Ga naar de inhoud
Economie

FNV ook eens met pensioendeal, na elf jaar discussie kan stelsel op de schop

FNV-voorzitter Han Busker. Beeld © ANP

Het Ledenparlement van vakbond FNV heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord, waar het kabinet, werkgevers en vakbonden het halverwege juni over eens werden. Na zo'n elf jaar onderhandelen kan het pensioenstelsel eindelijk hervormd worden.

Er stemden 64 leden voor, 40 leden stemden tegen. Met de goedkeuring van het FNV is de laatste horde voor de hervorming van het pensioenstelsel genomen. Het huidige pensioenstelsel bestaat ruim 50 jaar, over het nieuwe stelsel is elf jaar onderhandeld tussen verschillende regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Stemming uitgesteld

In de zomer van 2019 werd een akkoord bereikt, maar de details daarvan moesten nog worden uitgewerkt. Dat is gelukt, op 12 juni 2020 waren de onderhandelende partijen eruit.

Vervolgens was nog wel instemming nodig van de achterban van de vakbonden, waarvan FNV de grootste is. Eigenlijk zou het 105-koppige parlement van die vakbond op 19 juni stemmen, maar dat werd uitgesteld omdat de leden vonden dat ze te weinig tijd hadden om een goede afweging te maken

Pensioenakkoord
Lees ook:
Pensioenakkoord eindelijk rond: niemand hoeft volgend jaar in te leveren

Rekenrente verdwijnt

In het nieuwe stelsel gaat er veel veranderen. Nu is de hoogte van je pensioen onder meer afhankelijk van de rekenrente: het percentage waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om ook in de toekomst voldoende over te houden voor alle pensioenen.

De hoogte van je pensioenuitkering is nu verder gekoppeld aan je salaris. In principe krijg je 70 procent van het loon dat je gemiddeld verdiende toen je werkte. 

Onzekerder

De hoogte van je pensioen wordt straks afhankelijk van je inleg en het rendement. Je weet dus niet wat je straks krijgt. Het pensioen wordt gebaseerd op de betaalde premie plus de beleggingswinst die daarop in de loop der jaren is gehaald. Klinkt onzekerder (is het ook), maar de bedoeling is dat de pensioenen makkelijker verhoogd (en verlaagd) kunnen worden. 

Wat
Lees ook:
Wat weten we nu over het pensioenakkoord? 5 vragen beantwoord

Hoe verder?

Nu alle vakbonden hun zegen hebben gegeven, kan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) de plannen naar de Tweede Kamer sturen. Die zal er over debatteren, maar het plan zal er niet sneuvelen, verwacht politiek verslaggever Roel Schreinemachers. Het plan is tot stand gekomen met de steun van oppositiepartijen Groen Links en PvdA en daarmee is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer.

Zelfs dan gaat het zeker nog tot 2026 duren voordat alle pensioenfondsen de nieuwe pensioenafspraken hebben ingevoerd.

Het nieuwe pensioenstelsel: niet sprankelend, wél belangrijk

02:25