.
 • 15 miljoen voor Groningen Noord. Met de miljoenen moet het noordelijke deel van de stad op gelijk welvaartsniveau als de rest gebracht worden.
 • 12,5 miljoen voor de Veluwe. Plan van aanpak is om de natuur beter te beschermen, al dan niet door bezoekersstromen beter door het gebied te loodsen. 
 • 10 miljoen voor Noordoost-Brabant. Daar gaat het nu nog wel goed, maar is een omwenteling nodig om in te spelen op vergrijzing en criminele ondermijning. 
 • 7,5 miljoen voor Zeeuws-Vlaanderen. Het geld wordt onder meer landbouwvernieuwing en digitalisering van juridische hulp geïnvesteerd. 
 • 7,5 miljoen euro voor de FruitDelta Rivierenland. Met dat geld gaat onder meer de mismatch op de plaatselijke arbeidsmarkt en verdroging van het gebied aangepakt worden. 
 • 7,5 miljoen euro voor de Cleantech Regio, grofweg gelegen in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Het geld wordt gebruikt voor ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie en onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt.
 • 7,5 miljoen voor de Zuid-Hollandse Delta. Het bedrag wordt gebruikt om de plaatselijke economie die leunt op landbouw en toerisme een stimulans te geven.
 • 5 miljoen voor het stimuleren van bedrijvigheid rondom de Koninklijke Marine-basis in Den Helder, in de Kop van Noord-Holland

Helft geld was al verdeeld

Het grootste deel van het geld, 482 miljoen, is overigens al lang vergeven. Het is naar zes projecten gegaan waar in het regeerakkoord al afspraken over zijn gemaakt. Het geld wordt geïnvesteerd in het oplossen van nucleaire problematiek, het houden van ESTEC (het onderzoekscentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA) in Noordwijk en het terugdringen van armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verder wordt er geïnvesteerd in de economie van Zeeland, het versterken van Brainport Eindhoven en het aanpakken van verpaupering in Rotterdam-Zuid. 

Tweede tranche

In de tweede tranche is nog eens 215 miljoen euro aan twaalf deals gegund, aan onder meer de voedselonderzoekscentrum FoodValley in Wageningen, stadsregio Parkstad in Limburg en het tegengaan van bodemdaling in het Groene Hart.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van