Ga naar de inhoud
Economie

Uitspraak stikstofbeleid: vergunning grote wegenbouwprojecten onzeker

De A12 bij Utrecht. Beeld © ANP

Door een uitspraak van de Raad van State zijn de vergunningen voor een aantal wegenbouwprojecten ineens onzeker geworden. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn regels die gebruikt zijn om te oordelen of er wel gebouwd mag worden, in strijd met Europese natuurwetgeving. Ook grote veehouderijen worden geraakt.

Het draait om de uitstoot van stikstof. Te hoge concentraties stikstof zijn schadelijk voor de natuur en de gezondheid. Door een overdaad aan stikstof gaan bepaalde plantensoorten sneller groeien, maar komen andere juist in de verdrukking.

Stikstofuitstoot indammen, maar wel bouwen

Om stikstofuitstoot te reguleren, kwam er het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat wordt gebruikt om vergunningen af te geven voor de bouw van veestallen, bedrijventerreinen en wegen.

Daarnaast zitten er maatregelen in om de schadelijke gevolgen op natuur van de uitstoot van stikstof te beperken. Dat komt erop neer dat vergunningen voor bouwprojecten die leiden tot meer uitstoot worden afgegeven met de belofte dat er in de toekomst minder zal worden uitgestoten.

In strijd met Europese regels

En dat mag niet volgens de Europese Habitatrichtlijn. Zo'n constructie is alleen toegestaan als zeker is dat de maatregelen om stikstofuitstoot te beperken ook echt werken, oordeelde het Europese Hof vorig jaar.

Omdat dit niet het geval is bij PAS, mag dit niet gebruikt worden als factor bij het beoordelen van vergunningsaanvragen, oordeelt de Raad van State vandaag.

Grote projecten 'gecompliceerder'

Duidelijkheid over de grote wegenbouwprojecten gaat langer duren, omdat deze gecompliceerder zijn, laat de woordvoerder van de Raad van State weten. Het gaat om de volgende projecten:

Wegen:

 • Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
 • Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken
 • Bestemmingsplan Aansluiting A9 Heiloo
 • Bestemmingsplan Aansluiting A9 Castricum
 • Provinciaal inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk
 • Provinciaal inpassingsplan Arnhemse weg en Hengelder
 • Provinciaal inpassingsplan N839 Bemmel-Huissen
 • Bestemmingsplan Parklaan Ede

Industrieterrein:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Doetinchem 2012
 • Bestemmingsplan Kustzone Petten
 • Bestemmingsplan Future Center Wageningen
 • Bestemmingsplan Melickerveld Roermond
 • Bestemmingsplan Kanaalzone Medel- Afronding Tiel
 • Bestemmingsplan Ladonk-Kapelweg Boxtel
 • Bestemmingsplan Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)
 • Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid, 1e herziening Reevediep en besluiten vaarverbinding Reevediep Kampen
 • Bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe-Midden

Veehouderijen ook geraakt 

De gevolgen zijn ook groot voor een tiental veehouderijen, want de vergunning die zij dachten te krijgen, komt er niet. Maar de uitspraak zou nog wel eens veel grotere gevolgen kunnen hebben. De regels waarvan de rechter vandaag zegt dat ze niet door de beugel kunnen zijn in nog eens 180 vergunningsaanvragen gebruikt.

De vergunningen die al waren afgegeven, vallen buiten de uitspraak. Die blijven geldig. De Raad van State wil de overige zaken over veehouderijen in juni afgehandeld hebben.

Lelystad Airport?

Het is verder mogelijk dat er nog meer projecten zijn die met een beroep op PAS een vergunning hebben gekregen. Maar eventuele rechtszaken hierover zijn nog niet bij de RvS aanbeland, waardoor het onduidelijk is om hoeveel zaken het gaat.

Het meest in het oog springende project is dan Lelystad Airport. Een woordvoerder van het vliegveld wil niet reageren tegen RTL Z, hij verwijst naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat laat weten 'nu druk bezig' te zijn met het 'nader duiden van de uitspraak'. 

'Geen nieuwe trucs meer'

"Heel duidelijk", noemt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de uitspraak. Terugdringen van de hoeveelheid stikstof blijft een 'prioriteit' voor het kabinet, laat ze weten.

Milieudefensie noemt de uitspraak 'goed nieuws voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid'. De organisatie roept de overheid op 'niet weer nieuwe trucs te bedenken om Europese regels te omzeilen'.