Ga naar de inhoud
Economie

'Spanje wil Europees herstelfonds van zeker 1 biljoen euro'

De Spaanse premier Pedro Sánchez tijdens een bezoek aan en bezoek aan een werkplaats. Beeld © EPA

De Europese Unie zet verschillende noodmaatregelen in om lidstaten te ondersteunen bij de economische gevolgen van het coronavirus. Maar die miljardenregelingen moeten er ook voor de lange termijn komen, vindt Spanje.

Om dat te realiseren, wil het land een Europees herstelfonds optuigen. De plannen daarvoor circuleren al in Brussel, schrijft het Spaanse dagblad El País. Premier Pedro Sánchez zou het idee deze week tijdens een EU-top in willen brengen.

Inzichtelijke indicatoren

Het fonds moet een waarde krijgen van minimaal 1 procent van het Europees bruto binnenlands product, oftewel tussen 1 en 1,5 biljoen euro (1000 tot 1500 miljard euro). Dat astronomische bedrag moet door de EU, niet door de lidstaten zelf, worden geleend.

Landen die economisch zwaar zijn getroffen door het coronavirus, zouden een beroep moeten kunnen doen op het fonds. In de vorm van een gift, niet een lening, zo valt te lezen in het voorstel op de site van El País. Het voordeel daarvan is dat de staatsschuld van die landen niet nog verder oploopt.

De hoogte van de gift zou afhankelijk moeten zijn van 'heldere en inzichtelijke indicatoren, zoals de toename van de werkloosheid, het percentage van de bevolking dat is getroffen en de mate waarin het bbp van het getroffen land is gedaald.

Geen eurobonds

Sanchez is niet de eerste die - minimaal - 1,5 biljoen euro voor herstelmaatregelen wil hebben. Ook eurocommissarissen Thierry Breton en Paolo Gentiloni pleitten al voor dat bedrag, op te halen in de vorm van eurobonds. 

Dat zijn obligaties die door de eurolanden gezamenlijk worden uitgegeven en waarvoor de landen dus ook samen garant staan. Landen als Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk zijn daar fel tegen, omdat de kans daarmee bestaat dat de rijke landen op moeten draaien voor de schulden van armere landen, als zij zelf niet meer kunnen betalen.

Subtiel verschil

In het voorstel van de Spanjaarden wordt er nog steeds gepleit voor het gezamenlijk aangaan van een nieuwe schuld, omdat de EU het geld zou moeten gaan lenen. Maar de hoop is dat dit voorstel toch acceptabel is, omdat het de bedoeling is om eeuwigdurende obligaties uit te schrijven.

Dat wil zeggen dat er geld wordt geleend dat in feite nooit terugbetaald hoeft te worden en waarover je ook voor altijd rente betaalt. Omdat het niet hoeft te worden terugbetaald, lopen noordelijke landen ook niet het risico dat ze moeten opdraaien voor de schuld.

Venijn in de staart

De rentelasten voor de gigantische schuld zullen natuurlijk wel ergens uit betaald moeten worden. De Spanjaarden stellen voor dat dit geld uit de Europese begroting komt. Het benodigde geld zou zoveel mogelijk opgehaald moeten worden via Europese belastingen, zoals CO2-belasting.

De meerjarenbegroting zelf moet ook worden opgefrist, stelt de Spaanse regering verder. De voornaamste wijziging zou moeten zijn dat het budget omhoog gaat. Voor de periode tot 2020 was dat nog maximaal 1 procent van het gezamenlijk inkomen van de voorheen 28 lidstaten. Spanje wil nu naar 1,114 procent, in lijn met voorstellen van de Europese Commissie.

Voor Nederland zit er nog wat venijn in de staart. In het voorstel streeft Spanje naar het volledig gelijktrekken van de fiscale regelingen in de verschillende lidstaten. "Een zinsnede die niet onopgemerkt zal blijven door de Nederlandse regering, die door de Europese Commissie is onderzocht voor het verstrekken van belastingvoordeel aan multinationals zoals Starbucks", merkt de krant fijntjes op.

Dit is een artikel van