Ga naar de inhoud
Economie

'Stikstofuitspraak kan 70.000 banen in de bouw kosten'

Werkzaamheden in Den Haag. Beeld © ANP

De stikstofuitspraak van de Raad van State bedreigt maar liefst 70.000 banen in de bouw. Dat heeft ABN Amro berekend. Vooral het gebrek aan duidelijkheid voor de sector kan grote gevolgen hebben.

Door een uitspraak van de Raad van State in mei, mag er niet meer zomaar gebouwd worden in de buurt van één van de 118 Natura 2000-gebieden. Dat zijn beschermde natuurgebieden en die zijn extra gevoelig voor de uitstoot van stikstof.

Geen vergunningen

Daardoor staan inmiddels vele duizenden bouwprojecten op losse schroeven, in afwachting van nieuw beleid.

Maar duidelijkheid daarover ontbreekt nog, waardoor het haast onmogelijk is op dit moment om een bouwvergunning te krijgen rond Natura 2000-gebieden. Door die onduidelijkheid staan er volgens ABN 70.000 banen op de tocht.

Op zoek naar een oplossing

Dat kan goeddeels vermeden worden, denkt de bank, als de vergunningsverlening weer op gang komt. Maar dan moet er dus wel een manier gevonden worden om op een of andere manier te bouwen zonder dat er lokaal meer stikstof in de lucht komt. En dat is nog niet zo makkelijk.

"Helaas stoten alle bouwprojecten van enige omvang stikstof uit. In die gevallen moet via interne of externe herstelmaatregelen de stikstofuitstoot omlaag worden gebracht", schrijft ABN. Alleen projecten waarvoor geldt dat ze van 'groot openbaar belang' zijn, kunnen aan de strenge voorschriften ontkomen, maar daar gaat een lange procedure aan vooraf.

Zelfstandigen vangen klap op

Zonder maatregelen zou de bouw 14 miljard euro aan omzet kunnen mislopen de komende jaren. Die omzetderving zet dus tienduizenden banen op het spel. Een deel daarvan kan redelijk pijnloos worden opgevangen door 18.800 openstaande vacatures niet op te vullen.

Want op dit moment is er nog een enorm tekort aan personeel in de bouw. Maar dan blijven er nog altijd 51.000 voltijdsbanen over die wel degelijk echt op de tocht staan. Vooral zelfstandigen in de bouw, die vaak worden ingehuurd door bouwbedrijven, zullen de klap gaan opvangen, denkt ABN.

Later vandaag zal het kabinet waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over de oplossingen voor het stikstofprobleem.