Ga naar de inhoud
Economie

Nederlanders staan minder rood, maar pensioen blijft een raadsel

Beeld © Getty

Nederlanders staan veel minder vaak rood, komen vaker goed rond en het merendeel van de Nederlanders houdt genoeg geld achter de hand. We zijn dus best goed bezig. Toch lijkt het erop dat het echt goed uitzoeken van de financiën niet hoog op de prioriteitenlijst van Nederlanders staat.

We kijken namelijk pas op late leeftijd écht naar ons pensioeninkomen, en veel mensen hebben geen goed beeld van de toeslagen waar ze recht op hebben, vooral flexwerkers. Dat blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk. 

38 procent van de huishoudens geeft nu aan dat zij moeite hebben met rondkomen. Dat lijkt veel, maar is 7 procent minder dan tijdens de economische crisis. Sterker nog: met 38 procent is het aantal huishoudens dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen weer op hetzelfde niveau als vlak voor de crisis.

Spaargeld

Die crisis lijkt een stuk minder effect te hebben gehad op het spaargedrag van Nederlanders, want dat is in de afgelopen 10 jaar vrijwel constant gebleven. 83 procent van de Nederlanders heeft een spaarrekening en twee derde van de mensen met een spaarrekening geeft aan dat daar meer dan 5000 euro op staat. Dat zijn weliswaar iets minder mensen dan bij voorgaande onderzoeken, maar nog steeds veruit de meerderheid.

Minder vaak in het rood

We zijn ook nog eens voorzichtiger geworden met rood staan. In 2005 gaf 36 procent van de huishoudens aan nooit rood te staan, inmiddels ligt dat op 61 procent. Zowel de groep mensen die niet rood kan staan omdat ze die optie uit hebben staan bij de bank als de mensen die überhaupt nooit roodstaan is toegenomen in alle leeftijdsgroepen.

De meeste huishoudens (91 procent) hebben bovendien goed zicht op wat ze uit kunnen geven, als alle vaste lasten betaald zijn. Maar 9 procent geeft aan geen idee te hebben wat ze kunnen besteden, de rest weet het exact (41%) of ongeveer (50%).

Pensioen? Daar denken we later wel over na

Is het dan allemaal hosanna in het geldgedrag van de Nederlanders? Nee, want we zoeken niet zo gek veel uit voor het grotere plaatje. Zeker als het op ons pensioen aankomt beginnen we er pas laat mee. 

Ongeveer 40 procent van de 35- tot 55-jarigen geeft aan geen enkel beeld te hebben van de financiële situatie na hun pensioen. In de groep 55 tot 65 jaar heeft een kwart dit nog niet uitgezocht.

Vlak voor de pensioendeadline lijkt het wel weer goed te komen. Van de 65- tot 67-jarigen geeft de helft aan hun pensioensituatie helemaal te hebben uitgezocht en 46 procent heeft een globaal idee.

Geen idee van toeslagen

Daarnaast weten veel mensen niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Ruim een kwart van de huishoudens geeft dit aan. Het Nibud vermoed dat veel van hen onnodig geld laten liggen.

Dit probleem speelt vooral bij huishoudens met een wisselend inkomen, bijvoorbeeld met flexwerkers. Een kwalijke situatie, vindt het Nibud, omdat juist deze groep twee keer zo vaak moeite heeft met rondkomen. Daarnaast weten ze minder vaak hoeveel ze vrij te besteden hebben en lukt het hen minder goed om te sparen.

De budgetvoorlichtingsorganisatie wil dan ook dat de samenleving meer rekening gaat houden met deze groep. Zo wordt volgens hen er bij veel voorzieningen nog uitgegaan van mensen met een vast inkomen, waardoor het voor flexwerkers moeilijker is om er gebruik van te maken.