Ga naar de inhoud
Economie

CPB: uitbraak coronavirus zal economische groei hard raken

Nu ook in Nederland mensen zijn besmet met het coronavirus,kan de groei nóg harder worden geraakt dan gedacht, aldus het CPB. Beeld © ANP

De Nederlandse economie zal dit jaar met 1,4 procent groeien, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Dat is iets meer dan de 1,3 procent waar in december nog vanuit werd gegaan. Het coronavirus zorgt wel voor grote onzekerheid en mogelijk een harde klap voor de economie.

Als het coronavirus zich verder verspreidt, komt de groei uit op slechts 0,9 procent en mogelijk nog minder, meldt het CPB. Het kabinet baseert zich bij het maken van begrotingen op de cijfers van het CPB. 

Een half procentpunt minder groei lijkt misschien weinig, maar komt omgerekend neer op miljarden minder aan groei van de Nederlandse economie. Over 2019 was het bbp 787 miljard euro. Als de groei 0,5 procentpunt lager uitvalt dan eerder gedacht, dan scheelt dat voor onze economie als geheel bijna 4 miljard euro.

Extra scenario

Bij de verwachting van een groei van 1,4 procent in 2020 gaat het CPB ervan uit dat het virus snel onder controle komt. Mocht dat niet het geval zijn en het coronavirus meer mensen zal besmetten, dan heeft het CPB een ander scenario berekend. Dat is er een waarbij de epidemie pas in het derde kwartaal dit jaar uitdooft.

In dat geval zal de economische groei dit jaar met 0,5 procentpunt lager uitvallen tot 0,9 procent en volgend jaar met 0,3 procentpunt. Daardoor zou de economie niet met 1,6 procent groeien, maar slechts met 1,3 procent.

In scenario Nederland niet geraakt

Bij dit alternatieve scenario is ervan uitgegaan dat China en Europa wél worden geraakt en Nederland niet direct. Het scenario is opgesteld vóór het weekend en inmiddels is Nederland wél geraakt, zo is het aantal besmettingen opgelopen tot 18.

Nu krijg je een heel andere situatie, erkent Sander van Veldhuizen, programmaleider overheidsfinanciën bij het CPB. De groei in Nederland zal lager kunnen uitvallen dan 0,9 procent, maar hoe veel precies, dat hangt er vanaf hoe hard Nederland wordt geraakt en dat is koffiedik kijken, aldus Van Veldhuizen.

In het alternatieve scenario wordt ermee gerekend dat door een grotere verspreiding van het coronavirus de handel lager zal uitvallen. In dat scenario zal de economische groei in China en Europa mogelijk ruwweg halveren.

Banken
Lees ook:
Banken testen alternatieve werklocaties vanwege coronavirus

Optimistischer over wereldhandel in basisscenario

Dat de raming voor de economische groei in 2020 in het basisscenario (dat dus inmiddels achterhaald lijkt) opwaarts is bijgesteld, komt onder meer doordat het CPB positiever is geworden over de wereldhandel.

Toch blijven er risico's op dit vlak. Zo is een chaotische brexit afgewend, maar blijft het onzeker of het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor het einde van dit jaar een handelsakkoord sluiten. Ook de Amerikaanse handelspolitiek blijft onvoorspelbaar, aldus het CPB.

OESO:
Lees ook:
OESO: coronacrisis kan Eurozone in recessie duwen

Werkloosheid

Het CPB is, bij een beperkt effect van het coronavirus, ook positiever geworden over de werkloosheid. Waar het eerder voorspelde dat de werkloosheid dit jaar licht zou stijgen, wordt nu een lichte daling verwacht. Mede door de krappe arbeidsmarkt stijgen ook de cao-lonen in de private sector iets harder dan eerder geraamd. Er is niet berekend wat de uitbreiding van het coronavirus naar Nederland betekent voor de prognose voor de werkloosheid.

Ook het effect van de toename van het aantal besmettingen in Nederland op de prognose voor de koopkracht is niet nagegaan. In het basisscenario stijgt de koopkracht dit jaar met 2,1 procent dankzij lastenverlichtingen. 

Volgens het CPB houdt Nederland dit jaar een begrotingsoverschot, maar dit daalt wel naar 1,1 procent tegenover 1,7 procent in 2019. Volgend jaar bedraagt het overschot naar verwachting 0,1 procent. Ook hierbij zijn de ontwikkelingen van de afgelopen dagen niet meegenomen.