Economie

Scholen houden jaarlijks geld over en dat is niet de bedoeling

03 december 2018 19:57 Aangepast: 04 december 2018 08:14
Basisscholen en universiteiten sparen geld voor magere jaren of investeringen

Basisscholen zijn bang voor geldnood en daarom houden ze elk jaar meer geld over dan begroot. Ze sparen dat geld op voor magere jaren, maar dat mag niet, waarschuwt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat het basisonderwijs vorig jaar 114 miljoen euro opzij heeft gezet. Samenwerkingsverbanden, die geld verdelen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, spaarden samen 32 miljoen euro extra.

Minister Slob noemt het "zorgelijk en onwenselijk" dat scholen zoveel geld sparen. Het staat volgens hem "in schril contrast" met klachten van basisscholen dat ze geen geld hebben voor extra ondersteuning van zorgleerlingen.

Sparen mag geen doel zijn

Ook universiteiten zijn te voorzichtig, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Zij vindt dat universiteiten minder moeten sparen voor investeringen en in plaats daarvan geld moeten lenen. "Sparen mag geen doel op zich worden", vinden beide ministers.

Ook de Onderwijsinspectie vindt dat scholen geen geld opzij moeten zetten waar zij niets mee doen. In het rapport staat: "Reserves zijn noodzakelijk om risico’s op te vangen, maar het is niet wenselijk dat in toenemende mate middelen vast komen liggen en niet besteed worden aan onderwijs."

Uit het rapport blijkt verder dat de meeste onderwijsinstellingen in Nederland financieel gezond zijn. Uiteindelijk boekten de onderwijsinstellingen in 2017 gezamenlijk een positief resultaat van 0,7 procent (ongeveer 270 miljoen euro).

Geen straf

De inspecteurs onderzoeken nog hoe zij kunnen zorgen dat schoolbesturen minder gaan sparen. De Onderwijsinspectie kan dit nu niet verbieden of bestraffen.

De sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad) vindt ook dat de leden te veel geld bewaren, maar dat doen zij volgens de organisatie niet altijd met opzet. Volgens de PO-raad weten scholen bij het opstellen van hun begroting vaak niet waarop ze kunnen rekenen. Bovendien blijft geld over voor salarissen, omdat scholen niet genoeg leerkrachten kunnen vinden.

`