Economie

Stikstofbesluit: honderden overheidsprojecten in gevaar

20 juni 2019 10:28 Aangepast: 20 juni 2019 21:26
Beeld © ANP

Zeker 300 projecten van de overheid, waaronder Lelystad Airport, komen mogelijk in de knel door het stikstofbesluit. Vooral projecten in de industrie en infrastructuur lopen gevaar.

Vorige maand besloot de Raad van State dat het stikstofbeleid van Nederland in strijd is met de Europese regels. Er ging een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat bestond sinds 2015.

Bouwen onder voorwaarden

In het verkeer, in de bouw en bij landbouw komt er stikstof vrij. Dat kan (beschermde) natuurgebieden in worden geblazen en schade veroorzaken. Volgens die Europese regels mag er daarom niet zomaar overal gebouwd worden, en moet er worden gecompenseerd voor stikstof. 

Bedrijven mochten onder het PAS toch bouwen wat ze wilden bouwen, al zorgde het - volgens de Europese regels - voor teveel stikstofuitstoot. Als er in de toekomst maar natuurherstel plaatsvond, kon er volgens het PAS toch gewoon gebouwd worden.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Uitspraak stikstofbeleid: vergunning grote wegenbouwprojecten onzeker

Streep door toch-bouwen-regel

Zo kon er bij 118 beschermde natuurgebieden in Nederland, zoals de Veluwe of de Waddenzee, naar verwachting toch gebouwd worden. Enige voorwaarde was dat er dan ook plannen gemaakt moesten worden om de natuur te versterken.

De Raad van State heeft daar nu een streep doorgezet en dat zorgt voor grote onzekerheid bij ondernemers en betrokken ambtenaren. De Tweede Kamer had minister Carola Schouten gevraagd om een lijst van het aantal projecten dat nu gevaar loopt.

Honderden projecten mogelijk in de knel

Uit de vandaag gepubliceerde kamerbrief blijkt dat de ministeries zelf nog geen helder beeld hebben van de impact, maar er wordt wel alvast een inschatting gegeven. Die is niet mals: er wordt vertraging verwacht bij tientallen tot honderden projecten.

Minimaal 210 projecten, bijvoorbeeld in de landbouw of industrie, lopen gevaar. Daarnaast zijn er nog 110 infrastructurele projecten waar nu van wordt uitgezocht of ze in de knel komen door het stikstofbesluit.

Toestemming al gegeven

De projecten lopen verder uiteen van 'Veiligheid' (dijkbescherming en hoogwaterscherming, 30-40 projecten), tot mijnbouw (5-10 projecten) of nutsvoorzieningen (10-20 projecten).

Minister Schouten merkt wel op dat daar ook projecten tussen zitten die al officieel toestemming hebben gekregen, die toestemming kan niet worden teruggedraaid. Om hoeveel van dat soort projecten het gaat, staat er niet.

Nieuw proces

Daarnaast zijn er nog eens 3300 projecten met een wat kleinere stikstofuitstoot, denk aan de uitbreiding van een boerenstal, die eerst konden volstaan met een melding, maar nu alsnog toestemming moeten krijgen.

Er is een team gevormd met vertegenwoordigers van verschillende betrokken ministeries, provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de waterschappen. Minister Schouten belooft voor het zomerreces te laten weten wat er op de korte termijn kan worden gedaan.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van