Ga naar de inhoud
Economie

Ministerie van Financiën: 'Belasting op arbeid te hoog'

Beeld © ANP

Fors minder belasting heffen op inkomen uit arbeid en juist meer op vermogen, consumptie en vliegen zorgt voor een 'beter belastingstelsel'. Zeker gezien de stijgende zorgpremies die in het verschiet liggen.

Dat is een van de conclusies uit het ambtelijk rapport 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' van het ministerie van Financiën in samenwerking met andere departementen.

"Forse lastenverlichting op arbeid is nodig als tegenwicht voor de stijgende premies Zorgverzekeringswet", staat er in een van de zogeheten beleidsopties. Die zijn bedoeld voor politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van komend jaar.

Vleestaks

Aan de andere kant moet vermogen hoger belast worden volgens de ambtenaren, bijvoorbeeld door een beperking van de hypotheekrenteaftrek of door een hogere schenk- en erfbelasting.

Daarbij gaan zij ook nadrukkelijk in op box 2: het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in bijvoorbeeld bv's. De onderzoekers schatten dat in 2017 ruim 400.000 miljard euro aan vermogen werd opgepot in box 2, grotendeels door de meest vermogende Nederlanders en bovendien twee keer zo veel als eerder door het CBS was becijfert.

Andere beleidsopties die genoemd worden zijn een hogere vliegbelasting, het verder verhogen van de tabaks- en alcoholaccijns en nieuwe belastingen op vlees of frisdrank.

Zo
Lees ook:
Zo halen we de perverse prikkels uit ons belastingstelsel

Lastig uitvoerbaar

Het ministerie concludeert dat het huidige belastingstelsel verouderd is en ook steeds lastiger uitvoerbaar blijkt voor de Belastingdienst, die kampt met personeelstekorten en verouderde ict.

Daarom zijn vorig jaar verschillende onderzoeken gestart om knelpunten in het huidige belastingstelsel te bestrijden. Voorbeelden van die knelpunten zijn de steeds hogere lastendruk voor werkenden, het ingewikkelde toeslagenstelsel, het niet belasten van klimaatschade en 'belastingarbitrage', waarbij mensen geld verschuiven zodat zij minder belasting hoeven te betalen.

Toeslagen op de schop

Eind vorige maand werd al duidelijk dat het toeslagenstelsel volledig op de schop gaat. Achter de schermen werkt het kabinet aan een nieuw stelsel.

Dat staat los van maatregelen die op de korte termijn nodig zijn om 'schrijnende gevallen' te voorkomen, zoals burgers die uitgekeerde toeslagen niet kunnen terugbetalen en zo verder in de financiële problemen komen.

Weer
Lees ook:
Weer toeslagenblunder Belastingdienst: onterecht huursubsidie teruggevorderd

Ook in dit nieuwe rapport komt het toeslagenstelsel aan bod. Hoewel duidelijk is dat er meerdere alternatieven zijn - zoals een 'basisbehoeftentoeslag' of het integreren van alle toeslagen in de inkomstenbelasting - lijken die allemaal nog ver weg.

"Geen van de alternatieven is hapklaar en kan snel worden ingevoerd", staat in het rapport. Bovendien blijft volgens de onderzoekers het risico aanwezig dat zo'n alternatief 'op dezelfde wijze uitdijt als met het huidige toeslagenstelsel is gebeurd, met een vergelijkbare problematiek'.