Ga naar de inhoud
Economie

Fruittelers plukken vruchten van droogte: tot wel 21.000 euro meer inkomen

Beeld © Archieffoto ANP

De droogte hakt er voor de meeste boeren en tuinbouwers hard in, maar sommige agrariërs profiteren ook. Door de gestegen prijzen voor aardappels, uien en fruit, kunnen telers van deze gewassen flink meer verdienen.

Fruittelers konden weliswaar 10 procent minder plukken, maar dat wordt 'ruimschoots gecompenseerd' door de hogere prijzen. Onder de streep levert dat telers zo'n 21.000 euro op, waarmee hun jaarinkomen op 58.000 euro komt, berekende Wageningen University & Research (WUR), op verzoek van het ministerie van Landbouw.

Eerder waarschuwde Rabobanktopman Wiebe Draijer dat de droogte boeren 30 procent aan omzet kost.

Lees ook: Supermarkten helpen boer, kopen te kleine pruimen en peren

Akkerbouwers profiteren ook

Ook akkerbouwers profiteren van de schaarste door de droogte en de daaropvolgende prijsstijgingen. Zij krijgen meer voor hun uien, suikerbieten en aardappels, waardoor ze hun jaarinkomen met 12.000 kunnen opschroeven.

In de akkerbouw is één uitzondering: de prijs van zetmeel zal niet echt stijgen door de droogte. Boeren die zetmeelaardappelen verbouwen, kunnen de lagere oogst dus niet compenseren met een hogere prijs, waardoor hun jaarinkomen bijna halveert met 31.000 euro tot 37.000 euro.

Duizenden euro's minder

Ook melkveehouders lijden fors: hun inkomen daalt met 16.000 euro gemiddeld, tot onder de 21.000 euro. Dat komt omdat ze meer kwijt zijn aan voer voor hun koeien.

Bij geitenhouders is de schade met gemiddeld 22.000 euro nog groter. Dat komt omdat zij behalve meer geld aan voer, ook meer geld aan stro kwijt zijn en de geiten minder melk geven door de hitte. Schapenhouders zijn ook de dupe: per ooi zijn ze 35 euro meer kwijt. Dat betekent per saldo een inkomensdaling van 45 procent.

Grote verschillen mogelijk

Het gaat overigens om een voorlopige analyse en de universiteit waarschuwt verder dat de regionale verschillen groot kunnen zijn, vanwege verschil in grond en de mogelijkheid om wel of niet te sproeien. 

Daarnaast hebben veel boeren contracten met afnemers zoals supermarkten over de prijs voor hun producten. De WUR schrijft dat er in oktober een beter beeld zal zijn van de schade, omdat dit ook afhangt van het weer in de komende weken.

'Geen goed beeld'

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) bestrijdt de analyse van de WUR. In een reactie laat de NFO weten dat de sector wel degelijk schade lijdt door de droogte en hitte. Volgens de NFO heeft de WUR te veel naar de effecten van droogte het verleden gekeken en te weinig 'ingezoomd op de huidige situatie'. 

Doordat er in de rest van Europa veel appels worden geoogst en net zo veel peren als normaal, is er helemaal geen schaarste volgens de NFO. Daarnaast heeft de WUR de kosten die fruittelers maken omdat ze extra moeten sproeien veel te laag ingeschat, aldus de NFO.

Langer mest uitrijden

Om boeren niet nog dieper in de problemen te brengen, mogen zij van minister Carola Schouten (Landbouw) hun mest langer uitrijden. Ook kunnen boeren de komende weken nog veevoer gaan verbouwen zonder dat zij hiermee vergroeningssubsidies uit Brussel in gevaar brengen. Schouten komt niet met extra financiële steun.

Boeren mogen normaliter tot eind augustus mest uitrijden op grasland. Die uitrijperiode wordt, afhankelijk van de grondsoort, verlengd tot eind september. Voor akkerland is de uitrijperiode voor mest al verlengd.

Door de droogte dreigt er ook een tekort aan veevoer. Voor zogenoemde ecologische aandachtsgebieden gelden voor boeren strenge Europese eisen als het gaat om inzaaien en oogsten van gewassen. Daar zal Brussel nu met soepelheid naar kijken waardoor boeren extra veevoer kunnen verbouwen zonder de subsidie te verliezen.

Boeren worden in het algemeen het hardst geraakt door de droogte, legt Frederieke Hegger uit: