RTLZ

'Verlichte moraalridder of ordinaire rechtspopulist?'

22 september 2018 08:30 Aangepast: 22 september 2018 15:16
Klaas Dijkhoff Beeld © Hollandse Hoogte

Nederland heeft geen integratieprobleem maar een rechts-populistisch probleem, vindt sociaal ondernemer Cemil Yilmaz (actief bij de Haagse gemeenteraadsfractie van NIDA). VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet deze week zien dat niet Nederlanders met migratie-achtergrond, maar juist politici op 'normen en waarden-cursus' moeten.

Ze zitten overal, zo lijkt het. In België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Servië, Slowakije en nu zelfs Zweden.

Extreemrechts en rechts-populisme heeft de laatste tijd een groot electoraat opgebouwd in Europa.

Maar deze partijen, met hun xenofobe en discriminatoire standpunten over de multi-etnische en multireligieuze samenleving, hebben niet alleen invloed op hun kiezers. Ook de traditioneel-rechtse en linkse partijen veranderen.

Traditionele politieke partijen nemen hun rechts-radicale en populistische retoriek over om verloren en/of potentiële electoraat aan te spreken.

Zo ook helaas in Nederland.

Als wij Nederlandse politici moeten geloven loopt inmiddels onze manier van leven in gevaar vanwege immigratie, moslims en de anti-zwartracismebeweging (Zijlstra, VVD), zijn alle culturen helemaal niet gelijkwaardig en is de onze een stuk beter dan alle andere (Schippers, VVD), doe je als allochtoon normaal of pleur je maar op (Rutte, VVD), is enkel de witte boze burger inmiddels de ‘gewone’ Nederlander (Buma, CDA), haat wit Nederlands zichzelf doordat zij de Nederlandse bevolking homeopathisch verdunnen met alle volkeren van de wereld en moet Europa dominant blank blijven (Baudet, FvD) en kan integratie alleen succesvol zijn indien het gebeurt onder de lakens (Hiddema, FvD).

Of wat dacht je van het anti-islam manifest (van der Staaij, SGP) en voorstellen uit de Tweede Kamerverkiezingsprogramma’s van de PVV, CDA, VVD en SGP die regelrecht tegen onze eigen grondwet ingaan.

Het meest recente voorbeeld is het voorstel van Klaas Dijkhoff (VVD). Hij wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en criminaliteit hoog en het opleidingsniveau laag is.

Verder pleit hij voor verplichte lessen over 'democratische waarden en tradities'. Wie niet meewerkt, wordt gekort op kinderbijslag of uitkering. Volgens hem gaat het hem niet om bestraffen, maar mensen  verheffen. "Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt."

Nederland anno 2018 bestaat uit een grote schare van volksvertegenwoordigers en politieke partijen die verder voeding geven aan het gevoel van angst, onbehagen en xenofobie onder burgers.

Afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hebben zij gezamenlijk 86 zetels behaald. Wie goed kijkt ziet een selectieve jacht naar alle mogelijke manieren om de multi-etnische en multireligieuze samenleving te problematiseren en daar waar het kan etnische en/of religieuze minderheidsgroepen te demoniseren en dehumaniseren.

Zij weten elk sociaal en maatschappelijk vraagstuk te reduceren tot enkel etniciteit, kleur, ras, religie en/of cultuur. Deze zogenaamde 'voorvechters' van het vrije woord en 'verdedigers' van de Nederlandse, identiteit, normen en waarden zijn evenwichtskunstenaars, die de 'ethische' grenzen van de politiek en de grondwet steeds beetje bij beetje verder weten op te rekken.

Ze veinzen ethisch te zijn en wassen na elke onethische daad en/of uitspraak keer op keer hun handen in onschuld. Op deze manier duiken ze weg voor elke vorm van verantwoordelijkheid voor hetgeen wat zij gedaan, gezegd of geschreven hebben.

Nederland heeft geen integratieprobleem maar een rechts-populistisch probleem. Juist onze volksvertegenwoordigers zouden de hoognodige verplichte lessen moeten volgen en examens afleggen over 'democratische waarden en tradities'.

Diegene die zijn verplichting niet nakomt of het examen niet haalt, kan zijn Kamerlidmaatschap maar beter inleveren.

Cemil Yilmaz is partner bij sociale onderneming IZI Solutions en ook fractievertegenwoordiger van NIDA Den Haag. 

`