Ga naar de inhoud
Economie

Bijna helft wereldbevolking leeft van minder dan 5,50 dollar per dag

Een sloppenwijk in Freetown, Sierra Leone. Beeld © iStock

De extreme armoede in de wereld neemt al decennia af, maar nog steeds moeten grote delen van de mensheid het doen met een extreem laag inkomen. 3,4 miljard mensen, bijna de helft van de wereldbevolking, leeft van minder dan 5,50 dollar per dag.

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Wereldbank, de grootste ontwikkelingsorganisatie ter wereld. De Wereldbank onderscheidt drie categorieën van armoede: minder dan 5,50 dollar per dag, minder dan 3,20 per dag en minder dan 1,90 per dag te besteden.

Veel minder extreme armoede

Het goede nieuws is dat de extreme armoede hard is gekrompen. In 1990 leefde 36 procent van de wereldbevolking op vrijwel niets. Nu is dat nog maar zo'n 10 procent. Ook in absolute zin leven er minder mensen in extreme armoede. In 1990 waren dat er nog bijna 1,9 miljard, inmiddels is dat aantal geslonken tot 736 miljoen.

De doelstelling van de Wereldbank en de VN is om extreme armoede in 2030 helemaal uitgeroeid te hebben.

46 procent heeft minder dan 5,50 dollar per dag

Maar je moet je niet blindstaren op die 1,90 dollar, waarschuwt de bank. In landen waar het onderhoud duurder is, kun je immers met meer geld ook extreem arm zijn.

Uit de data blijkt ook dat meer dan een kwart van de wereldbevolking minder dan 3,20 dollar heeft te besteden per dag en bijna 46 procent van de aardbewoners moet rondkomen van minder dan 5,50 dollar.

Azië in de lift

Uit het onderzoek blijkt verder dat de verschillen tussen de regio's waar armoede veel voorkomt extreem groot zijn. In Azië heeft de bevolking de afgelopen drie decennia bijvoorbeeld enorm geprofiteerd van de economische groei.

Zo leefde in 1990 nog 62 procent van de Chinezen in armoede, terwijl dat nu nog slechts 3 procent is. In Zuid-Azië halveerde het aantal mensen in armoede.

Deze fantastische cijfers staan in schril contrast met de gegevens uit Afrika, en dan voornamelijk het gebied onder de Sahara.

41 procent van zuidelijk Afrika in armoede

In de armste regio van de wereld steeg het aantal mensen dat in armoede leeft van 278 miljoen in 1990 naar 278 miljoen in 2015. 41 procent van sub-Sahara-Afrika leeft onder de armoedegrens. Van de 28 armste landen ter wereld liggen er 27 in die regio.

De stijging van het aantal armen in Afrika heeft volgens de Wereldbank onder andere te maken met zwak openbaar bestuur, gewapende conflicten en aanhoudend kwakkelende economieën.

Bron: RTL Z