Economie

Heli-heibel: Grand Prix wil honderden extra vluchten naar circuit Zandvoort

08 oktober 2019 16:23 Aangepast: 08 oktober 2019 16:35
Beeld © Getty Images

Het circuit Zandvoort wil het aantal helikoptervluchten naar en van het circuit flink uitbreiden, tot 800. Dat blijkt uit een notitie die ingenieursbureau Peutz heeft opgesteld ten behoeve van een natuurvergunning. De uitbreiding van het aantal vluchten is nodig voor de Grand Prix, die het circuit wil organiseren in 2020 en de jaren erna.

Hoeveel van die 800 vluchten het circuit rond 3 mei 2020 exact wil uitvoeren, is onbekend. Bij de provincie is al wel aangegeven dat het om 'functioneel helikopterverkeer' gaat. Volgens wethouder Ellen Verheij van de gemeente Zandvoort valt daar ook het 'vervoer van coureurs' naar en van het circuit onder. Traumaheli's en helikopters voor televisieopnamen zijn ook nodig.

Voor het uitvoeren van de vluchten is een ontheffing nodig. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is namens de provincie de uitvoeringsinstantie die ontheffingsaanvragen moet beoordelen. In verband met de Grand Prix 2020 is een aanvraag voor helikoptervluchten ingediend, maar deze zou 'nog niet compleet' zijn, zei een woordvoerster van de omgevingsdienst eerder.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Huis huren tijdens GP Zandvoort? Dat is dan 18.900 euro (ex. btw)

Gevoelig punt

Onder meer het precieze aantal vluchten is dus nog onduidelijk. Maar uit de notitie van Peutz blijkt dat het om maximaal 800 vliegbewegingen gaat. Er zouden dus 400 helikopters kunnen landen en weer vertrekken. Tot dusver zou het circuit bij vergunnings- en ontheffingsaanvragen altijd zijn uitgegaan van niet meer dan 480 helikopterbewegingen: dus 240 aankomsten en vertrekken, verspreid over twaalf dagen.

De uitbreiding van het aantal vluchten vanwege de Grand Prix in 2020 ligt gevoelig. Bij de verlening van een eerdere ontheffing voor rondvluchten op de Jumbo Racedagen - op 17, 18 en 19 mei van dit jaar - was de omgevingsdienst onzorgvuldig, zo valt af te leiden uit een advies van een bezwaarcommissie van de provincie Noord-Holland van juli dit jaar.

Verstoring voor broedende vogels

Tegen deze ontheffing - voor 100 starts en landingen per dag - was bezwaar gemaakt door de Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie en Stichting Vrienden van het Middenduin. Deze milieuclubs vreesden dat de vluchten in het broedseizoen de vogels zouden verstoren. Voedende vogels zouden door de helikoptervluchten gestrest raken en broedende vogels zouden worden verjaagd.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Zandvoort heeft extra geld nodig voor Formule 1: 4 miljoen blijkt onvoldoende

De provincie Noord-Holland kreeg het advies 'de effecten van het gebruik van de ontheffing op de in het gebied aanwezige vogelsoorten te beoordelen', iets dat tot dusver kennelijk niet of onvoldoende was gebeurd. Twee maanden na kennisname van dit advies heeft de provincie Noord Holland nog altijd niet inhoudelijk gereageerd op de aanbeveling van de bezwaarcommissie.

Stikstofuitstoot helikopters

De aanvraag voor een ontheffing voor de Grand Prix van 2020 ligt om nog een reden gevoelig. Helikopters stoten namelijk stikstof uit en naast het circuit van Zandvoort ligt het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid.

Opnieuw onzorgvuldig een ontheffing verlenen leidt ongetwijfeld tot nieuwe bezwaren en procedures en boosheid onder bijvoorbeeld boeren. Van boeren wordt immers verwacht dat ze de hoeveelheid stikstof die zij veroorzaken verminderen: waarom het circuit dan niet, vragen boze twitteraars zich af.

Ander vervoer zoeken

Peutz heeft berekend dat de 800 landende en startende helikopters samen maximaal 100 kilogram stikstof per jaar uitstoten. Die zal het circuit op de één of andere manier moeten verantwoorden.

Lukt dit niet, of gaat de omgevingsdienst niet in de redeneringen van het circuit mee, dan bestaat de kans dat de coureurs in 2020 op een andere manier naar het circuit moeten komen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van