Economie

Sociale partners bereiken doorbraak over nieuw pensioenstelsel

20 mei 2020 10:14 Aangepast: 20 mei 2020 17:37
Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Beeld © ANP

Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen.

Dat schrijft de Volkskrant. Het ministerie van Sociale Zaken, werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV willen niet inhoudelijk op de stand van de onderhandelingen ingaan, maar bronnen rond de onderhandelingen bevestigen dat er een doorbraak is bereikt.

Pensioenakkoord

Vorig jaar werd er al met veel pijn en moeite een pensioenakkoord gesloten. Daarin werd onder meer afgesproken dat het pensioen minder zeker zou worden, maar het ontbrak nog aan een concrete uitwerking daarvan.

Tot nu toe was het zo dat het pensioen in principe 70 procent bedraagt van je gemiddelde loon tijdens je werkzame leven. Maar die belofte blijkt al jaren niet meer houdbaar.

Op de helling

Pensioenen kunnen namelijk al geruime tijd niet meer worden verhoogd om de inflatie te compenseren. Dat heeft te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen of ze genoeg geld in kas hebben om ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Door die zogenoemde rekenrente kunnen fondsen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie. Iets wat veel pensionado’s dwarszit omdat er de afgelopen jaren juist uitstekende beleggingsresultaten werden geboekt waardoor er in principe genoeg geld in kas was om zo’n stijging door te voeren.

Volgens de Volkskrant wordt die rekenrente geschrapt, maar daarvoor moet wel een hoop veranderen.

Beleggingsresultaat

Ten eerste wordt de pensioenaanspraak dus niet meer gebaseerd op je loon en de pensioenbelofte wordt ingeruild voor een verwachting. Die wordt gebaseerd op je inleg, dus hoeveel premie je betaalt, plus het beleggingsrendement op jouw inleg.

Als het goed gaat op de beurs zal dit betekenen dat de pensioenen mee kunnen stijgen, maar als het slecht gaat zullen ze ook eerder worden verlaagd. Eerder noemde de vakbond zo'n voorstel nog schertsend een 'casinopensioen', maar het lijkt erop dat ook de werknemersverenigingen daar inmiddels anders tegenaan kijken.

Persoonlijke pot

Volgens de krant wordt er bij pensionering gekeken naar hoeveel er dan in jouw persoonlijke pot zit. Daar bovenop komt dan nog een extra bedrag, gebaseerd op het verwachte rendement in de komende jaren. De hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt dan bepaald door dat bedrag te delen door het nog te verwachten aantal levensjaren.

Op dit moment zijn dat er twintig na pensionering. Als een gepensioneerde eerder overlijdt, dan wordt het restant van zijn of haar pensioenaanspraak in de kas gestort. Dat wordt dan gebruikt om pensioenen uit te betalen van mensen die langer leven dan verwacht.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten hard te werken om voor de zomer een uitgewerkt akkoord te hebben. Naast de hoogte en de zekerheid van het pensioen moeten er namelijk nog meer afspraken worden uitgewerkt. 

Bijvoorbeeld over hoe de zogenoemde doorsneepremie kan worden afgeschaft, waardoor jongeren ouderen niet meer 'subsidiëren' in de toekomst.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van