Ga naar de inhoud
Economie

'Gure wind uit buitenland' treft Nederland, economie en koopkracht groeien minder

Beeld © ANP

De Nederlandse economische groei heeft te lijden onder buitenlandse bedreigingen. Het Centraal Planbureau verwacht dat de groei terugvalt tot 1,4 procent in 2020. Eerder werd uitgegaan van 1,7 procent economische groei.

Dat meldt het Centraal Planbureau in de augustusraming. Het kabinet gebruikt die raming als belangrijke input voor het opstellen van de begroting voor Prinsjesdag.

Voor een groot deel staat die al in de steigers. Aan de koopkrachtplaatjes wordt in augustus vaak nog gesleuteld als uit de CPB-cijfers blijkt dat er ongewenste uitschieters zijn of als het koopkrachtplaatje niet eerlijk verdeeld is voor de verschillende inkomensgroepen.

Risico's voor economie

Het Centraal Planbureau benoemt dat de 'niet geringe neerwaartse risico's' voor de economie zijn toegenomen. Dat heeft voornamelijk te maken met het handelsbeleid van de Verenigde Staten, de handelsoorlog en de reacties daarop vanuit de wereldmarkten.

"Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons", zegt Laura van der Geest, directeur van het CPB. "De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland." 

Economie
Lees ook:
Economie groeit harder, maar we hebben minder te besteden dan verwacht

Ook de toegenomen kans op een chaotische brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie, benoemt het CPB.

Doordat de risico's groter zijn geworden, kan het beeld nog verder verslechteren. "Dat is natuurlijk geen leuk nieuws maar het kabinet kan daar weinig aan veranderen.", zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. "Nederland is als open economie nou eenmaal gevoelig voor wat er elders gebeurt. De groeiverwachting valt dan wel lager uit, dat betekent niet dat het kabinet meteen hoeft te gaan bezuinigen."

Koopkrachtcijfers

De koopkracht stijgt in Nederland minder hard dan eerder werd verwacht. Hoewel eerder nog uitgegaan werd van een koopkrachtstijging van 1,4 procent, gaat het Centraal Planbureau nu uit van een stijging van 1,2 procent. Vooral werkenden zullen nog iets aan koopkracht winnen. 

In juni presenteerde het CPB ook cijfers. Toen werd uitgegaan van een koopkrachtstijging van 1,2 procent in 2019 en een stijging van 1,4 procent in 2020. Toen ging het CPB ook nog uit van een economische groei in Nederland van 1,7 procent.